Home > > Sheldan Nidle - July 9, 2013

Sheldan Nidle - July 9, 2013

6 Ahau, 8 Kumku, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer met meer informatie voor jullie. Jullie realiteit verandert! De duistere cabalisten flippen en zoeken naar steeds wanhopiger manieren om hun toenemende dilemma’s op te lossen. Zoals we al zo vaak hebben uitgelegd is er voor hen geen enkele manier om zichzelf uit hun steeds moeilijker wordende situatie te onttrekken door het gebruik van hun oude slinkse methodes. Het licht is onweerstaanbaar bezig dit rijk terug te nemen en haar veilig naar haar vriendelijke richting terug te brengen. Deze richting heeft tot dusverre geleid naar een aantal beslissingen die de diverse krachten van het Licht toestaan een nieuw financieel systeem en een nieuw bestuur te prepareren voor de mensen van de oppervlakte Aarde. Gaia is zeer verheugd met hetgeen bereikt is. Jullie Opgestegen Meesters worden gesteund door een groep individuen die toegewijd zijn aan het uit de macht zetten van het duister en een nieuw tijdperk instellen voor allen. De volgende fase betreft een serie proclamaties die de nieuwe goudondersteunde valuta’s toestaan het tijdperk van fiat geld formeel te beëindigen en een einde te maken aan het tranche mechanisme dat de enkelen hielp enorme rijkdommen te vergaren over de ruggen van de velen. Dit echter is slechts één van de talloze hervormingen die besloten liggen in het nieuwe financiële systeem.

De kernreden van bestaan van het nieuwe financiële systeem is universele welvaart te brengen en de rug van de private banking kartels te breken. Op jullie wereld zijn er altijd mensen geweest die de banken gebruikten om voor zichzelf grote rijkdom te vergaren en het af te zonderen in de handen van een paar bevoorrechten. Dit gaat nu stoppen en zal getransformeerd worden in een systeem dat rijkdom genereert voor iedereen. Dit nieuwe systeem neemt jullie snel mee voorbij jullie huidige theorieën over het fysieke universum en jullie beperkende filosofieën over het verleden, en laat actief de universele wet van overvloed zien door welvaart aan iedereen op jullie planeet te brengen. Door zo te doen zal het een volkomen nieuwe realiteit creëren die geen geld als zodanig nodig heeft. Het zal snel een geldloze samenleving worden, gebaseerd op technologieën die fabricage en landbouw overbodig maken, en aldus de manier waarop jullie jezelf definiëren transformeren. Wanneer jullie over je huidige werken-om-te-overleven modus heen stappen, zullen baanomschrijving en salarisstatus ophouden jullie te definiëren. Dan kan wie jullie diep van binnen werkelijk zijn op de voorgrond komen, tezamen met jullie niet aangeboorde talenten, en een samenleving gecreëerd worden waarin een ieder een gewijd Wezen wordt, simpelweg geëerd om wie hij/zij waarlijk is.

De sociale maskers die jullie moeten dragen en de dilemma’s die jullie nu belasten zullen verdwijnen, en als dit eenmaal gebeurt kan de ware en wonderbaarlijke Jij te voorschijn komen. Dit nieuwe prachtige Wezen en de gewijde wereld waar je op leeft zal je aandacht absorberen, leidend naar het begrijpen van universele eenheid. Jullie bezitten allemaal Leven en de mogelijkheid de wonderen te gebruiken die het je elke dag presenteert. Dit zijn de ware ‘valuta’. Wanneer jullie iedere dag in dit nieuw licht met elkaar omgaan, zullen jullie het Leven op een nieuwe manier ervaren, leren hoe dit en de verbazingwekkende spirituele energie die in alles wat je bent en doet vloeit, vol te houden. Nu ben je op weg naar volledig bewustzijn! Alle galactische samenlevingen omarmen vier gewijde wetten, aan fysieke Engelen gegeven door de Hemel. Deze aspecten van beleefdheid worden elke dag beoordeeld door elk individu en hun raadgevers. De Hemel en fysicaliteit vermengen zich, een realiteit smedend die de volledige inzet vraagt van ieders capaciteiten en verbinding met de Geestenwereld. Vanuit deze samensmelting ontstaat een organische methode van organiseren die we ‘group fluid dynamics’ (vloeiende groepsdynamica) noemen. Daarin vervat zijn principes die de kernstructuur vormen van onze galactische samenlevingen.

Onderdeel van onze missie is om jullie dit op een heel bruikbare en praktische manier te leren. De eerste stap is om het natuurlijke gevoel van jezelf te herkrijgen. Dit ging verloren toen jullie in de vreemde structuren van de huidige duistere samenlevingen verzeild raakten waardoor jullie je eenzaam en hierin verloren gingen voelen. Deze vreemde manier van Zijn en voelen zal worden omgedraaid door het gebruik van vriendelijke gesprekken die jullie opnieuw bekend maken met wie jullie werden geschapen te zijn. De meesten van jullie moesten rond morrelen om te overleven, werk kiezend dat niet je ware ik uitdrukt, en het is de taak van jullie individuele mentoren om je liefdevol te begeleiden om je ware Innerlijke Zelf te vinden. Hier kunnen jullie Opgestegen Meesters in het hunne komen door jullie manieren te leren om naar binnen te kijken en de negatieve zelfveroordeling los te laten, die door de duistere meesters werd ingeprent om jullie te controleren. Ons doel is jullie te bevrijden zodat jullie dit Innerlijke Zelf kunnen herontdekken, een essentiële voorwaarde om je terug te brengen naar je oorspronkelijke doel: volledig bewustzijn. Deze goddelijke staat brengt uitgebreide openbaringen over de Hemel en de geschiedenis van jullie hemelse afkomst met zich mee en zorgt voor hernieuwde kennismaking met de redenen waarom jullie de specifieke groep waarin je werd geboren uitkozen.

Namaste! We zegenen jullie, Geliefden! We zijn jullie Verlichte Meesters! Een grootse Lichtsluier omgeeft jullie geliefde wereld nu. Het Licht daalt neer, serene zegeningen vanuit het Hart van AEON meebrengend! De lang besproken gebeurtenissen staan op het punt werkelijkheid te worden en dit gewijde land zal een nieuwe weg gemanifesteerd zien worden. Gezamenlijk zegenen we deze grootse gebeurtenis en bereiden we onszelf voor op onze presentatie aan jullie. In de korte tijd die nog rest zullen vele wonderbaarlijke dingen gebeuren. In deze Julimaand werd de vrijheid van zowel Amerika als Frankrijk geproclameerd, en dus zal deze maand nu een nieuwe geboorte van vrijheid erkennen. Onze gewijde medewerkers zitten midden in een proces dat legaal een einde zal maken aan de privé onderneming die jullie wereld eeuwenlang heeft geleid. Hun tijd begon te tanen toen hun onmetelijke hebzucht zelfs de grenzen van zelfbehoud overschreed! De ineenstorting werd een kwestie van tijd en is gekoppeld aan hun arrogante minachting voor de nieuwe werkelijkheid die voorziet in vrijheid en welvaart voor iedereen!

De zegeningen van de Hemel zijn een voortdurende, goddelijke gift, die dit rijk vullen met Liefde, Licht en toenemend bewustzijn. Het Licht heeft ons de taak toebedeeld naar voren te stappen en jullie te leren om je Geest te sterken en de kennis van de Hemel en jullie verre oorsprong uit te breiden. Dit verhaal begint lang geleden in het Wega zonnestelsel en betreft een ras van watermensen en de grootse gift die hen werd gezonden door de Galactische Hiërarchieën. Dit verlenen van volledig bewustzijn verhief onze voorouders tot het Licht en haar gewijde taak. En zo begon een migratie die ons uiteindelijk hier bracht, zo’n 900.000 jaar geleden. We kwamen met de wensen van de Aardse Hiërarchie en begonnen een reis die ons wegleidde van, en daarna weer terug naar, volledig bewustzijn. Dit is de essentie van een ware sage die we van plan zijn volledig aan jullie uit te leggen, tezamen met de vele spirituele aspecten en contexten er van.

We moeten veel verduidelijken binnen het raamwerk van dit verhaal. Het belangrijkste is waarom we teruggingen, tijdelijk, naar beperkt bewustzijn, en waarom en hoe jullie nu gemakkelijk en snel weer terugkeren naar volledig bewustzijn. De wonderbaarlijke staat die volledig bewustzijn is kostte ons vele levens en hele moeizame discipline en oefeningen die we ons vroeger moesten aanleren. Dit rustte ons uit met eerstehands kennis die nu de kern vormt van onze lessen voor jullie. De aanstaande transitionele fase is nodig om de duistere grip op jullie percepties te ontwarren en het heldere Licht van de Hemel in te brengen. Onze pijnlijke ervaringen in het duister kunnen het voor sommigen van ons moeilijk maken om los te laten en deze nieuwe manier toe te staan binnen te sijpelen en door te dringen in onze myriaden gedachten. Onthoud dat deze transformatie van jullie rijk je voorbereidt op de terugkeer naar volledig bewustzijn, en ons doel is om jullie hierin te begeleiden en daarna toezicht te houden op wat de Hemel ook voor ons bepaalt! Hosanna’s aan de Schepper van ons allen!

Vandaag vervolgden we onze boodschap omtrent de veranderingen die nu plaatsvinden in deze realiteit. De tijd komt voor ons om jullie bevrijding te bezingen en te vieren! Het rijk van dood en behoefte wordt verheven naar één van Liefde, Licht en Welvaart! Een tijdperk gevuld met vrijheid, persoonlijke soevereiniteit en onsterfelijkheid! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl