Home > > Sheldan Nidle - 26 januari 2016

Sheldan Nidle - 26 januari 2016

1 Batz, 4 Yax, 12 Manik

Dratzo! Voor het Licht en haar bondgenoten vindt er nu een grote verschuiving plaats. Deze hernieuwde inspanning zal de mensheid vrijheid en een wonderbaarlijke welvaart brengen. Op dit moment beseft het duister wat haar verschrikkelijke lot is. Speciale bevelen zijn uitgevaardigd om een aantal sleutelprojecten voor het einde van deze eerste Gregoriaanse maand Januari te voltooien. Deze tijd is gewoonlijk zowel een tijd van beëindiging als van een nieuw begin. Volgens dit principe zal een bijzonder project de losbandige oligarchen van dit rijk onderuit halen. Dit zal pas gebeuren nadat men erin geslaagd is om deze aardbol te ontdoen van de misdadigers die deze aarde sinds het laatste halve millennium bijna heeft geruïneerd. Vanaf die tijd hebben de Anunnaki-meesters deze bandieten een grote mate van macht over de oppervlaktemensheid gegeven. Dit plotseling nieuw ontdekte gevoel van macht heeft tot eeuwen van overmatige corruptie geleid. Vrijgegeven technologieën versnelden jullie rijk naar een wereld die uiteindelijk door het Licht omarmd zou worden. Zodoende hebben de handlangers onbewust het podium voor hun eigen ondergang geschapen.

Deze afgelopen eeuw heeft het ontstaan van situaties meegemaakt die de basis vormden voor het zegenrijke vertrek van de duistere garde van dit toneel. Hun daden waren bedacht om een ieder van jullie te verbannen naar een permanente staat van slavernij voor deze gewetenloze duistere monsters. In plaats daarvan was iedere beweging een korte prelude van een sonate waarvan het onbekende doel was om jullie je vrijheid terug te geven, evenals een voorbestemde overwinning op het duister. Tijdens haar verblijf aan de oppervlakte leek het alsof er wat betreft haar grootse plannen een zekere mate van vooruitgang te zien was; in werkelijkheid verloor ze echter langzaam haar greep op jullie. Deze duistere capriolen introduceerden belangrijke apparatuur die essentieel was voor de opkomst van de eeuw van digitale elektronica en het nieuwe tijdperk van mondiale sociale media. Deze tijd gaf openingen die het de Hemel mogelijk maakte om de opmars naar steeds hogere niveaus van bewustzijn te versnellen. Dit fenomeen was de sleutel naar hun huidige ondergang. Het heeft naar gegevens geleid, die het onze aardse bondgenoten mogelijk hebben gemaakt een waarheidsgetrouwe geschiedenis te verzamelen.

Het is deze tijd waarin onze bondgenoten in staat waren de kracht te bundelen, die jullie wereld nu in snel tempo verandert. Dit is te zien aan de opkomst van BRICS en in de verschillende nieuwe federaties, die bezig zijn de kwaadaardige heerschappij van een waarlijk duivels financieel systeem ten val te brengen. Een nieuw en transparanter systeem is zich op dit moment in jullie rijk aan het vestigen. Het is er één die de welvaart en de mondiale verdeling van humanitaire fondsen zal ondersteunen. Het zijn deze fondsen die een geldstroom zullen creëren met een “echte waarde”. Deze wereldwijde reset van de geldstroom zal jullie rijk vrijmaken van de waardeloze heerschappij van de fiatgelden van het duister. Het zal tevens als het toneel dienen voor nieuw bestuur en boven alles: NESARA! Het is dit zich manifesterende nieuwe tijdperk voor de mensheid dat ons in staat zal stellen openlijk op het wereldtoneel te verschijnen. Dit goddelijke keerpunt zal deze eerste serie stappen, die jullie gang naar volledig bewustzijn zullen versnellen, voltooien. De oude duistere manieren zullen voorgoed achter ons worden gelaten.

In deze nieuwe tijd, zullen jullie je op een unieke manier bewust worden van jullie afkomst en zullen jullie de heilige missie, die jullie ongeveer 900,000 jaar geleden naar deze prachtige aardbol heeft gebracht, volledig herontdekken! Het is dit herstelde inzicht dat jullie snel terug naar volledig bewustzijn zal brengen. Jullie zijn in werkelijkheid een groots volk dat door de Hemelse hiërarchieën uitgekozen is om hier naar toe te komen en Gaia en haar zusterwerelden te helpen. Jullie zullen opnieuw een sterrennatie vormen. Het is deze zich manifesterende sterrennatie die galactische vrede zal verzekeren en die ervoor zal zorgen dat de wonderen van het Licht zich in dit uitgebreide sterrenstelsel volledig kunnen ontvouwen. Aldus hebben jullie een heilige missie te vervullen die tijdelijk door het duister werd belaagd. We zijn nu hier om het goddelijke mandaat van de Hemel te herstellen en jullie in staat te stellen om te herontdekken wie en wat jullie werkelijk zijn. Als fysieke engelen hebben jullie een gewijde rol toebedeeld gekregen terwijl de macht van het Licht zich in dit bijzondere sterrenstelsel snel uitbreidt. Jullie staan symbool voor hoe de gevangenen van het duister kunnen worden teruggevoerd naar de gewijde energieën van het Licht!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij zijn behoorlijk trots op degenen die deel uitmaken van onze geheime genootschappen. Het duister heeft lang gedacht dat het onmogelijk zou zijn ze onderuit te halen. Tijdens de grote financiële neergang in het eerste decennium van deze eeuw werd niet één van de leidende bankdirecteuren van het duister opgepakt, ondanks de mate van criminele fraude die er bij betrokken was. Hun arrogantie is nu iets uit het verleden. Het Licht heeft een punt bereikt waarbij elk groot incident beantwoord zal worden met arrestaties, inbeslagname van fondsen en een algemene mate van morele minachting. Het is tevens het moment waarop een aantal sleuteltransfers van fondsen eindelijk plaats kan vinden. Dit is waarom we jullie vragen positief gefocust te blijven en klaar te zijn om vooruit te gaan en jullie dromen te vervullen. De tijd voor onze grote triomf is eindelijk daar! Wees dientengevolge vol vertrouwen m.b.t. het simpele feit dat jullie tijd gekomen is. De Hemel is met ons en de verre bondgenoten van het duister zijn niet langer een bedreiging voor deze heilige onderneming. Hosanna! Hosanna!

Terwijl deze zeer glorieuze tijd nadert is het essentieel dat jullie positief vooruit blijven kijken en tevens positief in jullie dagelijkse bezigheden. Bereid je voor om een baken te zijn voor de verbazingwekkende gebeurtenissen die dit land zullen overspoelen. Het heeft langer geduurd om de talloze verraderlijke elementen, die deel uitmaken van het uitgebreide netwerk van handlangers van de oligarchen, te vernietigen. Deze taak is bijna afgerond en dit feit heeft degenen die de immense mondiale trustfondsen beheren eindelijk in staat gesteld om deze enorme fondsen vrij te gaan geven. Dit proces is momenteel aan het versnellen en we staan aan de rand van een nieuwe realiteit. Wij Meesters bewaken deze uitgebreide en complexe operatie zorgvuldig. De tijd van de duistere cabal is voorbij. Haar laatste plannen leiden nergens toe en het maakt het mogelijk dat deze nieuwe wereld van bankieren, financiën en welvaart oprijst uit haar langdurige verborgenheid.

Deze nieuwe tijd zal een heleboel nieuwe verantwoordelijkheden brengen. Deze nieuwe plichten vragen erom dat wij jullie instrueren omtrent je ware geschiedenis. Dit zal, nadat het nieuwe bestuur wereldwijd is ingesteld, naar behoren worden gedaan. Deze serie feiten m.b.t. jullie oorsprong en jullie levensverhalen op deze kostbare bol dienen te worden gebracht op een manier die jullie plezier doet en tevens inspireert. Het is hier dat de lessen en de percepties die jullie door duister zijn opgedrongen kunnen worden losgelaten en een serie ware realiteiten kunnen worden voortgebracht. Niemand kan dit groeiende bewustzijn van jullie onderdrukken. Jullie gaan de waarheid eisen en het zal door de Hemel worden gegeven. Deze operatie is een natuurlijk voortbrengsel van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. We zegenen de werkwijze van de Hemel en bereiden ons voor om jullie dienaren en gidsen in dit nieuwe tijdperk van Licht te zijn! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vadaag vervolgden we onze missie om jullie te voorzien van een boodschap die verklaart wat er nu rond deze wereld gebeurt. Tijdens de volgende korte tijdsspanne gaan jullie de opkomst zien van een paar waarlijk verbazingwekkende operaties die dit rijk voor altijd zullen wijzigen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!