Home > > Sheldan Nidle - January 8, 2013

Sheldan Nidle - January 8, 2013

6 Etznab, 6 Chen, 9 Eb

Selamat Balik! We zijn er weer! Veel gebeurtenissen in jullie wereld wachten op het juiste goddelijke tijdstip voor de Hemel om het formele startsein te geven. Ook wij zijn gebonden door deze beperking. Het Goddelijke heeft een punt bereikt waarop de decreten van de Schepper vereisen dat aan een aantal nieuwe veranderingspunten wordt voldaan. Tot dat moment wordt het duister in toom gehouden door speciale Serafijnen die voor deze heilige taak zijn aangewezen. Daardoor zijn we nu druk aan het confereren met onze heilige medewerkers op Aarde en in de Hemel om de volgende stappen te coördineren. Wij hebben de opdracht gekregen dingen in een bepaalde volgorde uit te voeren om ervoor te zorgen dat de volgende stappen zonder vertraging gebeuren. Onze verbindingsmensen hebben contact met alle betrokkenen in jullie wereld en zorgen ervoor dat er een goed functionerend communicatienetwerk bestaat tussen alle partijen. Het duister is zeer gefrustreerd over het weinige dat ze nog kunnen doen en we willen hen het werken volledig onmogelijk maken op het moment van het geselecteerde startmoment. Het versnellen van de talrijke arrestaties en van de procedures om de gevolgen van de werkelijke startdatum glad te strijken zijn op hun plaats. Het verwachte moment is zeer nabij. Wij zijn bereid te handelen zodra dit moment plaatsvindt, dus wees geduldig en weet dat alles klaar is!

Jullie planeet voltooit de voorbereidingen voor een magnetische poolverschuiving die jullie wereld van een polaire naar een echte monopolaire planeet zal veranderen. Deze wijzigingen zullen de energievelden van Binnen-Aarde synchroniseren met die van de oppervlaktewereld. Gaia is zeer opgelucht dat deze transformaties van haar elektrische, magnetische en zwaartekrachtvelden snel kunnen plaatsvinden, want ze doet de laatste voorbereidingen voor de hereniging van haar buiten- en binnenwereld. Bovendien zullen deze veranderingen het 5-D rijk van Agartha in staat stellen zich uit te breiden naar het hele zonnestelsel. De vreemde ontwikkelingen die onlangs in het hele zonnestelsel te zien waren, zijn gewoon tekens van wat zich binnenkort gaat manifesteren als ze terugkeert naar haar voormalige 5-D staat. De zon zal ook zijn kleur en de intensiteit van zijn energie aanpassen. Deze veranderingen betekenen dat jullie zonnestelsel zich voorbereidt op haar dimensionale verschuiving als ze weer haar plaats inneemt in het meervoudige sterrenstelsel van Sirius. Deze veranderingen waren door de Maya's voorspeld, evenals een aantal andere kalendersystemen, zoals die van het oude Egypte (het land van Kimi).

De Galactische Federatie heeft diverse holografische wezens geplaatst in financiële en gouvernementele kringen die als taak hebben ervoor te zorgen dat alles zich voorwaarts blijft bewegen. Ons doel is een zekere mate van normaliteit in jullie samenlevingen te houden waardoor het lijkt alsof er niet veel veranderd is. Dit is bedoeld als een tijdelijke façade, want in werkelijkheid veranderde er veel en is bijna klaar om zich te manifesteren. Dit werd gedaan ter wille van de stabiliteit omdat we, in de 1990-er jaren, leerden dat de wereld niet kon omgaan met grote verrassende gebeurtenissen, of zelfs met grote, omvangrijke veranderingen. We hebben daarom een aantal tijdelijke maatregelen ingelast die de schijn geven ‘dat alles normaal is’ en die grotendeels verbergen wat er gebeuren gaat. Besef dat, totdat we het startmoment bereiken, ons een grote verandering te wachten staat die zich natuurlijk en organisch zal ontwikkelen wanneer het magisch moment arriveert. Een belangrijk aspect van dit alles is jullie fysieke, mentale, emotionele en spirituele veranderingen die de Hemel nu versnelt, want dit noodzaakt tot een wereldwijde synchronisatie voor de volgende stap om zich te manifesteren.

De Agarthaanse Hoofdraad en de Verlichte Leraren coördineren de serie aankondigingen die zullen volgen na de eerste bekendmakingen van de nieuwe regering. Deze diverse uitzendingen moeten officieel onze hulpvaardige, liefdevolle aanwezigheid en de aard van onze missie aankondigen. Dit is wanneer de Verlichte Leraren jullie zullen gaan informeren over jullie ware spirituele en buitenaardse oorsprong. Tijdens de eeuwen verzon het duister een serie opzettelijke, bedrieglijke interpretaties van de leringen van de multidimensionale leraren en de tijd is gekomen om deze vervalste concepten te corrigeren waardoor jullie bepaalde essentiële, heilige waarheden kunnen verwerven. Zij zullen jullie helpen om de aard van de stoffelijke belichaming en zijn relatie tot de Hemel beter te begrijpen. Jullie naderen het moment voor het voltooien van jullie metamorfose tot volledig bewuste Lichtwezens door middel van jullie eigen individuele Lichtkamers die in Agartha op jullie wachten. Dit is het moment waarop jullie veranderen in onze ware spirituele en fysieke Medewerkers! Het is het moment van een groots feest van opperste vreugde! En het is het begin van jullie goddelijk geschonken project om een eeuwigdurende vrede naar het melkwegstelsel te brengen!

Wij zegenen jullie! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Talrijke schitterende gebeurtenissen vonden plaats vanaf het moment dat december instortte. Deze massale verschuivingen in jullie werkelijkheid waren het gevolg van de gezegende profetieën van de Schepper en wij zijn nu aan de beurt om hierop voort te borduren. De instructies voor degenen die de vele geheime heilige gemeenschappen op deze wereld vormen bestaan uit twee grote onderdelen: het grote netwerk van de bewaarplaatsen/houders van edelmetalen die de kern vormen van jullie nieuw financieel systeem; en een steeds groeiend aantal landen die officieel het belangrijke Verdrag van Parijs en nadien het codicil in Monaco hebben ondertekend. Deze documenten zijn gebaseerd op overeenkomsten die juridisch geverifieerd zijn door internationale gerechtshoven en door diverse oude, inheemse raden op jullie wereld. Deze raden van bevoegde Oudsten hebben de komst van het nieuwe de jure bestuur gesanctioneerd, en deze staan klaar om de huidige de facto regimes te vervangen en dus begint een echt verbazingwekkend nieuw tijdperk voor de mensheid.

Wat wij kunnen verwachten is de terugkeer van onze spirituele en ruimtefamilies. De Agarthanen zijn onze Lemurische voorouders. Verschillende grote moederschepen van de sterrenstaten die Lemurië koloniseerden staan klaar om hun burgers naar hun oorspronkelijke thuiswerelden terug te brengen. Velen van jullie incarneerden op deze wereld om de mensheid voor te bereiden op hun terugkeer naar het volledig bewustzijn. Welnu, zodra dit heeft plaatsgevonden, zullen jullie volledig bewuste zelven terugkeren om jullie medemensen te helpen bij het uitleggen van wat er zojuist gebeurd is op Aarde! De meerderheid van ons wil blijven en zal zich blijmoedig vermengen met onze tegenhangers in Lemurië om zich vervolgens samen over dit zonnestelsel te verspreiden teneinde liefdevol een nieuwe sterrennatie te creëren. Deze gracieuze gebeurtenis is de start van de heerlijkheden die voor ons door de Schepper is gepland. We zullen als jullie mentoren achterblijven en jullie in Liefde en Licht leiden naar de vervulling van onze Heilige missies.

Zoals jullie kunnen zien, staat ons allen veel te wachten. We zijn klaar om aan een nieuwe reeks taken te beginnen die een permanente vrede voor deze galaxy zullen realiseren en een bijzondere plek in deze Galactische Federatie voor jullie nieuwe sterrennatie. Wij zijn verrukt over het feit dat ons spiritueel werk van vele millennia de voorloper zal zijn van een schitterende missie. De herenigde mensheid zal de middelen creëren voor vrede en zal, uiteindelijk, voor de vele galaxies de voornaamste ontmoetingsplaats worden om de uitvoering te bespreken van het Goddelijke plan in deze sector van stoffelijke belichaming - de fysieke werelden. Lang geleden, toen ieder van ons het moment van verlichting bereikte, werd ons verzekerd dat ons speciale werk moest leiden tot dit zeer illustere moment in onze geschiedenis. Met de hoogste eer aan de Hemel, en met name aan de mensheid voor het overwinnen van alle obstakels die door het duister zijn opgesteld!

Vandaag vervolgden we onze discussie van wat er op jullie wereld gebeurt. Degenen die op jullie wereld wonen en werken manifesteren de verschillende gebeurtenissen die wij noemen. Jullie hebben het punt bereikt waarop jullie eindelijk een goddelijke interventie zien gebeuren, dat bestemd is om jullie werkelijkheid positief te veranderen en een nieuw tijdperk van vrede, welvaart en eerste contact zal inluiden! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!