Home > > Sheldan Nidle - 2 januari 2018

Sheldan Nidle - 2 januari 2018

Vreugde en groeten van de Galactische Federatie en de Opgestegen Meesters! We komen na dit prachtige feestseizoen, dat de laatste stadia van de ondergang van de cabal heeft versneld. Hoewel ze al vele jaren werden aangemerkt als de “machten die zijn” noemen we ze nu de “machten die waren”. In de komende weken zal er meer worden onthuld met betrekking tot waarom dit eindejaar-seizoen vele gaven heeft gebracht voor jullie vrijheid. We willen jullie frustraties verlichten, aangezien deze reis lang is geweest en vele omwegen heeft gekend. Nu kunnen jullie echter het Licht aan het einde van de tunnel zien gloren.

Lange tijd beschreven we de omvang van de welvaart die jullie wacht. We zegenen eenieder die in het verleden de energieën van het licht rondom ons zo geweldig in stand heeft gehouden terwijl wij achter de schermen werkten om jullie nieuwe realiteit veilig binnen te brengen. Vele onbekende helden hebben hun leven standvastig toegewijd aan dit deel van het Goddelijke plan. Derhalve zegenen we allen, en danken we jullie en de Hemel voor het goddelijke werk dat tot dusver is verricht. Het zijn de bijzondere inspanningen van dit gezegende collectief die nu vrucht dragen terwijl ongeëvenaarde welvaart zich voor onze ogen manifesteert.

We komen nu naderbij om jullie in staat te stellen precies te begrijpen wat we tot dusverre hebben bereikt. Lang geleden heerste de cabal oppermachtig en was ze zo arrogant dat ze geloofde dat ze NIET kon worden verslagen. We vragen jullie eenvoudigweg, aan de dageraad van dit Nieuwe Jaar, alle mensen die voortvarend en in besloten kring hebben gewerkt om ons in staat te stellen jullie komende welvaart mondiaal te manifesteren, te zegenen en te bedanken. We verblijden ons over de uitkomst van hetgeen zolang heeft geduurd om zich te manifesteren.

Wees één in het Licht van het Goddelijke! Laat de goddelijke geest door allen heen stromen en degenen in diens licht in staat stellen de manifestatie ervan te voelen. Wij zijn het Ene Licht van onze zeer gezegende Schepper. Wij komen in vreugde bijeen om deze geweldige triomf over de duistere cabal en haar vele arrogante hielenlikkers uit te roepen. Kom maar op met de welvaart! We onthullen dit om ons te helpen ons bewust te blijven van de talloze geweldige bijdragen die zovele bondgenoten in stilte hebben gedaan om jullie uiteindelijke Overwinning tot stand te brengen.

Velen van jullie vragen zich af wanneer de welvaart zich eindelijk zal manifesteren. “Wanneer” zou niet de focus moeten zijn. Mijmer in plaats daarvan over het Eeuwige Nu en hoe het zal voelen wanneer jullie weer soevereine burgers van de wereld zijn. Zoals de GF aangaf wordt de cabal één voor één geëlimineerd. De strategie van de GF is de cabal te neutraliseren en jullie nieuwe samenleving te laten floreren. Het slimme van deze strategie is niet geweest dit frontaal tegemoet te treden, maar in plaats daarvan kleine stukjes één voor één te verwijderen. De sleutel is om los te laten, het ogenschijnlijk kleine overwinningen te laten behalen totdat jullie allemaal zijn bevrijd.

De strategie om richting bewustzijn te gaan is geëvolueerd en klaar om welvaart voort te brengen en jullie persoonlijke potentieel werkelijkheid te laten worden. Er is veel frustratie geweest omdat dit proces veel langer heeft geduurd dan werd verwacht. We werden vaak in de war gebracht door de weerstand van onze Aardse bondgenoten om de RV en de Mondiale Valuta Reset vrij te geven. Distributiesystemen bevonden zich het grootste deel van het jaar al op hun plaats. Nu is de tijd. Bewustzijn verschuift in ons voordeel. Vrede op Aarde is bezig gerealiseerd te worden.

We feliciteren Lichtwerkers met het handhaven van het bewustzijn voor vrede onder de meest beproevende omstandigheden die je je voor kunt stellen. Weet, beste mensen, dat de cabal zijn tanden heeft verloren. Ze kunnen jullie niet langer kwaad doen. Jullie leven in een overgangstijd. Vier dit komende jaar als de tijd van jullie bevrijding.

Vandaag bespraken we enkele details betreffende jullie terugkeer naar een bevrijde en welvarende staat. Deze magische tijd van het jaar heeft ons veel vreugde gebracht! De komende tijd zal zeker een schitterende opeenvolging van wonderen brengen. Het is tevens een tijd om jullie verbazingwekkende visies te gebruiken om het ware wonder dat de mensheid is te manifesteren! Weet, Geliefden, dat de nooit eindigende en niet te tellen overvloed van de Hemel werkelijk voor jullie is! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Zo zij het! Het is tijd dat alles tot vervulling komt!


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!