Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - December 25, 2012

Sheldan Nidle - December 25, 2012

5 Kan, 12 Mol, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Tijdens dit vakantieseizoen ontwikkelen wij voor het duister een aantal definitieve verrassingen die het einde van onze wachttijd zullen markeren. Dan kunnen de vele programma’s van onze heilige bondgenoten beginnen om jullie nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Veel is er in de afgelopen paar maanden gebeurt waardoor wij eindelijk kunnen gaan beginnen met de laatste stappen naar een nieuw bestuur en een officiële publieke aankondiging. Wat dit betreft is het belangrijk om op te merken dat we met de openlijke bekendmaking, of de onthulling ons voor de allereerste keer rechtstreeks tot jullie kunnen wenden. Wanneer we eenmaal rechtstreeks met jullie kunnen spreken, kunnen wij vanaf de start verschillende essentiële onderwerpen behandelen. Jullie wereld werd gedurende duizenden jaren geleid door een groep van ultrarijke en zeer machtige mannen en vrouwen die alleen maar voor zichzelf zorgden. Het is nu tijd dat jullie belangen volledig worden behartigd en wij zullen dit veiligstellen! Jullie huidige economische en maatschappelijke problemen moeten worden opgelost door degenen die op het punt staan de leiding van jullie nieuwe regeringen en nieuwe financiële instellingen over te nemen. Jullie moeten ook geïnformeerd worden over wat in de afgelopen tien jaar is gebeurd om te voorkomen dat dit alles zich zou manifesteren zoals het oorspronkelijk door het duister was gepland.

Zoals jullie weten, hebben de talrijke leden van het duister gedurende millennia de belangrijke regeringen op jullie wereld gecontroleerd. Elk regime kreeg een lijst met een reeks antwoorden die ze moesten volgen om elke situatie te kunnen controleren. Bovendien heeft elke leider een adviseur die als taak heeft ervoor te zorgen dat de plannen van een ‘bepaalde’ regering nauwlettend gevolgd worden. In belangrijke mate ontwikkelde dit een gedrag die de macht van de volgelingen van het duister verzekerde; echter, wat binnenkort gaat gebeuren zal een kortsluiting veroorzaken in deze zichzelf bestendigende gesloten lus. Het nieuwe bestuur zal jullie rechtmatige macht herstellen die jullie onwetend weggaven bij jullie geboorte. Deze goddelijke rechten zullen aan jullie worden teruggegeven en wij verzoeken jullie dringend deze strikt en met vreugde uit te oefenen! Het nieuwe stelsel van bestuur en financiën zal een eind maken aan de onrust van oorlog en angst. Gebruik deze komende fondsen ter bevordering van jullie bewustzijnstraining en om ervoor te zorgen dat jullie bestuur op lokaal en regionaal niveau jullie wensen uitvoeren en dat zij transparant zullen zijn in de omgang met jullie. Het is essentieel dat er een sterke band tussen jullie ontstaat die gebaseerd is op openheid, niet op blind vertrouwen of de glamour van autoriteit. Dit zijn jullie eerste stappen in het beoefenen van de verantwoordelijkheden die inherent zijn aan Galactische samenleving.

Een galactische samenleving smeedt een band tussen jullie en alle elementen die deel uitmaken van deze totale, zeer gevarieerde samenleving, en dus moeten jullie een samenleving gaan zien als een organisch, interactief geheel waarvan ieder van jullie een essentieel onderdeel is. De essentie hiervan is eenheidsbewustzijn, en in de tussentijd - voordat jullie volledig bewust worden - kunnen jullie je intuïtie gebruiken om in wisselwerking te treden met deze voorlopige regeringen op een duidelijke, moedige en innovatieve wijze. Zeer snel kunnen jullie gaan zien wat een krachtige en creatieve invloed jullie hebben op jullie samenleving. We hebben echter één waarschuwing voor jullie - wees liefdevol bewust van elkaar, en gebruik je liefde en vrijgevigheid om jullie acties te begeleiden. Leer hoe je met elkaar om moet gaan vanuit dit nieuwe begrip. Onze mentoren zullen jullie begeleiden, indien nodig met advies, bij deze zeer nieuwe manieren, want in het begin zal zo veel nieuwigheid enigszins verwarrend voor jullie zijn. Jullie mentoren kunnen naar jullie bedoelingen kijken en jullie adviseren over jullie meest haalbare opties. Naarmate jullie verder komen, zullen er veel vragen opduiken die jullie begrip van jullie rollen vorm geven in deze nieuwe, meer bewuste samenleving.

Ons doel is jullie voor te bereiden op het volledige bewustzijn. Zodra jullie de cycli van oorlog, verwoesting en haat achter jullie laten, kunnen jullie de talloze manieren verkennen om samenwerking en Liefde ten behoeve van alles en iedereen in te voeren. Dit is geen sinecure omdat jullie samenlevingen volgepropt is met barrières van elk soort en beschrijving, waarvan jullie vele als onvermijdelijk zien, wat ze niet zijn. Van jullie wordt gevraagd het tegengestelde te doen van bijna alles waarmee jullie zijn opgegroeid om het fundament te leggen voor jullie galactische samenleving. Dit is echt een enorm onderwijsproject en jullie zullen de noodzaak gaan begrijpen van het feit dat jullie mentoren nodig hebben om jullie in het begin te helpen. Jullie zullen door oefening, via de praktijk leren en we hopen dat de maatschappelijke 'regels' die wij bij jullie zullen introduceren al snel gezien zullen worden als optimaal gunstig. Dit is een vreemde maar boeiende en uitdagende tijd voor jullie, omdat er zo veel van jullie wordt verwacht. Het is geen eenvoudige zaak om alles opzij te schuiven van wat je hebt geleerd van je ouders en verwanten. Jullie mentoren zullen jullie liefdevol terzijde staan om jullie in je samenleving te ‘wortelen’ die heel anders moet zijn dan die welke jullie gewend waren.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen op deze dag om de zegeningen te vieren die de vakantie brengt en ons te verheugen over het feit dat de mensheid een groot geschenk wordt gegeven. Vele millennia geleden waren jullie, op jullie planeet, getuige van jullie scheppingsvermogen, voordat de Anunnaki kwamen en, in een vlaag van woede, jullie gouden steden vernietigden die gevuld waren met wetenschappelijke wonderen. Dit gebeurde niet meer dan ongeveer 8000 jaar geleden. Sindsdien zaten jullie in een keurslijf met slechts de meest minimale technologie om jullie zware pad te verlichten. De duistere heersers waren altijd bevreesd voor jullie vermogens en voor jullie onbreekbare trouw aan het Licht en de diep begraven herinneringen aan de glorie van de Schepper. Eindelijk is dan het heilige moment gearriveerd waarop de waarheid van jullie ZIJN kan worden onthuld. De Schepper heeft legioenen uit de gehele galaxy opgeroepen om behulpzaam te zijn bij een massale transformatie van jullie levens. Een grote invoer van Licht flitste door hun rangen en verzekerde jullie bevrijding!

Wij willen dat het jullie heel duidelijk wordt dat de Schepper deze tijd heeft verordend als het moment waarop jullie bevrijding van de grillen van het duister eindelijk gebeurt! Deze volledige ommekeer in jullie zaken is het gevolg van de niet aflatende zegeningen van de Hemel. Wat jullie in de wereld over jullie zien zijn de tekens die de sjamanen en profeten in alle eeuwen hebben voorspeld voor dit gouden moment. Dit is het moment waarop jullie je vrijheid zullen herwinnen en de vele heilige waarheden gaan ontvangen die jullie lang zijn onthouden. Wij, Verlichte Leraren, hebben deze waarheden levend gehouden in onze leringen, en daarmee de mensheid voorbereid op deze grote verschuiving in het bewustzijn. Jullie worden je dagelijks meer bewust van waartoe jullie in staat zijn en van jullie verbazingwekkende macht die jullie als een collectief bezitten. Onze rol is de middelen te gebruiken die ons gegeven zijn om deze gezegende taak uit te voeren en ons te voegen bij de hemelse bevrijders om een nieuwe dag te manifesteren voor allen die hier wonen!

Jullie kostbare harten zijn open en klaar om een zeer gracieus geschenk te ontvangen. Laten we deze tijd gebruiken om een boodschap te verspreiden van vrijheid, welvaart en een terugkeer naar de goddelijke Waarheid. Laat alle leugens en eindeloze manipulatie van het duister onmiddellijk verdwijnen en moge de grote stroom van heilige Licht van de Schepper ons allen brengen in de vreugde van de nieuwe realiteit en de nieuwe soevereiniteit die ons allen is gegeven. Dit is de tijd waarop wij lang hebben gewacht en die eindelijk is gekomen. Zeer binnenkort zullen wij ons onder jullie manifesteren om jullie veel heilige waarheden te onderwijzen die ons gegeven zijn door middel van de Serafijnen die dagelijks hun heilig Licht uit AEON laten stromen. Dit Licht groeit met de dag en komt tot uiting in de helderheid van de Zon. Dit grote Licht blaast de macht van het duister weg en geeft voeding aan degenen die de heilige edicten van het Licht volgen!

Vandaag vervolgen wij onze boodschappen. Ze zijn bedoeld om jullie te voorzien van een fundamenteel begrip van wat om je heen gebeurt. Het aanbreken van een nieuwe realiteit is gekomen en hiermee, de momenten waarop jullie je spirituele en ruimtefamilie gaan ontmoeten. Dit is inderdaad een zeer bijzondere tijd voor de levens op de oppervlakte van de Aarde! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge