Home > > Sheldan Nidle - 10 juni 2014

Sheldan Nidle - 10 juni 2014

4 Cib, 19 Pax, 10 Caban

Dratzo! We arriveren! Jullie wereld is nog steeds verwikkeld in een stille strijd tussen de krachten van het duister en het Licht. Deze strijd heeft alles te maken met de onvermijdelijke nederlaag van het duister en haar vele menselijke handlangers. Onze bondgenoten gaan door met het smeden van allianties en het forceren van wat duidelijk de elementen van hun overwinning zijn. De belangrijkste essentie van deze overwinning is de enorme hoeveelheid in ons bezit zijnde kostbare metalen en speciaal een breed spiritueel element, waar inbegrepen de toenemende bewustzijnsniveaus en de groeiende behoefte om vrij en spiritueel onafhankelijk te zijn van het duister en haar vreselijke eeuwen van slavernij, hebzucht en arrogantie. Een mondiale coalitie heeft zich gevormd, wiens belangrijkste zorg zowel een einde aan schuldslavernij, ware nationale en persoonlijke soevereiniteit als een wereldwijde viering inhoudt. Deze groep omarmde het Licht en werkt voortvarend om jullie rijk helder en transparant bestuur te geven alsmede een nieuw monetair systeem. Dit systeem moedigt de opkomst van een permanente welvaart aan, vrij van inkomstenbelasting dat zo lang werd gebruikt om zo’n hervorming te voorkomen. In deze werkelijkheid zal de mensheid schitteren en zichzelf voorbereiden op onze komst. We verwelkomen dit en we weten hoe intens jullie klaar zijn voor je terugkeer naar volledig bewustzijn.

Dit groeiend niveau van bewustzijn is deels verantwoordelijk voor de talloze bondgenootschappen die zich op jullie wereld vormen. De mensheid wordt zich ervan bewust dat een andere manier van het uitvoeren van haar vele taken inderdaad mogelijk is. Dit is waarom er een grote behoefte bestaat om corruptie in de regeringen te beëindigen en dit te verbinden aan een nieuwe valuta-reset en een op kostbare metalen gebaseerd financieel systeem. Dit systeem vereist een hoge mate van transparantie om te kunnen slagen. In het licht van deze parameters moet het nieuwe financiële systeem een herverdeling van rijkdom aanmoedigen en is het een middel om armoede, dakloosheid en onterechte taxaties te transformeren. Deze immense verandering zal voorzien in een manier waarop elke mens zijn respectievelijk bestuursniveau in de gaten kan houden en haar helpen dit waarlijk te vertegenwoordigen. Het meest bemoedigende item hierin is het einde aan een mondiale cover-up, welke ons weerhoudt een betekenisvol eerste contact met jullie te maken. We hebben toegekeken terwijl elk decennium individuen voortbracht die het feit dat ze niet alleen zijn accepteren en die van harte wensen contact te maken met ons. Dit feit maakt een eerste contact onvermijdelijk.

In dit licht hebben we bondgenootschappen gesmeed met jullie geheime gewijde genootschappen en ze geïntroduceerd bij onze broeders in Binnenaarde. Jullie Verheven Meesters hebben ons eveneens omarmd en realiseren zich nu hoe we gaan assisteren bij het voorbereiden van de mensheid op haar sprong naar volledig bewustzijn. Deze alliantie maakt het ons mogelijk gezamenlijk een massaal eerste contact met jullie te plannen. De Hemel gaat door ieder van jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn. Deze verheffing in realiteit is waarom de invloed van het duister minder wordt en waarom grote paniek onder hen is ontstaan. Deze toenemende wanhoop is de reden waarom de huidige duistere realiteit er soms een lijkt te zijn waarin de greep van het duister steviger lijkt te worden. Het is louter bluf, ontworpen om de vermoeiden het zicht op hun steeds dichterbij komende overwinning te laten verliezen. We weten in feite dat jullie deze overwinning voelen en begrijpen hoe dichtbij die echt is! Op onze beurt hebben we onze verkenningsvluchten overdag uitgebreid en “toevallige” ontmoetingen gearrangeerd waarin we velen aanmoedigen anderen in te lichten over wat we ze vertellen. Zodoende groeit er een netwerk van ‘contactees’ en bereiden we de weg voor onze komende aankondigingen.

Deze aankondigingen komen na een formele erkenning door de nieuwe regeringen op jullie wereld. Onze liaisons en het vergezellend diplomatiek corps verzekeren ons dat deze actuele datum behoorlijk dicht bij totstandkoming is. Velen die zijn geselecteerd om de transitieteams voor jullie nieuwe bestuur te worden begrijpen wat de Hemel doet. Deze toename in bewustzijn brengt de mogelijkheid met zich mee de kernleugens en grove manipulatie, die lange tijd de voorkeur van het duister en haar handlangers genoot, af te werpen. Deze nieuwe tijd zal er een zijn waarin jullie grote innerlijke krachten zich gaan manifesteren en waarin jullie klaar zijn om een hele serie nieuwe realiteiten te aanvaarden. Dit transformatieproces stelt jullie in staat helder te zien hoe het duister werkte. Het kritieke element is om hun schandalige programmering te boven te komen en nieuwe, meer spirituele koerscorrecties, te volgen. Dit zal het begin zijn van nieuwe waarheden die jullie in essentie klaarmaken voor volledig bewustzijn. Ze zullen jullie eveneens voorbereiden op de aanvaarding van nieuwe taken en nieuwe ideeën m.b.t. jullie plaats als de belangrijkste stewards voor jullie zeer prachtige planeet. Ze bereiden jullie eveneens voor op jullie interactie met Agartha en jullie eigen natie van walvisachtigen.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen met wat meer nieuws omtrent hetgeen er momenteel op jullie wereld gebeurt. De oude families die lange tijd zeggenschap hadden over een enorme geheime voorraad goud, zilver en kostbare stenen zijn klaar om jullie welvaart naar de volgende trede te brengen. Ze hebben met ons geregeld jullie overvloed naar het uitleveringsstadium te brengen. Overeenkomstig hun wensen creëren we zeer noodzakelijke voorzieningen, die deze welvaart op een veilige manier steeds dichter bij jullie brengt. Bovendien zegenen we degenen in een aantal regeringen die ons helpen met de noodzakelijke nieuwe bestuursmandaten, nodig om jullie te helpen daadwerkelijk jullie zegeningen te ontvangen. In deze operatie wordt een massale transitie voorbereid die ervoor kan zorgen dat deze zegeningen zich kunnen manifesteren. Onze metgezellen van Binnenaarde bereiden eveneens een proces voor dat deze enorme transitie zo gladjes mogelijk laat plaatsvinden. Deze zaken zijn in overeenstemming met het goddelijke Hemelse plan om jullie terug te brengen naar volledig bewustzijn.

De duistere cabal realiseert zich hoe zinloos haar voortdurende weerstand is. Desalniettemin creëren hun angsten een behoefte in hen om tot het allerlaatste moment weerstand te bieden. Hun angsten zullen worden getemperd door hetgeen nu door de Hemel wordt gepland. Het is nodig om eerst een realiteit te smeden die hen slechts een optie geeft: een onvoorwaardelijke overgave aan het Licht. Deze elementen bereiken een crescendo dat deze weerbarstigen uit de macht zal zetten en die een ferme herverdeling van de immense rijkdom van deze planeet zal toestaan. Deze beleidsplannen laten hen niet helemaal berooid achter. In feite geeft het hen de kans deel te worden van een uitgebreide groep die de gezegende mensheid naar volledig bewustzijn brengt. In deze staat kan een nieuw “etat de vie” bestaan dat de voorloper is van jullie uiteindelijke reis naar de Lichtkamers en naar volledig bewustzijn. Deze gewijde reis zal voor allen volgen. We doen dit in goddelijke genade en in complete vreugde!

Wat er op jullie wereld gebeurt is een gewijde verandering in hoe deze mondiale gemeenschap werkt. Jullie worden blootgesteld aan nieuwe ideeën en concepten die alleen mogelijk zijn doordat het Licht gezegend is gekomen en is begonnen op een wijze waardoor jullie allemaal vrij kunnen zijn. Het is een tijd om alles te laten gebeuren binnen de goddelijke genade die ons door de Schepper is gegeven. Deze dispensatie stelt iedereen in staat om de karmische interacties van dit rijk los te laten en vrij adem te halen. Alle schuld, zorgen en misplaatste angsten zullen wegsmelten en verdwenen zijn wanneer we ons allemaal weer met elkaar verbinden. Deze goddelijke tijd wordt gestart door de welvaart en de verbazingwekkende gebeurtenissen die klaar staan om plaats te vinden. Wees immer gereed om de overtredingen van je medemens te helen en te vergeven. Jullie zijn allemaal fysieke Engelen in training. Ieder van jullie wordt voorbereid om waarlijk te leren over Liefde en volledig het goddelijke Licht te bevatten dat dagelijks deze realiteit instroomt. Weet in jullie hart dat de frustraties in je leven klaar zijn om opgelost te worden. Een nieuwe gouden weg wacht jullie!

Vandaag gingen we door met ons nieuws omtrent hetgeen er rondom jullie gebeurt. Een nieuw rijk wordt geboren. Nieuwe manieren beginnen zich te manifesteren. Hierin zit een methode voor succes, welvaart en vreugde! Wees klaar om dit zich te zien manifesteren en de wonderen te aanschouwen die in de realiteit rondom jullie verschijnen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl