Home > > Sheldan Nidle - 21 maart 2017

Sheldan Nidle - 21 maart 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban

Dratzo! Er heerst een vreemde stilte die tot in alles doordringt. De raven van de nacht, de cabal, realiseren zich dat de huidige periode van leegte aangeeft hoe de cabal, tot op zekere hoogte, nog steeds kan bepalen wat er gebeurt. Als gevolg daarvan houden de Ouderen met grote nauwkeurigheid de snelheid van de verandering in de gaten. Onze liaisons geven nog steeds aan dat het proces om een enorme arrestatiegolf in gang te zetten nagenoeg is voltooid. Het huidige Amerikaanse de facto regime blijft zich volledig bewust van haar tekortkomingen. Het einde komt dichterbij aangezien het huidige regime de inhoudsloosheid laat zien die over het algemeen kenmerkend is geweest voor haar ambtelijke bewegingen. Het Licht bereidt zich, zoals al eerder werd aangegeven, voor op een mogelijke doorbraak op korte termijn. Zoals gewoonlijk is er onder de oppervlakte veel beroering. De onderdelen van deze vreemde werkelijkheid blijven net zo onsamenhangend als voorheen. Een vreemd soort malaise is op dit moment de overheersende toestand. Dit alles zal niet veel langer meer duren. Het duister begint het ongebruikelijke ritme op te merken dat we pal onder hun voeten hebben aangebracht. Alles verloopt op de goddelijke tijd en is iets wat de cabal niet langer kan negeren.

Jullie bevinden je in een tijd die nog steeds niet synchroon loopt met de realiteit. Laat je hierdoor niet in verwarring brengen. De onderliggende basisritmen winnen aan de benodigde kracht op een door het Goddelijke bepaalde snelheid. Dit onderaardse element is ontworpen om de werking van dit rijk te verzwakken en te frustreren. Boven deze relatieve kalmte staat de gestoorde werkwijze van de duistere cabal. Deze chaotische toonzetting zal binnenkort de veronderstelde overwinningen van het duister teniet doen. Een soort vreemd samenspel maakt het voor het duister onmogelijk uit te voeren wat het zich nu voorstelt. De Lichtkrachten wachten derhalve op het juiste moment om naar voren te treden en snel de huidige situatie, die zich nog steeds aan de laatste resten van de oude realiteit vasthoudt, op te lossen. Onthoud daarom alsjeblieft dat wat je voor je ziet niet veel langer kan duren. De duistere cabal realiseert zich, zoals eerder vastgesteld, haar dwaasheid. Het is desalniettemin onfortuinlijk dat de vreemde voortzetting van het duister de vooruitgang van het Licht heeft vertraagd. Het Licht is bezig dit alles langzaam te corrigeren. Wonderbaarlijke zaken liggen vlak voor ons.

Hetgeen er mondiaal gebeurt is een teken van wat er komen gaat. Het Licht was oorspronkelijk door de Hemel geadviseerd de juiste goddelijke tijd af te wachten om tot handelen over te gaan. Dit bijzondere tijdstip is bijna daar. Het duister zag de overwinning van de President als een voorteken dat het verwachte snelle einde niet zou plaatsvinden. Zoals eerder gezegd, geloofde de cabal dat het Licht het verbazingwekkende bestaan van de VS Inc moest accepteren als een waarachtig teken dat de illegale deal die Amerika in 1871 werd opgedrongen zou worden toegestaan te blijven bestaan. Wat het duister niet wist is dat deze realiteit slechts een tijdelijke toestand is. Zoals we in onze vorige berichten aangaven, werd dit gedaan om het duister een vals vertrouwen te geven. Het werkte, en op de lange termijn maakte dit onze taak eenvoudiger. De duistere cabal heeft nu feitelijk een strop rond haar nek gelegd. Dit project is, naar de wens van de cabal, nu veel te ver gevorderd. Het is echt tijd om te ontspannen! We verwachten heel binnenkort goed nieuws te kunnen aankondigen.

Zoals jullie kunnen zien verlopen de plannen om het duister te verschalken heel goed. Het moeilijke eraan is dat deze ontwikkelingen de onvermijdelijke overwinning hebben vertraagd. Het is eindelijk afgelopen met het duister en hun uitgebreide netwerken van het kwaad zijn volledig ontmaskerd. Het Licht kan binnenkort haar plichtsgetrouwe taak beëindigen, het nieuwe bestuur (de NESARA Republiek) zich laten ontrollen en de bijzondere vieringen formeel laten beginnen. Dit hele ontvouwen dient behoedzaam te verlopen. De Ouderen hebben heel duidelijk gemaakt hoe alles heel langzaam plaats moet vinden. Zoals gewoonlijk dienen wij formeel te protesteren. We weten dat deze gebeurtenissen echt op een veel sneller en even veilig tempo hadden kunnen gaan. Deze voorzichtige benadering geeft duidelijk de grote mate van bezorgdheid weer die door de verschillende groepen Ouderen en royalisten (koninklijken) aan ons werd geuit. Deze tweespalt is snel aan het verdwijnen aangezien een grotere consensus door elk van de verschillende groepen werd bereikt. De huidige resultaten zijn opnieuw een teken van het algehele wegsmelten. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om vele goede zaken met jullie te bespreken. Jullie geweldige toekomstvisies dragen nog steeds bij tot het behouden van een positieve consensus en dit blijft deze realiteit vooruit helpen. Ondanks de huidige moeilijkheden kunnen de zaken niet worden tegengehouden. Daarom vragen we jullie uit het diepst van ons hart om alle positieve decreten van de Hemel in je op te nemen en deze te gebruiken om je dichter dan ooit te brengen bij de ware essenties van deze wereld; Liefde en Licht, en dit over jullie gehele gewijde aardbol te verspreiden. We zijn gezegend en vereerd door jullie schitterende reactie op wat een aantal maanden geleden is ontstaan. Begrijp dat een bepaald resultaat noodzakelijk was om deze schitterende energie zich te laten vestigen en wees bereid dat wat vervolgens gaat gebeuren te accepteren. Het is voor het Licht waarachtig de tijd om te beginnen in dit rijk een nieuwe agenda te manifesteren. Het heeft langer geduurd dan aanvankelijk was gepland om deze vooraf bepaalde handelingen te voltooien. Dit heeft enige noodzakelijke vertragingen veroorzaakt die bijna ten einde zijn.

Wat hier aan de orde is zijn een aantal situaties die binnenkort achter de rug zullen zijn. We hebben met de Hemel samengewerkt om een aantal bijzondere scenario's te creëren die de mondiale chaos dramatisch zullen veranderen. Een nieuwe ordening van deze oppervlakte-samenleving is op het moment in aantocht. We wijden alles in en reorganiseren alles. Het is tijd voor een verandering in de manier waarop de regeringen van de wereld te werk gaan. Lang geleden was deze wereld voorbestemd om een aantal zware omstandigheden door te maken. Deze periode, die talloze millennia heeft geduurd, nadert nu haar uiterst gewenste einde. Degenen die nog steeds in de oude uitgangspunten geloven wacht een enorme verrassing. Er zullen nieuwe uitgangspunten komen die een einde zullen maken aan de overheersing van de terreur die nog steeds aanwezig lijkt te zijn. Als gevolg daarvan staat degenen die zo lang het duurt nog aan de macht zijn een grote verrassing te wachten. Een compleet nieuwe realiteit zal zich manifesteren en dit zal de huidige gang van zaken volkomen op zijn kop zetten. Laat ons deze nieuwe werkelijkheid inwijden en toejuichen.

Het gebeurt maar zelden dat het duister wordt gedwarsboomd en de vele geterroriseerde onderdanen worden bevrijd en openlijk ondersteund door de grootse dienaren van de Hemel. Dit, Lieve Mensen, is een dergelijke tijd. Blijf geduld hebben en bereid om dat te doen wat de Hemel van jullie vraagt. Bijzondere gezegende verordeningen staan klaar om van kracht te worden. De huidige positie van het duister zal ten einde komen en een nieuwe, correctere ordening zal van kracht worden. Wij meesters verheugen ons omtrent wat er staat te gebeuren. Het is niet gemakkelijk geweest om te zien hoe het duister jullie heeft bespeeld. Alle dienaren van het duister zullen ontvangen wat hen toekomt. Dit te weten kan jullie helpen beter met de frustraties om te gaan die velen van jullie hebben ervaren. Daarom vragen we jullie opnieuw om het in deze tijd nog even vol te houden en je te realiseren dat ook dit voorbij zal gaan. De Hemel is volledig van zins om dit rijk, zoals we hebben beloofd, te laten veranderen. Wees, met dit in het achterhoofd, blij en maak plannen om te vieren dat deze tijd ten einde zal komen! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse berichtgeving. Onthoud dat er veel is dat op het punt staat zich te manifesteren. Deze moeilijke tijden zijn bijna voorbij. We kijken ernaar uit om eenieder van jullie dit nieuwe tijdperk te zien vieren. Het zal een grootse, schitterende tijd zijn! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!