Home > > Sheldan Nidle - January 1, 2013

Sheldan Nidle - January 1, 2013

12 Ben, 19 Mol, 9 Eb

Dratzo! Taj Jai Dan! (Een gelukkig Nieuw Begin!) We zijn er weer! Een nieuw tijdperk is aangebroken voor de mensheid! Laten we beginnen met een korte beschrijving van wat er tot nu toe is gebeurd. Onze heilige geheime bondgenoten hebben, met de hulp van jullie Verlichte Leraren, een nieuw financieel systeem in positie gebracht en zijn begonnen om verschillende sleutelfiguren te instrueren over de distributie van de harde, door goud gedekte valuta's die verbonden zijn aan dit nieuwe bankstelsel. Ondertussen zijn degenen, die de posities moeten innemen ter vervanging van de vertegenwoordigers van de oude orde in de huidige de facto regimes, bezig met de voorbereiding van de aankondigingen die jullie wereld ‘in een oogwenk’ zullen transformeren. Vervolgens staan de op het Licht georiënteerde militairen en militiegroepen klaar om een legale staatsgreep te voltooien die een aantal nieuwe, ‘de jure’ regeringen aan de macht zullen brengen. Zodra dit achter de rug is zullen aankondigingen via TV en radio worden uitgezonden en zullen de zes belangrijke bestanddelen van NESARA de wet van het land worden. In eerste instantie zullen deze acties: de Constitutie of Grondwet herstellen, het instellen van het Gewoonterecht verzekeren en wereldwijd het gebruik van een aantal nieuwe harde, door edelmetalen gedekte valuta’s institutionaliseren. Deze zullen de geldmiddelen voor het nieuwe bankstelsel activeren en een mondiale welvaart realiseren.

Banken zullen nieuwe statuten en voorschriften invoeren en bedrijven zullen worden opgeheven en vervangen worden door partijen die een gemeenschappelijk, maatschappelijk verantwoord beleid voeren. Grote banken en bedrijven moeten opgesplitst worden. Nieuwe documenten die de wettelijke vereisten voor een volledige transparantie tussen deze verschillende instituties en het publiek gedetailleerd moeten beschrijven, zullen hiertoe verplicht worden. Het volk zal gevraagd worden zich te informeren om een essentieel onderdeel in dit proces te worden. Deze nieuwe partnerschappen zullen de noodzaak erkennen om Gaia te helpen en te werken aan de aanpak van de vele problemen die gecreëerd werden door een decennialange mondiale onzorgvuldigheid. Deze instanties zullen publiekelijk gereguleerd worden en moeten communiceren met hun nu welvarende gemeenschappen teneinde een eind te maken aan de industriële vervuiling en om energiek het tijdperk van schone energie te promoten, die gebruik maakt van nulpunt- en lichtbundeltechnologieën. Wij zullen jullie helpen door jullie een technologie te geven die jullie interactieve vermogens naar een nieuw niveau brengt en die jullie gemeenschappen in staat stelt om uit de buurt te blijven van grootschalige, door multinationals gecontroleerde landbouw en andere 'traditionele' industrieën die schadelijk kunnen zijn voor Gaia en haar diverse en kwetsbare ecosystemen.

Jullie eerste prioriteit is het verbeteren van het gemeenschapsleven en jullie liefde te demonstreren voor jullie thuiswereld. Wij van de Galactische Federatie erkennen zowel de Geest als de materiële aspecten van ons thuisland. Elk aspect, of het nu de oceaan, hemel of landmassa betreft, is voor ons zeer kostbaar. Jullie volledig bewuste voorouders gebruiken deze liefde elke dag en zelfs de zogenaamde primitieven van jullie wereld houden hun essenties heilig. Dit wordt ook jullie houding. Jullie wetenschappen zijn nog maar pas de waarheid van dit centrale principe van de schepping gaan begrijpen, en zelfs de ecologie en aanverwante biologische wetenschappen erkennen nog nauwelijks een dergelijke fundamenteel standpunt. Nu jullie in bewustzijn groeien beginnen jullie de zin van het leven in alles om je heen te ontdekken. Jullie zullen een gemeenschap worden van aardse rentmeesters van jullie prachtige thuiswereld, een gemeenschap die jullie levende wereld koestert en dankbaar is voor alles wat zij jullie biedt. Jullie beginnen de grote schoonheid van alles om je heen te zien en gaan de belangrijke rol begrijpen die jullie spelen bij het in stand houden van deze glorieuze creatie. Je begint echt te begrijpen dat alle leven heilig is en onlosmakelijk onderling van elkaar afhankelijk is.

Deze eenheid is de grote verkondigde factor in de door de Schepper gemanifesteerde belichaamde, fysieke werelden. Dit heilige ontwerp wordt overal in de Schepping gezien. Overal waar we naartoe gaan, zien we deze constitutionele eenheid gedemonstreerd. Het is te zien in de manier waarop het zonnestelsel werkt, in de manier waarop elk onderdeel van het leven afhankelijk is van een ander. Het is te zien in de manier waarop de Hemel zo gratievol samenwerkt met de fysiek belichaamde stoffelijke werelden. Overal kan dit allesomvattende ritme worden waargenomen. Het is voor ons een bron van oneindige vreugde en wij weten dat jullie de waarheid van dit alles diep beseffen. Jullie gaan steeds meer ontdekken dat veel van de heilige waarheden, die zijn opgenomen in jullie filosofieën, moeten worden erkend. Jullie beginnen ook te zien dat dogma’s gebruikt worden om andere waarheden in je bewustzijn te beschermen. Jullie zoeken naar wat echt is en wat diep in je resoneert. Deze zoektocht omvat een groeiende besef van de kwintessens die 'alles zinvol maakt,' en vooral beseffen jullie dat iets heel nieuws een vereiste is. Dit is de reden waarom wij zijn gekomen, wetend dat jullie antwoorden op deze vragen nodig hebben. Onze rol is hierin te voorzien door met onze vermogens, met behulp van de Hemel, jullie naar het volledige bewustzijn te brengen.

Namaste! Wij zijn jullie multidimensionale Meesters! We komen nu om op te treden als heilige mentoren voor de gehele mensheid. We komen om, in heilige tijd, een nieuwe werkelijkheid te manifesteren die gevuld is met vele wonderen. Lang geleden, begon ieder van ons aan een grote zoektocht om ons potentieel volledig te verwerkelijken, en om, met de immense zegeningen van de Schepper, onze weg naar volledig bewustzijn opnieuw te ontdekken. Deze reis was lang en moeizaam en gevuld met generaties van verkeerde aanwijzingen; en dan eindelijk - een groots moment van opperste glorie! In het ontdekken van wie we zijn, en we leren over wat er van ons is weggenomen. Toen begonnen we aan een missie om de mensheid snel naar de wonderen te brengen, wat ons vele levens kostte om het te bereiken. We vroegen de Hemel om een manier te vinden om dit te laten gebeuren, en ontdekten dat een dergelijk plan reeds bestond! Wat er momenteel overal op de wereld gebeurt is het begin van iets echt uitzonderlijks - jullie ontmoeten jullie vele families, en zij zullen jullie binnenkort begeleiden naar jullie eigen massale verlichting.

Volledig bewustzijn is een geweldige zegen! Het stelt jullie in de gelegenheid om elke heiige emotie te ervaren en uit te drukken, en elke actie in de fysieke werkelijkheid volledig te onderzoeken. Dit is een grote verantwoordelijkheid en mag niet te lichtvaardig genomen worden, want het kan je fysieke ziel overweldigen wanneer je hierop niet op de juiste manier bent voorbereid. Dit is de reden waarom deze metamorfose een gekwalificeerde mentor nodig maakt alsmede specifieke technologieën. De Hemel weet dit, en stuurde ons degenen die over deze zeer prachtige kwaliteiten beschikken. Wij zegenen gratievol deze gelegenheid om deze prachtige doelen voor de mensheid te verwerkelijken. De tijd nadert, en nu zijn jullie net voor een zeer cruciale test geslaagd! De rest is gewoon timing. Een goddelijke tijdschema bestaat, en jullie, als een volk, zullen zeer binnenkort niet alleen jullie vele families naar deze wereld verwelkomen, maar ook in grote vreugde een van hen worden!

Deze grote zegeningen uit de Hemel zijn slechts het begin van iets wonderbaarlijks! We zijn vereerd om te worden aangewezen om jullie te begeleiden door dit rijk van wonderen en we zijn van plan om te beginnen met onze formele begeleiding om jullie onwettig bestuur te vervangen. In de nieuwe, meer spirituele omgeving, kan de publieke bekendmaking plaatsvinden en kunnen wij bij jullie verschijnen. Jullie zullen opnieuw geïntroduceerd worden bij vele heilige waarheden, want deze maken deel uit van jullie goddelijke weg naar verlichting. Ascensie, of 'het aantrekken de cape van volledige bewustzijn,' vereist een zorgvuldig georkestreerde instructie. Jullie zullen leren de dans te worden – dat zijn de schitterende rijken van de schepping. Dit is iets wat we kennen en jullie gemakkelijk kunnen leren.

Wanneer jullie eenmaal beginnen, zullen jullie al snel een bepaald vaardigheidsniveau bereiken, die jullie vervolgens kunnen opbouwen terwijl jullie je wereldverschuiving, je bewustzijnsuitbreiding en je interactie met de goddelijke rijken drastisch zien toenemen!

Vandaag vervolgden we onze discussie over wat er in jullie wereld gebeurt. Elke dag brengt jullie dichter bij jullie goddelijke bestemming. Jullie zullen binnenkort je Binnenaardse en ruimtefamilies ontmoeten om terug te keren naar het volledig bewustzijn! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!