Home > > Sheldan Nidle - 18 september 2018

Sheldan Nidle - 18 september 2018

Selamat Balik! We komen terug met hartverwarmend nieuws! Er is nog steeds sprake van vooruitgang. De duistere cabal heeft het punt bereikt waar de enige optie overgave is. Iedere strategie om het Licht te ontregelen is totaal mislukt. We naderen de uiterste rand van gebeurtenissen die de ware prelude zullen zijn van jullie vrijheid en de opkomst van nieuw bestuur. Tezamen met onze Aardse bondgenoten zitten we midden in de uitvoering van een weldoordacht plan dat de bestaande machtsstructuur ontmantelt. Een serie opschonende, niet-geteste strategieën, die de cabal blijft onthutsen, wordt succesvol geïmplementeerd. Onze gewijde coalitie, die soepel samenwerkt, is bezig de weg vrij te maken voor onze uiteindelijke triomf. Het is louter vreugde om zovele dynamische, strategische elementen, als zijden draden, te zien samenkomen en op die manier de verwaande cabal in het web van haar eigen corrupte wettelijke systeem te verstrikken.

Er zijn al elementen actief die het duister wettelijk hebben geforceerd veel van haar macht los te laten en die hebben voorkomen dat er grootschalige internationale oorlogen uit konden breken. De volgende stappen zullen een einde maken aan fiat-geld en zullen de bankiers uit hun holen verjagen. Deze acties zullen op hun beurt de weg vrijmaken voor permanente welvaart die de mondiale armoede en thuisloosheid transformeert. Het zal de meedogenloze aardgebonden tragedies vervangen door een viering die de hele mensheid zal bevrijden. Het zal jullie veel verder voeren dan de huidige overlevingsmodus en jullie zullen eindelijk samenkomen om op een creatieve manier de vervuiling en de grove verloedering die dreigden jullie in de vergetelheid te storten, op te lossen. We gaan nu de samenwerking aan met een volk dat klaar staat om hun inherente spiritualiteit en innerlijk verlangen, om Gaia te redden en te beschermen, te accepteren. Zij gaan jullie dienen en voorbereiden om jullie met je Binnenaardse familie te herenigen.

Er wordt een gereviseerd schema opgesteld voor de verdeling van de RV fondsen die jullie zullen toerusten voor jullie welvaartsfondsen. Het zal tevens een nieuw banksysteem opleveren, gebaseerd op het uiteengezette richtlijnen die een aantal jaren geleden werden afgesproken. Deze regels zullen bankoperaties herstructureren en welke soort bankfraude dan ook ernstig aan banden leggen. Nadat dit allemaal voor elkaar is, kan nieuw bestuur zich vrijelijk en wettelijk manifesteren. Het zal persoonlijke taxatie uitbannen en de opkomst van een compleet nieuw zakenmilieu mogelijk maken. Onder deze eerlijker voorwaarden zullen momenteel onderdrukte uitvindingen het daglicht zien. Met eerste contact zal ons worden toegestaan naar jullie kusten te komen en kunnen we een mentorprogramma beginnen dat jullie naar volledig bewustzijn zal leiden. Tegen die tijd zullen jullie opnieuw bij je Agarthaanse broeders worden geïntroduceerd.

Deze gebeurtenissen maken ons contact met jullie van essentieel belang. Terwijl jullie beginnen om opnieuw spirituele essentie te verkrijgen, zullen jullie je eveneens herverbinden met wie jullie werkelijk zijn. Jullie oorspronkelijke Lemuriaanse gemeenschap, gebouwd op een model dat jullie meenamen van de sterren, wordt nog steeds gepraktiseerd in Agartha. Tezamen zullen jullie de trend zetten voor een nieuw galactisch prototype, dat alle niet te tellen vormen galactische gemeenschappen die in de Galactische Federatie bestaan belichaamt. Jullie nieuwe sterrennatie is voorbestemd een natuurlijke energie te scheppen die uiteindelijk deze Melkweg verenigt. Ondergedompeld in dit ontzagwekkende inspirerende Licht, zullen we heel veel gaan doen om het goddelijke Plan van de Schepper te ontvouwen. Heil aan het Licht! Voorwaarts naar een Nieuwe Wereld en naar dit stimulerende Lichttijdperk!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om een boodschap gevuld met Liefde en Licht te brengen. In onze harten zien we hoe de Hemel de ondergang van de controle van het duister over jullie geliefde wereld, Gaia, orchestreert. De oude families, die lange tijd de verantwoordelijkheid hebben gehad over een enorm en geheim depot van goud, zilver en waardevolle juwelen, werken eraan om jullie welvaart naar een hoger niveau te tillen. Ze zijn overeengekomen om jullie overvloed naar het stadium van uitlevering te brengen. Overeenkomstig hun wensen nemen wij de broodnodige maatregelen die deze voorspoed veilig naar jullie, de bewoners van de wereld, kunnen overbrengen. We prijzen degenen binnen een aantal regeringen die ons bij het nieuwe noodzakelijke mandaat assisteren om zodoende jullie te helpen je zegeningen te ontvangen. Op dezelfde manier bereiden de Agarthanen, onze vrienden van Binnenaarde, een procédé voor dat mogelijk zal maken dat deze monumentale ommekeer zo moeiteloos mogelijk tot stand komt. Het is voor ons een eer om deze zaken in vervulling te brengen, omdat ze in overeenstemming zijn met het goddelijke plan van de Hemel om jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen.

Deze nieuwe wereld zal een proces inwijden om de mensheid naar de Hemel en naar de sterren terug te brengen. De meest sublieme vreugde ontstaat door elkander in Liefde te helpen en aan eenieder het wonder van vergeving te onthullen. Dit is een vreugde die elk van jullie dient te ervaren. Wij Meesters zijn het meest verrukt wanneer zelfs zij die een antipathie tegen elkaar hebben, leren hoeveel beter het is om Lief te hebben en te vergeven. Een groot aantal van jullie wordt voor het eerst wakker, sommigen zelfs voor de tweede keer en nemen serieus waar wat er werkelijk om jullie heen gaande is. Gelukkig ondersteunen nieuwe bewustzijnsrasters, die worden opgezet door de kristalkinderen, deze zinvolle tocht. Hun komst op jullie wereld heeft ons een overvloed aan nieuwe bondgenoten opgeleverd. Jullie wereld convergeert naar de grootse samenleving van Liefde, Licht en wederzijdse zorg. In dit proces blijven jullie verder groeien in zowel bewustzijn als vergevingsgezindheid.

Vele lagen van jullie toekomstige “merkabah” of Lichtlichaam worden op dit moment geactiveerd. Terwijl jullie beginnen deze belangrijke veranderingen te integreren, is het mogelijk dat jullie een gevoel ervaren van niet in deze wereld “te zijn”; of dat je een verbinding met anderen voelt, of dat een andere realiteit heel snel, vaak maar even, in je hoofd verschijnt. Deze virtuele voorstellingen vormen een glimp van een wereld waarvan jullie je nog niet bewust zijn. Deze aanzienlijke veranderingen zijn een gevolg van de overmaat aan fysieke en mentale veranderingen die jullie ondergaan. Oude gewoonten verdwijnen en nieuwe worden geboren: het is om die reden belangrijk om flexibel te blijven terwijl de “toevloed“ van jullie immer veranderende wereld zich ontvouwt. Lieve Mensen, neem nu de tijd om te groeien en je in dit nieuwe galactische Licht van de toekomst onder te dompelen!

Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan onze wekelijkse boodschappen. Zoals jullie kunnen zien bevinden vele wonderbaarlijke gebeurtenissen zich in het proces van manifestatie. Druk op een gewetensvolle en liefdevolle manier je vreugde uit en help elkaar. Sta klaar om de wonderen uit te leggen die tot werkelijkheid zullen worden gebracht. Jullie staan niet alleen. Wij komen om jullie en je samenleving te transformeren. Weet, lieve mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!