Home > > Sheldan Nidle - 19 december 2017

Sheldan Nidle - 19 december 2017

Selamat Balik! Na een behoorlijke vertraging komen we nu terug om jullie een kort overzicht te geven van hetgeen er tijdens deze gewijde tijd van het jaar in jullie wereld gaande is. Het is bij tijd en wijle moeilijk om te begrijpen wat er zich op jullie planeet manifesteert. We willen een moment nemen om te bepreken wat zich bij ons, de Galactische federatie, heeft afgespeeld. We zijn eindelijk door jullie Aardse bondgenoten uitgenodigd om een actievere rol te spelen bij het uitrollen van jullie beloofde welvaart. Laat ons daarom deze tijd gebruiken om onszelf bijeen te brengen en voor te bereiden op de monumentale veranderingen die zich de komende weken gaan ontvouwen. Jullie Aardse bondgenoten staan klaar om onze strategieën, die de aanhoudende inmenging van de cabal zullen elimineren, toe te passen.

Voortdurende inmenging door de cabal en haar talloze medewerkers maken het vaak zeer moeilijk beleid te creëren. Ondanks deze uitdagingen zal het Licht onvermijdelijk die overwinningen behalen die jullie zo rijkelijk verdienen. Lichtwerkers zijn voorbestemd hun intuïtieve wijsheid te gebruiken om dat soort resultaten tot stand te brengen. Door het creëren van een voortdurend evenwicht tussen het Licht en het duister hebben we de bedoeling uiteindelijk succes te behalen.

Jullie absolute overwinning is onweerlegbaar. De ondergang van de cabal is cruciaal voordat jullie in staat zijn vooruit te gaan om een nieuwe en ongerepte galactische realiteit te kunnen creëren. We passen daarom beleid en voorzichtigheid toe terwijl we jullie Aardse bondgenoten adviseren hoe de cabal op een goddelijke tijd kan worden verslagen. Het is van het allergrootste belang dat jullie begrijpen dat de ondergang van de cabal verder is gevorderd dan de meesten van jullie geloven. Ons plan is altijd geweest om langzaam maar zeker vooruit te gaan. We zijn vastbesloten voor iedereen op de juiste goddelijke tijd de overwinning te behalen.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag zouden we willen spreken over het aardig zijn voor jezelf en het gebruik van Genade. Genade is een liefdeskwaliteit die vanuit het diepst van jouw hart en dat van de Schepper komt. Gebruik dit om beter na te gaan hoe jij als persoon de wereld en haar vele complexiteiten waarneemt. Het hart draagt een innerlijk verlangen dat uitdrukt wie jij als persoon bent. Het drukt tevens uit hoe de wereld op jou reageert. Onthoud te allen tijde, geliefd hart, hoe noodzakelijk het is om jezelf te leren distantiëren van deze wereld. Deze wereld reageert vaak onbedoeld op hoe jij wereldgebeurtenissen bekijkt. Het is essentieel jezelf met zachtheid te behandelen wanneer je je bewust wordt van wat voor krachtige Wezens jullie zijn. Verbind je met je hart, want dat is waar je kracht zit. Wanneer je dat doet, zul je beginnen in te zien hoe je je hart kunt transformeren en je visie op de wereld kunt veranderen.

Op dezelfde manier is Genade een functie van het hart. Maar de reden ervoor is een andere. Omring jezelf met de Liefde van onze Schepper. De Hoogste Schepper hoeft geen messen te scherpen. Er is geen ‘universele’ formule om je innerlijke Liefde te uiten. Genade, tezamen met hartenergie en vergeving, kunnen samenkomen om je te helpen een beter begrip te krijgen van niet alleen jezelf, maar van hoe jouw gemeenschap de wereld in zijn algemeenheid beschouwt. We hebben gezien dat wanneer jullie je eigen vaardigheden in wisselwerking laten zijn met onze vaardigheden, jullie meer omarmen van wie jullie zijn. We zijn hier om te helpen bij jullie ontwaken. Jullie zijn hier om fysicaliteit onder de knie te krijgen. Het hart gaat over zuivere liefde. Liefde maakt je tot wie je werkelijk bent. Ervaar hoe deze wereld naar vergeving en genade kijkt.

Er wordt gezegd dat we, door in deze wereld samen te werken, kunnen ontdekken hoe we de kwaliteiten van vriendelijkheid en genade kunnen gebruiken om elkaar te helpen. Degenen die deze kwaliteiten begrijpen, benadrukken dat wanneer je in Liefde groeit voor de ander, je beter inzicht krijgt in het belang van vriendelijkheid en Genade.

In de wereld van vandaag is het van essentieel belang om te begrijpen hoe deze twee kwaliteiten met elkaar verband houden. Voor velen van ons is Genade een aan tweesnijdend zwaard geworden. Het helpt te bepalen wanneer Genade anderen van dienst kan zijn en wanneer het kan helpen de gebruiken in de wereld te veranderen. Eén van de taken van de meesters is om aan anderen het belang van Genade bij het vervolmaken van de mensheid uit te leggen. Velen bidden om Genade om hun bestaan in deze wereld te verbeteren. Anderen zijn druk bezig met hoe hun gebeden ons rijk kunnen verbeteren. Genade is een middel dat we kunnen inzetten om een tolerantere wereld te realiseren.

In deze wereld bestaat een uitstekend voorbeeld van het gebruik van Genade. Lang geleden kwam er een kind naar ons toe dat zich grote zorgen maakte over de aard en toestand van zijn leven en alles wat ermee gepaard ging. Hij verzocht om verhoring van zijn gebeden. Hij ontving het volgende antwoord: gebruik wat je weet en denk erover na hoe de gehele mensheid geholpen kan worden, niet alleen jezelf. De Mensheid nodigt problemen uit door het negeren van de manier waarop Hart en Geest werken. Bestudeer, om een succesvol gelukkig leven te kunnen leiden, de Universele Wetten en pas deze in je leven toe. Door dit te doen, zul je in de flow van de Schepper bestaan.

Vandaag vervolgden we onze boodschappen voor jullie. We vragen jullie je geduld te blijven bewaren en de hoop vanbinnen waarachtig brandende te houden! Accepteer het feit dat een grootse tijd van wonderen op het punt staat haat crescendo te bereiken! Weet, Geliefden, dat de nooit eindigende en niet te tellen overvloed van de Hemel werkelijk voor jullie is! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Zo zij het! Het is tijd dat alles tot vervulling komt!


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!