Home > > Sheldan Nidle - 8 juli 2014

Sheldan Nidle - 8 juli 2014

6 Kan, 7 Kumku, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen terug om veel te zeggen over een aantal onderwerpen. Op dit moment staan jullie aan de rand van een nieuwe werkelijkheid. De duistere cabal is tanende. Een aantal naties stelt momenteel coalities samen wiens doel het is de vele fiatgebaseerde organisaties van de oude duistere orde te omzeilen. Deze financiële organisaties kwamen tot leven door het ondertekenen van de Dumbarton-Oaksafspraken in het najaar van 1944. De instituten van de oude garde, zoals het IMF, worden aan de kant gezet wanneer de nieuwe mondiale valuta, gebaseerd op kostbare metalen met “echte waarde” zich manifesteren. Tezamen met deze nieuwe valuta komen er nieuwe bankreglementen zoals vastgesteld in verschillende “Basel III” afspraken.

Onze aardse bondgenoten en hun talloze nationale medewerkers doen dit om de rijkdom van de planeet te herdistribueren en een manier te creëren om het duister uit haar huidige positie van financiële en gouvernementele suprematie te zetten. Dit alles is slechts het begin van een proces om jullie te bevrijden uit een eeuwenlange schuldslavernij en de corruptie van regeringen die gezworen hebben zich te houden aan elke gril van de cabal en haar vele associés.

Dit proces zal ons ook in staat stellen onszelf aan jullie te onthullen. Momenteel werken onze Agarthaanse bondgenoten met vele van deze groepen om dit nieuwe financiële systeem in gang te zetten. Ons werk met de Verheven Meesters houdt tevens een serie lessen in om jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn. Deze lessen gaan de basis vormen voor onderwerpen die door ons mentorprogramma duidelijk zullen worden gemaakt. Deze serie projecten is natuurlijk opgezet rond het eerste contact. Nadat jullie eenmaal nieuwe instituten hebben die welvaart regelen en jullie steeds groeiende schuldslavernij beëindigen wordt het noodzakelijk dat jullie begrijpen wat de Hemel doet om jullie opnieuw naar volledig bewustzijn te leiden. We hebben de sterren bereisd vanwege dit ene doel om jullie bewustzijn te transformeren. Op dat punt gaan jullie weer deel uitmaken van de Galactische Federatie en jullie grootse bestemming vervullen. In onze laatste boodschap bespraken we jullie afkomst. Nu moeten we bekijken hoe deze transformatie Gaia en haar vele zusterwerelden gaat beïnvloeden. Deze bespreking zal beginnen met de veranderende aard van dit zonnestelsel en de realiteit die haar omgeeft.

Jullie worden omgeven door een realiteit die aan het transformeren is. De Hemel heeft bepaald dat dit zonnestelsel wordt veranderd in een multidimensionale werkelijkheid. Deze transrealiteit is er de oorzaak van dat alle dochters van de Zon grote veranderingen doormaken. Deze houden onder meer het razen in de met methaan gevulde atmosferen van de vier gasreuzen in en de klimaatveranderingen die plaatsvinden in jullie drie waterwerelden. Onder het zand van Mars en de giftige gassen van Venus liggen uitgestrekte oceanen met water. Het wapentuig van de vroegere Anchara-alliantie zorgde voor het wegzinken van dit water toen ze dit zonnestelsel zo’n twee miljoen jaren geleden binnendrongen. De resultaten van deze aanval zijn de speciale ruines op Mars en de vreemdheid van Uranus. (Uranus heeft een gekantelde as). Venus heeft, net als Mars, een grote hoeveelheid water dat net onder de oppervlakte ligt. Al deze bollen zijn hol en speciale samenlevingen leven in deze binnenwerelden. Er is veel om te ontdekken wanneer jullie eenmaal uit jullie huidige staat van door geheugenverlies opgedrongen beperkt bewustzijn zijn gehaald. In jullie nieuwe staat kunnen jullie beter begrijpen wat hier miljoenen jaren geleden gebeurde.

Het belangrijkste onderwerp wordt derhalve hoe jullie succesvol kunnen worden voorbereid op je sprong naar volledig bewustzijn. Galactisch bewustzijn omarmt jullie snel via een aantal noodzakelijke tussenfasen. Jullie hebben de eerste zeven fasen ervan doorlopen. De volgende betreft voornamelijk jullie hoofd-, keel- en thymuschakra’s. Dientengevolge ervaren velen van jullie hoofdpijnen en vreemde pijnen in tanden en sinussen. De cabal gebruikt elementen in haar chemtrails om jullie groei tegen te gaan. Hun gebrek aan succes heeft griepachtige symptomen in jullie hoofd gecreëerd; hoestbuien en een algemene vermoeidheid. Het prepareren van jullie “Bron van dromen” heeft ongemakkelijke of onderbroken slaap gecreëerd, tezamen met een vreemd tranen van de ogen zowel als rare en terugkerende hoofdpijnen. Daar bovenop komen onregelmatige hartkloppingen en daarmee gepaard gaande lichte bevingen in de borst. Deze symptomen zijn slechts een korte opsomming van talloze andere die te lang en zeldzaam zijn om te noemen. Desalniettemin houden de chemtrails van het duister niet tegen wat er met jullie gebeurt. Ze dragen alleen onnodig bij aan jullie last.

Zegeningen en welvaart voor allen! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen met een heerlijk bericht. De laatste procedures om jullie welvaart te manifesteren zijn klaar. We wachten op de goedkeuring voor het laatste leveringenschema en de voorraden die aan jullie worden geleverd. NESARA wordt ook geprepareerd voor haar grootse debuut. De duistere cabal begrijpt haar lot nu en is eindelijk gezegend klaar om mee te werken. Dit is daadwerkelijk een zeer glorieuze tijd voor iedereen. Degenen die het Licht lange tijd in hun hart hebben gedragen gaan nu een grote vrijheid verkondigen en daarmee een einde maken aan jullie machteloosheid. De onderdrukkers krijgen eindelijk wat ze verdienen, en de rechtszaken die volgen zullen dit punt alleen maar benadrukken. Onze medewerkers in Agartha bereiden zich voor om zichzelf aan te kondigen alsmede een grootse proclamatie waarin ze jullie allemaal in hun rijk uitnodigen. Echter voordat jullie gaan, luister zorgvuldig naar wat ze zeggen. Dit rijk heeft een 5D bestek en daarvoor is het nodig dat jullie enige fysieke aanpassingen ondergaan voordat jullie daarheen reizen.

Deze nieuwe realiteit gaat vooraf aan het gelijktrekken van haar binnen- en buitenrijk. Verder moet de atmosfeer worden gereinigd en haar twee-firmamenten

atmosfeer volledig hersteld. Haar goddelijke Spirituele Hiërarchie bereidt deze driestappenoperatie voor om Gaia’s twee werelden te transformeren en te herenigen. Om dit te doen moet jullie weer fysieke Engelen worden. We zegenen jullie en verzekeren jullie goddelijk dat deze procedures waarachtig onderweg zijn. De goddelijke Elohim werken aan het voorbereiden van Gaia op deze transformatie. Daarom laten de vele activiteiten op jullie wereld zien dat de platentectoniek gaat veranderen en dat dit een nieuwe oppervlakte voor haar gaat maken. Om dit voor elkaar te krijgen worden jullie naar je Binnenaarde-woningen en Lichtkamers gebracht zo’n 14 maanden na de massalandingen. We zegenen deze plannen en zijn klaar om jullie transformatie tot volledig bewuste Lichtwezens te overzien.

Visualiseer deze tijd als een speciaal moment van transitie. Jullie worden galactische mensen. Jullie gaan weer deel uitmaken van een uitgestrekte zee van de mensheid die verspreid is over duizenden sterrennaties en jullie zullen tot in detail leren hoe dit alles tot stand kwam. We verheugen ons en zegenen deze grootse gewijde acties, gebaseerd op de heilige decreten van AEON. Eonen geleden reisden onze zielen eerst naar deze gewijde bol en besloten collectief om toekomstige stewards van Gaia en haar nog te geboren worden ecosystemen te worden. Deze gewijde belofte is nu klaar om door ons te worden hervat en uitgebreid zodat alle waterwerelden van dit zonnestelsel er onder vallen. Jullie, gezegende broeders, waren verloren en gedurende lange tijd onderdrukt. Deze transitie markeert zowel jullie bevrijding als de weg naar volledig bewustzijn. We staan gezamenlijk in het gewijde Licht van de Schepper. We staan gezamenlijk als kinderen van deze Melkweg, klaar om onze thuiswerelden te onderhouden en de goddelijke diensten uit te voeren die ons werden gegeven door de gewijde decreten van AEON!

Vandaag herhaalden we onze gewijde missies en verklaarden we hoe dicht we waarlijk bij een gewijde uitkomst zijn. Deze grootse operatie zal jullie bevrijden van de lijfeigenschap die jullie werd opgelegd door het duister, en stelt jullie in staat jullie gewijde plichten weer op je te nemen. Wij allemaal zijn blij dat deze grootse tijd van vrijheid er nagenoeg is! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl