Home > > Sheldan Nidle - 2 december 2014

Sheldan Nidle - 2 december 2014

10 Batz, 9 Yaxk'in, 11 Ik

Selamat Balik! We verschijnen voor jullie om meer te bespreken. Degenen die de duistere hielenlikkers van hun krachtige machtskansel verwijderen zijn nu gereed dit proces te voltooien. Wij zijn geïnformeerd dat een serie belangrijke verschuivingen gaande zijn, om de arrestatie van sleutelpersoneel en de transformatie van een aantal belangrijke regeringen in goede banen te leiden. Op dit moment blokkeert het feitelijke regime van de VS het vrijgeven van het nieuwe Staatskaswetsontwerp. Dit wetsontwerp, door goud ondersteund, voorspelt het einde van het Federal Reserve bankbiljet en daaruit volgend de val van deze uiterst illegale regering. Deze duistere slaafse volgelingen die dit regiem controleren zullen worden gearresteerd en met veel vertoon worden gescheiden van het publiek. Dit alles staat op het punt te gebeuren. De individuen die zullen worden gekozen voor het interim-bestuur verblijven op een veilige plaats en zijn volledig gereed de macht uit te oefenen. Een groot aantal speciale aanbevelingen zal aan het beëdigde nieuwe congres overhandigd worden, nadat dit vier maanden durende bestuur is verlopen. Deze aanbevelingen zullen het congres en de andere twee takken hiervan veranderen in ware dienaren van de mens.

Het einde van een regering met geheime belangen is nog maar het begin. De grondwet van de VS dient hersteld te worden naar diens oorspronkelijke plan. Dit betekent dat het nu ontbrekende 13e amendement heringevoerd zal worden en het onrechtmatig goedgekeurde 16e amendement geschrapt zal worden. Deze aanpassingen zullen verder herzien worden door een terugkeer naar gewoonterecht. Gerechtigheid zal niet langer zijn blootgesteld aan de grillen van een stelletje schooiers die vurig hopen de aantallen in hun privé gevangenissen te verhogen. De zorg voor misdadigers zal verdeeld worden om zo te zorgen voor de behoeften van iedere gemeenschap. De bedoeling is een waar rehabilitatieproces te creëren dat een ieder voorbereidt op een grootse en permanente rijkdom. De maatschappij dient zich voor te bereiden op de komst van haar mentoren. Gemeenschappen die uiteen gescheurd zijn hebben nu middelen tot genezing nodig. Vooroordeel moet onder ogen worden gezien, en begrip voor elkanders belangrijkheid naar voren gebracht. Waar nodig moet in woningen voorzien worden die interne en externe vrede (innerlijke vreugde) brengen voor een ieder.

Publieke projecten moeten ondernomen worden om de wegen, transportsystemen, rioleringssystemen en watervoorziening naar een nieuwe, hogere standaard te brengen. De technologie is in jullie verschillende gemeenschappen voorhanden om dit snel door te voeren. Geld mag niet een reden voor uitstel zijn. Als het geld eenmaal gaat stromen zullen alle mogelijke humanitaire projecten opgestart kunnen worden. Nadat we eenmaal officieel zijn aangekondigd willen we helpen. We kunnen, praktisch in een oogwenk deze verschillende projecten, om een einde te maken aan de immense ongelijkheden die er momenteel op jullie wereld bestaan, completeren. Er is ofwel een afwezigheid van voldoende water om te leven, of een groot gebrek aan goede sanitaire voorzieningen. Transportmiddelen zijn verspreid en er is een gebrek aan goede wegen. Huisvesting heeft eveneens een uitgebreide upgrade nodig. Om in de komende toegenomen bewustzijnsstaat te leven vereist een standaard leefniveau, gelijkwaardig aan dat van jullie zelf. We hebben de intentie ervoor zorg te dragen dat dit behoorlijk snel gebeurt. De hemel heeft een tijdtabel waaraan we willen voldoen.

Wanneer jullie je mondiale levensstandaard upgraden moeten jullie dat doen op een wijze die de natuur geen geweld aandoet. Menselijke gemeenschappen hebben de vaardigheid technologie te gebruiken die feitelijk de natuur kan helpen en het leven van de jullie omringende ecosystemen kan verbeteren. Onze steden opereren op een zodanige manier dat de ecosystemen niet verstoord worden. We zijn tenslotte planetaire rentmeesters. We werken voortdurend samen met de elementalen om te verzekeren dat er voor elk ecosysteem wordt gezorgd en dat het gedijt. Onze rituelen om onze thuiswereld te verbeteren en onze planetaire Spirituele Hiërarchie te ondersteunen benadrukken deze interactie. We zijn blij dat we een technologie bezitten die ons weerhoudt om land- of mijnbouw te plegen of enige andere bron te gebruiken die nodig is voor de diverse ecosystemen van onze wereld. Ons doel is te helpen, en op geen enkele wijze het leven, dat zowel op de oppervlakte als in de binnenwerelden van onze thuiswereld welig tiert, te schaden. We wisselen voortdurend zegeningen uit en vragen begeleiding bij ons rentmeesterschap aan de planetaire Spirituele Hiërarchie.

Namaste! Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters! We zijn hier om jullie te informeren omtrent een aantal belangrijke gebeurtenissen. Ten eerste zijn jullie gezegend dicht bij het einde van een proces dat jullie grote welvaart brengt. Deze zegeningen zullen jullie in staat stellen jullie dierbaarste wensen te vervullen en jullie toestaan vrije en soevereine Wezens te zijn. Het is onze collectieve wens dat ieder van jullie vreugde en een goede gezondheid zal hebben. Dit rijk beëindigt een lang tijdperk waarin de handlangers van het duister jullie leven bepaalde. Elk van deze onheilige schurken werd opgevoed om jullie als mindere Wezens te zien, wiens enige taak het was om hen te dienen. Deze ongelijke realiteit was hoe elk van ons tot volwassenheid werd opgevoed. We kenden ten diepste zowel de vreugden als de zorgen die jullie in dit leven tegenkwamen. We komen om met onze adviseurs en medewerkers te werken om dit te transformeren en jullie betere voorwaarden te brengen waardoor jullie gemakkelijk naar volledig bewustzijn kunnen terugkeren.

Wat er gaat gebeuren is feitelijk heel simpel. De duistere krachten die nog zijn achtergebleven op de oppervlakte van deze wereld zullen zich overgeven en toegeven aan de eisen van de Hemel. Het is op dit moment moeilijk om te geloven in wat een immens luchtkasteel lijkt te zijn. Overal zijn tekens van de waarheid van deze gebeurtenis, toch is het moeilijk om je de vervulling ervan voor te stellen. Hier, geliefden, is het belangrijk om dit in jullie hart te dragen en openlijk deze zaak te steunen. Wij hebben, met jullie liefde en visie, wonderen bewerkstelligd. Het einde van jullie zorgen is waarlijk dichtbij. Beschouw dit als peptalk. Frustratie woekert onder jullie. Het is inderdaad moeilijk een visie vast te houden terwijl jullie spaargeld en gezondheid afnemen. Het is voor iedereen duidelijk dat enige vorm van onmiddellijke verzachting vereist is. Talloze elementen die zo’n verlichting mogelijk maken, staan op het punt te verschijnen. Neem dit ter harte. Weet echt dat jullie niet alleen zijn.

Onze vele medewerkers begrijpen dat deze feestmaand voor velen van jullie er een is van wanhoop. Er is waarlijk een goede daad nodig om jullie te helpen. We zijn collectief vastbesloten om zo’n zeer gewenste gebeurtenis te creëren. De winter is een tijd waarin de duisternis toeneemt terwijl het daglicht minder wordt. Het is een zeer geschikte tijd voor iets dat jullie aanmoediging geeft en gaarne de weg wijst naar de wonderen die komen bij de start van het Nieuwe Jaar. Jullie hebben vol verwachting gekeken, met hoop die in droefheid verviel aangezien niets belangrijks leek te gebeuren. Laat het einde van dit jaar anders zijn. Laat enige mate van vreugde tot jullie komen. Kijk dus goed en zie iets wonderbaarlijks gebeuren! Houd je ogen open en wees klaar om te weten dat er inderdaad wonderen kunnen gebeuren. De Hemel bereidt een verrassing voor jullie voor. Het gaat jullie inderdaad de vreugde brengen die jullie nodig hebben!

Vandaag vervolgden we onze serie wekelijkse boodschappen. Deze korte rapporten gaan over niveaus van handelingen die jullie veel vreugde, en boven alles, eerste contact en volledig bewustzijn gaan brengen. We komen om jullie een grootse reünie met jullie verschillende spirituele en ruimtefamilies te brengen. We komen om de waarheid omtrent jullie geschiedenis terug te brengen en details te geven over jullie oorsprong, lang geleden op een waterplaneet in het Wega sterrenstelsel. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl