Home > > Sheldan Nidle - 24 juli 2018

Sheldan Nidle - 24 juli 2018

Selamat Ja! Vele prachtige ontwikkelingen blijven zich ontvouwen! De duistere cabal blijft nog net zo arrogant en meedogenloos als altijd. Ze staan verbaasd over jullie snelle toename in bewustzijn en het ontwaken van de bevolking in het algemeen. Het Lichtquotiënt in jullie zonnestelsel neemt exponentieel toe op een manier die ze niet hadden voorzien of zelfs voor mogelijk hadden gehouden. Hun greep op de maatschappij wordt elke dag zwakker nu meer mensen zich bewust worden van hun gewetenloze intriges. Lang geleden verloor de cabal de vaardigheid om verlies van macht om hun verhaal, dat gedachteloos door de massa werd aangehangen, te beheersen. De cabal blijft geloven, en dit is een misvatting dat ze weer, als een Phoenix, uit de as van hun ondergang zullen oprijzen.

Jullie leven in een zich uitbreidend bewustzijn dat een grotere inherente flexibiliteit hanteert om de duistere cabal en diens arrogante en koppige obstinaatheid te verslaan. Onze vele bondgenoten hebben zichzelf eeuwenlang stilletjes in de meest voordelige machtsposities op jullie wereld gemanoeuvreerd. Tientallen jaren lang hebben ze in het geheim hun strategieën gepland, teneinde de mensheid te bevrijden uit schuldslavernij en Gaia te herstellen om een planeet te worden die floreert in vrede en vrijheid. We blijven jullie vragen om geduld. Deze strategieën kunnen niet worden overhaast. Het is essentieel dat jullie onthouden dat jullie een machtsstructuur ontmantelen die meer dan 13 millennia heeft geheerst.

Onze liaisons hebben de cabal een aantal specifieke ultimatums gegeven. Jullie gaan ervan getuige zijn dat deze scenario’s uitgevoerd worden en dat het duister eindelijk zal stranden, waarbij veel van hun eigen wetten tegen hen gebruikt worden. Arrestaties van het hoogste echelon zal speciale aandacht vergen. Dit kan niet stapsgewijs worden aangepakt, maar dient in één grote razzia te worden uitgevoerd. Sta dan, wanneer dat moment komt, klaar om je familie , vrienden en gemeenschap te assisteren, want hun wereld zal waarschijnlijk op zijn kop staan. Zodra het momentum van jullie nieuwe bewustzijn zich aandient, zal het alles op diens pad verschuiven.

We willen dat jullie voorbereid zijn om te genieten van hetgeen zich naar verwachting op korte termijn zal manifesteren. Zet jezelf schrap voor berichten die je wellicht zullen schokken, maar dan op een zeer positieve manier. We hebben de Alliantie voorzien van een nieuw “computer”- systeem, het Kwantum Financiële Systeem, dat elke manier om geld te stelen of te manipuleren zal elimineren. Het is ontworpen om de ondergang te betekenen voor het centrale banksysteem, dat het middel van de cabal is om jullie in schuldslavernij te houden. Jullie zijn bedoeld om in het Licht te leven, jezelf koesterend in de goddelijke Waarheden die jullie vrijelijk door de Hemel zijn gegeven. In deze nieuwe werkelijkheid zullen we naar elke hoek van deze Melkweg nog méér Licht brengen.

Liefdevolle groeten van de Opgestegen Meesters. Gelukkig Galactisch Nieuwjaar! Deze gelegenheid is reden voor feestelijkheden omdat jullie de energieën van het Galactische Nieuwjaar (26 Juli) verwelkomen. Bij de dageraad van 26 Juli is de ster Sirius te zien boven de Maya-pyramide Chichen Itza en boven de vulkaan van Maui, de berg Haleakala. Vergeet niet, terwijl we aan een nieuwe energiecyclus beginnen, bij elk ochtendgloren een intentie mee te geven. Houd in gedachten dat tijd zal worden beleefd en doorleefd en niet alleen maar als een afgemeten gebeurtenis. Laten we dit nieuwe tijdperk inluiden met zegenrijke Vreugde voor iedereen!

Wees in deze tijd van nieuw begin Blijmoedig en dankbaar voor alle wonderbaarlijke gebeurtenissen die zich overal op onze aarde voltrekken. Het belangrijkste bestanddeel van welke realiteit dan ook is de macht van het collectief. Een realiteit wordt gevormd door bewustzijn. Deze collectieve energie wordt “vastgezet” door de belangrijkste overtuigingen die jullie hebben. Hierbinnen functioneren jullie op individuele en op collectieve basis. Maar het is de laatste die op dit moment het meest belangrijk is. Elke eenheid binnen het collectief wordt beïnvloed door de handelingen van elke andere eenheid, waardoor een samenhangend fysieke geheel wordt gevormd: een gedeeld en volledig bewustzijn. Spiritueel en fysiek bewustzijn zijn op een fijnzinnige manier verbonden. Meer en meer mensen over de hele wereld ontwaken voor de Waarheid. Deze gemeenschappelijke interactie creëert het weefsel van de betreffende realiteit.

Jullie wereld is gezegend door overspoeld te worden met goddelijk Licht. We kijken met blijmoedige verwondering toe hoe ze, met elke toename in de intensiteit van dit Licht, verandert. Op dezelfde manier is jullie eigen Licht bezig krachtiger en intenser te worden; haar zuiverheid straalt van jullie uit als van een prisma. Nieuwe nuances en kleuren van Licht zijn in overvloed aanwezig. Dit alles zorgt ervoor dat jullie realiteit haar netwerkstelsel aanpast en een heel nieuwe richting inslaat. Jullie laten de 3e dimensie als je voornaamste thuis achter je om rechtstreeks de 5e dimensie in te duiken. Hosanna, Hosanna!!

Vandaag hebben we onze voortgaande bespreking vervolgd over wat zich allemaal om jullie heen ontvouwt. Wees geduldig, gecentreerd en blijmoedig gefocust op jullie ten diepste gewenste doelen. Weet in je Hart der Harten dat de eindeloze Voorraad en oneindige Overvloed van de Hemel daadwerkelijk van Jullie zijn! Zo zij het! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Siriaans voor Verheug je! En Wees Gezegend in Hemelse Liefde en Vreugde!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!