Home > > Sheldan Nidle - June 25, 2013

Sheldan Nidle - June 25, 2013

5 Cimi, 14 Kayab, 9 Eb

Dratzo! We komen vandaag jullie welvaart bespreken! Over jullie gehele wereld is er een enorme omschakeling onderweg. Eonen geleden was jullie werkelijkheid opgeslorpt door het donkere en deze heeft de heersende klasse van volgelingen gecreëerd die jullie planeet zo’n beetje naar eigen believen beheerst heeft. We komen jullie nu vertellen dat deze onhandelbare vrije hand voorbij is. Het Licht heeft niet alleen verordend maar ook volledig uitgelegd aan alle betrokkenen dat deze wereld een totale omschakeling moet maken in/naar het Licht en dat ieder van jullie zal worden getransformeerd naar volledige bewuste Wezens van Licht. Dit zal worden voorafgegaan door een serie van speciale nieuwsuitzendingen die onze goedbedoelende aanwezigheid zal aankondigen en de redenen zal uitleggen van het verspreiden van universele welvaart en vrijheid die we zo rijkelijk verdienen. We komen op dit moment om dit te verklaren aan jullie en om de voorbodes te zijn van een nieuw rijk dat gebaseerd is op de heilige wegen van de Hemel. Onze schepen cirkelen om jullie wereld en zijn gestationeerd rond elke planeet in dit zonnestelsel. Jullie donkeren hebben geprobeerd om het moeilijker voor ons te maken om deze heilige missie te vervolmaken maar hun talloze pogingen zijn mislukt. Het donkere moet spoedig verdwijnen en afstand doen van hun volgelingen om het lot te ondergaan dat voor hun bestemd is.

In de nieuwe werkelijkheid, keer je terug naar je familie en je laat de dood en chaos achter je die jullie je hele leven geplaagd hebben sinds de val van Atlantis. Jullie speciale verblijven in Agartha wachten op jullie en hier zullen jullie de magische toestellen vinden die jullie zullen terugbrengen naar de staat van Zijn die zo plezierig was ten tijde van Lemurië dat toen nog regeerde over de wereld. Hier, ook, zul je je ware levenspaden herontdekken en gewaardeerde leden van de Galactische Federatie worden. Tijdens jullie reizen door de donkere landen, hebben jullie veel nieuwe wijsheid opgedaan door jullie ervaringen, en de Hemel vraagt jullie deze wijsheid te delen met de voormalige leden van de nu-gestopte Anchara Alliantie, want het is jullie missie om een blijvende vrede te bewerkstelligen tussen alle sectoren van deze Melkweg. De welvaart en vrijheid die jullie binnenkort zullen plezieren zijn symbolen van wat jullie zullen bereiken, en inderdaad, de Hemel ziet jullie als een hoofdrolspeler om Licht naar alle betrokken aspecten te sturen in de namaak wereld. Je wordt geëerd en er wordt groot respect aan je verleend en rechtmatige erkenning voor je hard verworven bijdragen aan het heilige plan.

De verheffing van jullie wereldbeschaving zal meer passende voorwaarden scheppen voor jullie om te worden geherintroduceerd bij jullie sterrenoorsprong. Dit zal jullie herfocussen waarbij de eerste aandacht voor Gaia’s gezondheidstoestand en welzijn is, wat aan jullie zal laten zien welk groot potentieel er in jullie ligt. Het is dit potentieel gekoppeld aan jullie stijgende spirituele bewustzijn dat het allerbelangrijkste voor ons is wanneer ze de ongekende aangeboren mogelijkheden aanspreken die in ieder van jullie zit. Het is onze verantwoordelijkheid om jullie te bij te staan om deze voort te brengen en ze te gebruiken om een nieuwe en levendige sterrennatie te neer te zetten. We komen, daarom, om uit te dragen wat jullie lang gewenst hebben. Zoals jullie weten, het donkere is weerspannig geweest in hun pogingen om het tot uitdrukking komen van deze veranderingen te voorkomen omdat dergelijke veranderingen automatisch zullen leiden tot het luiden van de doodsklok van al datgene waar het donkere naar toe heeft gewerkt. Niettemin, onze heilige toegewezen taak was het om de voorwaarden te scheppen die het zouden toestaan de geplande, weldoende veranderingen naar voren te laten komen. Dit hebben we gedaan. En daarom sta je nu op de rand van opwindende veranderingen die deze heilige wereld voor altijd zal transformeren en het toestaan van het scheppen van een nieuwe sterrennatie.

Dit nieuwe rijk zal jullie toestaan te groeien, niet alleen op individueel niveau maar ook op spiritueel niveau, en zal jullie toestaan om nieuwe werelden van bewustzijn op te slokken. Zoals we vaak tegen jullie zeggen, jullie zijn een wondere schepping die op een pad geleid is om de manieren en misdaden van het donkere te ervaren. Nu ben je er klaar voor om dit alles achter je te laten. Jullie nieuwe wereld zal Gaia’s oppervlakte en binnenrijken herenigen en jullie zullen “werkelijkheid” op manieren gaan zien die jullie nu niet voor mogelijk houden! Jullie stijgende bewustzijn zal jullie uitrusten met een nieuw gezichtspunt over waar het leven over gaat, en nu al, kunnen velen in jullie wereld een eind zien aan amateur en professionele sport en de teloorgang van sportbonden, en veranderingen die veel groter zijn dan deze komen er aan. Er zijn weinig van jullie huidige sociale constructies en filosofieën die niet getransformeerd worden want de houdingen die ze uitdragen keren enorm. De resulterende geascendeerde galactische samenleving zal zich dienen aan te passen aan jullie eeuwig-uitbreidende gezichtspunt van jullie zelf als snel groeiende galactische Wezens van Licht. Jullie zullen opgewonden raken wanneer je hoort van deze Melkweg als een grote levende eenheid waar jullie deel van uitmaken! Jullie nieuwe sterrennatie zal hoog gewaardeerd worden en Geliefd door allen die lichamelijkheid goedmaken. (? who make up physicality).

Zegeningen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen vandaag met meer goed nieuws! Tot aan nu, is jullie wereld lang de verblijfplek geweest van een donkere cabal wiens enige doel was om jullie te ketenen aan schulden-slavernij en jullie op te sluiten in een rijk dat jullie verhindert naar volledig bewustzijn terug te keren. Deze “kooi” en zijn donkere gevangenisbewaarders zullen zeer binnenkort verdwijnen omdat jullie wereld nu klaar is om getransformeerd te worden door het Licht. De leiders van deze komende wereld van Licht hebben tientallen jaren gevochten om verlost te worden van het donkere en inderdaad is er een beweging flink onderweg die tot zover alle voorbereidingen getroffen heeft om zich te ontworstelen aan de macht van de heersende klasse van volgelingen die nog steeds samenzweren om jullie verstrikt te houden in een zeer donkere wereld! Er is nu een speciale groep verantwoordelijk en het zijn deze toegewijden die jullie je nieuwe regering zullen voorstellen en het vrijkomen van de heilig voorgeschreven welvaart voor deze wereld overzien. Wij verklaren hierbij dat deze metgezellen nu een aankondiging van de essentie van deze vele uitzendingen aan het voorbereiden zijn.

Het zijn onze gezegende taken om deze veranderingen te steunen en daarna jullie een serie lessen (onderwijs) te verschaffen, door een ieder van ons geleverd aan elk deel van de planeet, samen met richtlijnen om deze toe te passen in je leven. Algemeen gesproken, hebben jullie onvoorwaardelijk geaccepteerd wat wijd en breid in onze naam bekend is gemaakt en deze leerstelsels hebben nu aanpassingen nodig. Een begrip van de grote eenheid dat is Alles Dat Is is een hoofdvoorwaarde voor ascentie. Jullie overtuigingen moeten zich ook uitbreiden om de wonderlijke Wezens van Agartha op te nemen die ons veilig hebben gehouden daaronder voor duizenden jaren. Zij begrijpen de spirituele natuur van de mensheid en verlangen ernaar vrij en open tussen jullie rond te lopen. Jullie hartopening zal zich ook dienen uit te breiden naar de aloude oorsprongsgebieden van jullie voorouders in de sterren. Kort gezegd, jullie zullen spoedig zien dat de zaden van Spirit behendig stromen door de hele lengte en breedte van de fysieke werkelijkheid!

We kijken er naar uit jullie te leiden, jullie te assisteren, en alles recht te zetten omtrent onze werelden door de tijden heen. We hebben de donkeren geobserveerd en gezien hoe zij onze boodschappen verdraaid hebben zodat ze passen bij hun doeleinden. En we houden ervan jullie te vertellen, dat dit nu tot een einde komt! Liefde een eenheid is altijd onze boodschap geweest aan jullie. Grote Wezens van overal van de Melkweg zijn hier gekomen onder goddelijke leiding en hun missie is ons te assisteren in het jullie snel doen vooruitgaan naar volledige bewustwording. Het is onze bedoeling deze komende tijd te benutten om te onderwijzen, te adviseren, en jullie voor te bereiden op jullie eigen gezegende ascentie. We zullen jullie terzijde staan wanneer we jullie leiden naar een nieuwe samenleving die zal samensmelten in jullie nieuwe sterrennatie. Wanneer wij dit tezamen doen, helpen we deze Melkweg en gebruiken onze gebundelde krachten om deze Melkweg in ieder aspect te veranderen in een glorieus, gezegend instrument van het Licht! Dit is waarom we in gebed en kracht komen en om deze nieuwe wereld te zegenen! Halleluja voor de Hemel en voor het Licht!

Vandaag vervolgen we onze boodschap van vrede, vreugde en Licht. Overal daalt er een nieuw tijdperk van de Hemel om dit rijk te bestrooien met welvaart, vrijheid en de hereniging van ons allen met onze locale en verre broeders. Deze grote welkom-thuis missie heeft zijn heilige hoogtepunt bereikt! Weet, lieve mensen, dat de ontelbare Toevoer en eindeloze Overvloed van de Hemel inderdaad van Jullie zijn! Zo zal het zijn! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! en Wees in Vreugde!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Karin


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl