Home > > Sheldan Nidle - 26 juli 2016

Sheldan Nidle - 26 juli 2016

13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! We komen om de veranderingen te bespreken die worden voorbereid voor deze prachtige blauwe bol. Vele jaren hebben de laatste grote overblijfselen van de duistere cabal gewerkt om het onvermijdelijke te vertragen of te voorkomen. Nu zijn degenen die formeel de leiding hebben met ons samengekomen en hebben een tijdschema opgesteld voor de eerste verdeling van de welvaartsfondsen en het grootse uitvloeisel ervan, de RV. Deze mondiale distributie van de welvaartsfondsen zal de doodssteek zijn voor het Amerikaanse de facto regime en diens duistere metgezel, de Europese Unie. Terwijl het begin van de Britse exit bekend wordt kan dit nieuwe monetaire systeem zichzelf eindelijk voorbereiden op de opkomst van BRICS en een eerlijker mondiaal bankensysteem. Voor ons is het veelzeggend dat deze operatie begon toen het Galactische Nieuwe Jaar aangekondigd zou worden! Een tijd voor een serie nieuwe realiteiten kwam derhalve tot stand terwijl tegelijkertijd een heleboel nieuwe energieën beschikbaar kwamen. De Lichtwerkers, evenals degenen die de verplaatsing van de nieuwe gelden monitoren, zijn extatisch en beschouwen deze tijd als een nieuw begin voor dit rijk. Op dit moment manifesteren zich enkele wonderbaarlijke gebeurtenissen en deze serie gebeurtenissen bereikt haar climax met het voltooien van de GCR (Mondiale Valuta Reset)!

Deze hele operatie begon in de late Middeleeuwen in Europa en Azië. Goud en vele andere goederen werden opgeslagen terwijl een periode van grote onrust dit enorme onderling verbonden continent teisterde. Een speciaal comité, bestaande uit een selecte groep van Opgestegen Meesters, koos een aantal enigszins gegoede families die een lange achtergrond hadden in occulte Kunsten. Aan het oorspronkelijke hoofd van deze Meesters stond Lord Lanto, die in deze positie was benoemd door een speciale hemelse raad met aan het hoofd Aartsengel Michael. Deze hemelse commissie vroeg Lanto om te beginnen grote rijkdom te verzamelen en deze in geheime depots op te slaan. De locatie van deze depots moest verborgen blijven om deze tegen het Duister te beschermen tot het juiste goddelijke tijdstip. Lord Lanto koos zijn meest dierbare chela, Quan Yin. Toen begon er een zoektocht om een passende evenknie in het Westen te vinden. Haar grote zoektocht eindigde toen ze Opgestegen Meester Graaf Saint Germain ontmoette, vroeg in de 16e eeuw. De wensen van de Hemel begonnen toen goddelijk vervuld te worden.

In de daaropvolgende eeuwen werden de enorme depots geconstrueerd. Saint Germain leidde het Westen en diens vele monarchieën in het moderne tijdperk van bankieren. Dit avontuur stelde het Westen in staat om haar vreselijke systeem te verspreiden en een imperiaal tijdperk te smeden. Deze afleiding stelde het trustfonds in staat te groeien, de hoeveelheden die door Quan Yin en haar medewerkers werden verborgen weerspiegelend. Toen de 20e eeuw begon werd het toneel gevormd voor een tijd waarin grote veranderingen in de wereld werkelijk mogelijk waren. Deze kans werd gerealiseerd met het plotselinge einde van de Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw. De nieuwe instituten, die volgend op dit mondiale conflict door het Westen werden opgezet, vormden het toneel voor een aantal wettelijke strategieën die midden jaren 90 vrucht gingen dragen. In die tijd bracht het plotselinge "Verdrag van Anchara" de duistere cabal van deze planeet in een proces dat dit rijk naar een tijdperk van Licht, vrede en welvaart zou leiden. Dit brengt ons naar de huidige tijd, waar we aan de rand staan van een einde aan de financiële macht van de duistere handlangers en de opkomst van een uitgebreid nieuw banksysteem met een ware mondiale valuta-reset.

Dit is tevens een periode gevuld met de laatste voorbereidingen voor onze langverwachte massalandingen. Deze landingen gaan jullie je mentoren brengen en de tijd dat jullie ten diepste over elkaar gaan leren. Dit zal tot een jaar gaan duren, aangezien een mate van waarachtig vertrouwen en geschiedenis dient in te dalen. De Opgestegen Meesters gaan helpen door jullie een zeer pertinente geschiedenisles te geven. Veel van waar Atlantis in haar laatste dagen voor stond dient volledig te worden ontsluierd. Vele zaken dienen te worden besproken, zoals hoe de Anunnaki jullie manipuleerden door jullie een aantal percepties te geven waarvan jullie lange tijd dachten dat die echt waren. Vele zaken zoals deze dienen te worden bekeken, en een algemene bespreking met ons dient plaats te vinden. Op vele manieren werden jullie aan je lot overgelaten, en een studie van hoe dit de Anunnaki en hun handlangers in staat stelden jullie te controleren vraagt erom gegeven te worden. Jullie dienen eveneens te weten wat er na de zogenoemde "Bijbelse Zondvloed" werkelijk met jullie gebeurd is. Het is noodzakelijk dat, tezamen met een aantal essentiële besprekingen, dit openlijk word onderzocht. Dit proces, evenals een enorme hoeveelheid vragen waarvoor we nu denken dat het de tijd is, kan wel bijna een jaar duren!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij komen om te verduidelijken wat jullie reeds is verteld. Toen we voor de eerste keer bijeen werden geroepen, in het vergevingsvolle licht van de Hemel, werd dit met een goddelijk doel gedaan. De mensheid was op zwaar overgeleverd aan de genade van de Anunnaki. De Hemel had hen een duidelijk afgebakende dispensatie verleend om over deze oppervlaktewereld te heersen tot dat moment waarop de Hemel het anders besloot. Onze taak was om, met gratie en bijzondere vergiffenis, het kwaad dat door het duister was gedaan te lenigen. Dit hebben we gedaan en door dit te doen hebben we een bijdrage geleverd aan het gewijde proces dat zich op het moment voltrekt. We verheugen ons in het feit dat onze ruimtefamilies gekomen zijn onder de speciale begeleiding van de Hemel. Wij staan nu aan de rand van gebeurtenissen die dit duistere rijk zullen transformeren en die ons in staat zullen stellen jullie onderricht te geven omtrent hoe jullie in de huidige situatie verzeild zijn geraakt. We zijn de Hemel dankbaar voor deze handelingen en voor de voortgaande overwinning op het duister en de gezegende veranderingen die op dit moment ontstaan.

We bedanken tevens eenieder van jullie en zegenen dagelijks dat wat op het moment op deze gehele prachtige aardbol aan het ontstaan is. De duistere cabal heeft van Gaia het uiterste gevergd. We dienen ons collectieve doel voor ogen te houden en onze rechtschapen intenties in te zetten om deze verbazingwekkende daden van moed en wonderbaarlijke vergeving te voltooien. Eenieder van jullie realiseert zich volledig dat deze gebeurtenissen tijd nodig hebben om zich te manifesteren, maar dat ze zich zonder meer zullen voltrekken. Jullie schitterende positieve energieën maken het verschil. Samen met die van jullie broeders en zusters maken ze het mogelijk dat gelden worden gedistribueerd, nieuwe financiële systemen worden gevormd en nieuw bestuur wordt uitgeroepen. We zijn een team gaan vormen dat een schitterende ruggensteun vormt voor al diegenen die urenlang onvermoeibaar hebben gewerkt om deze gedenkwaardige gebeurtenissen tot bloei te brengen. We balanceren nu aan de rand van een lang verwacht tijdperk waarin vrede, vrijheid en welvaart zullen regeren.

Gebruik deze bijzondere tijd om jezelf op je schouder te kloppen en weet diep in je hart dat de Hemel jullie smeekbeden heeft gehoord en ernaar heeft gehandeld. Veel zaken dienden uit de weg geruimd te worden en aan talloze condities tegemoet gekomen om de grootse decreten van de Hemel vooruit te helpen. Veel heilige wezens hebben hun vermogen tot besluitneming ingezet om Hemel en Aarde in de juiste richting van betekenisvolle verandering te bewegen. Dit is nu afgerond en hun grootse werk begint het benodigde verschil af te dwingen om een einde te maken aan jullie lange nachtmerrie van beperkt bewustzijn. Jullie bevinden je op een weg naar volledig bewustzijn en ook van de afzondering van degenen die door hun onheilige arrogantie jullie weg hebben gehouden van de jullie beloofde zegeningen en broodnodige vrijheid. We verwelkomen dit eveneens, aangezien het ons in staat stelt om samen met jullie naar het volgende niveau van galactische vrijheid en verantwoordelijkheid te gaan. Deze daden van goddelijke energie zijn nog maar het begin voor ons als volk. Wij hebben een bestemming waar we jullie heel graag over vertellen. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben we jullie een voorproefje gegeven van wat er op het punt staat te gebeuren. We zijn uiterst dankbaar dat dit allemaal is bereikt met een minimum aan onenigheid. Het is niet gemakkelijk om de duistere garde en hun onbezonnen eindeloze duistere gedachten zo succesvol op afstand te houden. Houd moed en ga door met jullie verbeeldingskracht! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!