Home > Nederlands > Montague Keen, 28 oktober 2013

Montague Keen, 28 oktober 2013

DE WERELD VERANDERT DOOR JE VOORBEELD, NIET DOOR JE MENING

Jullie moeten allemaal de verandering worden die je wilt zien in je wereld. Jullie weten in je hart wat er voor nodig is. Als de meerderheid van jullie besluit zich uit te spreken en weigert nog langer het oude paradigma te aanvaarden, dan zal er iets veranderen. De Cabal is niet langer in staat om haar corrupte regime af te dwingen. Die Amerikaanse Generaals die zo dapper besloten dat ze niet konden leven met wat hun gevraagd was te doen, toonden grote moed. Hun dappere standpunt zou moeten dienen als voorbeeld voor iedereen die wordt gevraagd tegen zijn geweten in te gaan, om leven of de planeet op enigerlei wijze te vernietigen. De Cabal weet dat ze niet langer jullie ware afkomst en je ware verbinding met het universum kan verbergen, en dus hebben ze legers aan het werk gezet om systematisch alle grote antieke relikwieën van het verleden, die alles waarvan jullie weten dat het waar is bevestigen, te vernietigen. Deze vandalistische acties die worden uitgevoerd onder instructies van de Cabal zijn een gruwelijke misdaad tegen de hele mensheid en moeten als zodanig beschouwd worden. Ik vraag jullie goed na te denken alvorens zulke acties uit te voeren, wie je ook zulke orders geeft, want ooit zul je spijt hebben om meegedaan te hebben aan zulke buitensporige vernieling.

Er is meer dan genoeg informatie aanwezig zodat iedereen kan weten wat juist is, zodat de mensheid veilig is en de planeet kan overleven en alle duistere invloeden verwijderd worden. Hun controlesysteem verkruimelt naarmate er meer licht op schijnt. Het ontmaskert het voor wat het is. De mensheid zal het niet langer accepteren, dus wat ze ook proberen, ze zullen worden ontmaskerd. Ze kunnen niet langer de ontwaakte mensen voor de gek houden. Elke hoek van de Aarde ontwaakt mbt de illusie die het tot slaaf maakte. De mensheid moest er voor als eenheid samenkomen om alle zaken die afgescheidenheid veroorzaakten te verwijderen, en te realiseren dat jullie allemaal deel van het menselijk ras zijn en dat je elkaars hulp nodig hebt om te planeet Aarde te herstellen. Sta pal voor waarheid en rechtvaardigheid voor allen, niet voor enkelen, zoals in het verleden. Er was meer dan genoeg voor iedereen voordat hebzucht en macht het overnamen en zoveel vernietigden in hun drang om alles te controleren.

Jullie werden wreed belogen door religie, regeringen en de medische orde, wiens doel het is tweederde van jullie te verwijderen. Domme mensen geven gehoor aan wat ze wordt verteld dat de waarheid is. Onthoud, de mensheid overleefde zonder dat de medische orde haar dwong om te accepteren waarvan ze in hun hart wisten dat het verkeerd advies was. Dit was allemaal knap gefabriceerd om er voor te zorgen dat jullie ziek zijn en hun medische hulp nodig hebben. Jullie ontdekken nu dat de oude manieren inderdaad de beste zijn. Jullie komen in drommen bij ze terug met uitmuntende resultaten. Jullie lichamen overleefden in het verleden veel zonder de behoefte aan chemische medicijnen. In alles wat jullie nodig hadden werd voorzien. Alles wat er voor nodig is, is om jullie geest er voor open te stellen.

Het is belangrijk dat jullie de verantwoordelijkheid nemen voor de educatie van jullie kinderen. Laat het niet alleen over aan de Gevestigde Orde, aangezien alles is ontworpen om jullie kinderen zonder vragen alle wetten en regels van de Cabal te laten accepteren. Wanneer jullie je ogen openen en de moordpartijen zien, die nog steeds uit jullie naam worden uitgevoerd, dan zullen jullie geschokt zijn. Jullie kiezen mensen om JE TE VERTEGENWOORDIGEN! Deze individuen hebben de plicht om de wensen van de mensen, die hen vertrouwden om namens hen te handelen, te respecteren. Wees in de toekomst heel voorzichtig met wie je kiest. Vergeet partijpolitiek, dat is een rookgordijn. Feitelijk doet dat er niet toe aangezien ze allemaal eigendom zijn van de Cabal, en ze alleen daar naar luisteren. Jullie worden volledig genegeerd vanaf het moment dat ze “aan de macht komen”.

Het wordt tijd dat de mensen hun collectieve stem laten horen. De mensen willen geen oorlog. Ze willen in vrede leven, een aangezien jullie in de meerderheid zijn, wordt het tijd dat jullie ervoor zorgen dat je stem wordt gehoord. Eis vrede en rechtvaardigheid voor allen. Het is jullie goddelijk recht. Leer met één stem te spreken, ongeacht ras of geloof, want daarin ligt jullie kracht.

Velen van jullie reageerden op de moeilijkheden van mijn vrouw, toen ze recentelijk, niet door een fout van haarzelf, zonder transport kwam te zitten. Dit is een perfect voorbeeld van hoe jullie in tijd van nood naar elkaar omzien. Heel veel dankbaarheid gaat naar jullie uit, van beide zijden van het leven. Iedere daad van vriendelijkheid wordt genoteerd en herinnerd. Wanneer liefde en goede wensen vanuit het hart worden gestuurd heeft het een krachtige impact op het betreffende individu. Liefde is jullie grootste pluspunt – het vermogen om lief te hebben, liefde te delen en liefde te sturen naar waar het nodig is, is zo belangrijk.

Wat jullie nu elke dag zien is de ontmanteling van alles dat duister en corrupt is. Terwijl het licht toeneemt, brengt het waarheid aan het licht, die jullie in staat stelt voor het eerst duidelijk de realiteit waarin jullie je bevinden te zien. Het zal niet allemaal gemakkelijk gaan. Jullie zullen moeilijkheden tegenkomen, maar al wat nodig is, is de moed om alleen dat te doen wat de mensheid ten goede komt. Dit is de weg voorwaarts. Overweeg alles wat van jullie wordt gevraagd zorgvuldig en beslis of je handelingen je medemens zullen schaden of verwarren. Dit is jullie verantwoordelijkheid. Eenmaal ontwaakt kunnen jullie je niet langer verstoppen achter de overweging dat je alleen maar bevelen uitvoert. Het is jullie verantwoordelijkheid om de gehele mensheid in overweging te nemen. Je bent je broeders hoeder.

Vergeef me het oponthoud in het schrijven dit weekeinde. Veronica’s dochter heeft zich verloofd en derhalve vroegen ouderlijke plichten om een familiebijeenkomst om gezamenlijk de gelegenheid te vieren.

Visualiseer de vrede en de liefde die nodig is om jullie wereld te veranderen. Trek het dichterbij en geef het de kracht om te materialiseren. Geloven dat het spoedig gebeurt, zal de energie scheppen om het te laten gebeuren. Alles is energie.

Wij in de geestenwereld omringen jullie wereld met liefde en licht. Leef in je hart, want dat is waar liefde zetelt.

Veronica, mijn lief, je hebt vele nieuwe vrienden gemaakt, die allemaal hetzelfde willen – een vredige wereld voor iedereen. Houd dit altijd in gedachten. JIJ bent de verandering.

Mijn liefde is van jou. Je aanbiddende,

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob

Vrienden,
Op dit moment zit Veronica Keen in een moeilijke situatie. Zie haar bericht hieronder. Je kunt helpen door een donatie te doen via de "Donate" button hieronder. Als je niet financiëel kunt helpen, misschien kun je haar dan meenemen in je gebeden en haar liefde en licht sturen. Positieve energie vindt altijd zijn weg.
Hartelijk dank! - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Het leven is momenteel niet makkelijk, ik zit zonder auto. Een bus heeft mijn 12 jaar oude auto total loss gereden terwijl hij geparkeerd stond. Ik ondervind veel blokkades in mijn pogingen om hem te vervangen. Ik ben afhankelijk van anderen om een nieuwe te vinden. Zo kan ik niet naar de winkels. Ik heb hart- en longproblemen, ik kan niet zelf de heuvel op lopen. Ik zou bijzonder dankbaar zijn voor wat voor hulp dan ook. Je beste wensen en gebeden zouden erg helpen.
Dankjewel, Veronica ."

Paypal



Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!



Share |


Donaties voor ons lichtwerk zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl