Home > Nederlands > Montague Keen, 20 oktober 2013

Montague Keen, 20 oktober 2013

WAT WE DENKEN, CREËREN WE.
WAT WE VOELEN, TREKKEN WE AAN.
WAT WE ONS INBEELDEN, WORDEN WE.

Overdenk deze wijze woorden. Het is belangrijk dat je ze helemaal begrijpt. Jullie creëren je toekomst. Wees niet bang voor de lichamelijke veranderingen die je ondergaat. Die bereiden je voor om de Lichtwezens te worden die jullie zijn. Zoals de vlinder, rijs je op uit je cocon, ontwakend tot wie en wat je bent. Wees niet bang als je EXTREME WARMTE of KOU, DUIZELIGHEID, veranderingen in de manier waarop je met het leven omgaat, slaap, eetgewoonten etc. ervaart. Zie elke verandering als een volgende stap naar vervulling. Er is geen reden om bang te zijn of medische hulp te zoeken. Verwelkom het.

Alles gebeurt met een tempo dat voor ieder van jullie acceptabel is. Alles zal duidelijk worden in de volheid des tijds. De ketenen die jullie beperken vallen weg. Jullie worden vrij van alle beperkingen. Ga met vertrouwen voorwaarts, aangezien dit jullie ware pad is.

De ontmaskering gaat met gezwinde spoed door. Degenen die aan de top van de piramide staan weten dat ze niet veel langer kunnen volhouden. We beloofden jullie dat de corrupte structuren zouden verkruimelen en uiteenvallen. Goede mensen treden naar voren en bereiden de weg voor zodat de 99% de controle kan overnemen. Zulke mensen zijn overal ter wereld op hun plaats, klaar en in staat om de leiding over te nemen en aldus de mensheid kalm te houden. Jullie zijn gewend geraakt aan het aannemen van bevelen en het gehoorzamen aan de wet, maar dit is jullie gelegenheid om een rechtvaardiger wereld voor de hele mensheid te maken. Laat je niet verleiden tot het nemen van haastige beslissingen. Blijf kalm en denk zorgvuldig na over de plannen die je hoopt in werking te stellen: ze moeten de hele mensheid ten goede komen. Verzeker jullie ervan dat het nooit meer mogelijk wordt dat een minderheid jullie wereld kan plunderen en beheersen. Jullie hebben lang gewacht op dit moment, dat de mensheid vrij is en dat het doden voor altijd stopt.

Het is belangrijk de jongeren te onderrichten en alle dommer makende praktijken die nu opgelegd zijn verwijderd worden. Open de geesten van de jongeren voor alle mogelijkheden. Zorg er voor dat jullie WARE GESCHIEDENIS geleerd wordt door hun geest te bevrijden om zonder beperkingen te onderzoeken. Elk soort vooroordeel moet verwijderd worden en in het verleden worden gelaten. Het zal tijd kosten, maar ik verzeker jullie dat de mensen hun verschillen zullen leren vieren en hun kennis delen. Wanneer oude kennis van over de hele wereld gedeeld wordt zal een groter begrip van jullie wereld iedereen ten goede komen.

Er is zo veel om naar uit te kijken. Denk aan hoe opwindend het zijn zal om vrijelijk de verste uithoeken van de Aarde te onderzoeken, zonder enige vorm van beperking. Alle wetten die dienen om het leven op Aarde een worsteling te maken zullen verwijderd zijn.

Vrije energie is prioriteit Nummer 1. We hebben velen van jullie geleid om dit te onderzoeken, zodat ze klaar zijn om de nodige actie te ondernemen zodra de tijd rijp is. ORGANISCHE LANDBOUW plus HYDROPONICA moeten worden onderzocht en voor actie worden klaargemaakt. Het land dat gebruikt werd voor genetisch gemodificeerde gewassen is besmet. Het zal ongeveer 100 jaar duren om te herstellen voordat het klaar is om opnieuw te worden gecultiveerd. We zullen jullie op elke fase van de weg begeleiden. Alles dat gedaan wordt moet aan de hele mensheid ten goede komen.

De laboratoria die we plannen zullen een heel groot onderdeel zijn van de Centra die in elk land ter wereld zullen zijn. Deze zullen helpen de meeste van de ziekten die zoveel zorg veroorzaken, en die meestal gefabriceerd zijn om jullie in angst en onder controle te houden, uit te bannen. Alle oude remedies worden nu onderzocht. Zij zijn veilig en produceren verbazingwekkende resultaten. Wat van belang is, is dat ze allemaal NATUURLIJK zijn, zodat ze geen schade kunnen veroorzaken. Ze kunnen alleen maar goed doen. Veronica zelf heeft enorm geprofiteerd van zo’n remedie die haar door een medeonderzoeker, D.M., die ik enorm dankbaar ben, werd gegeven. Zijn werk begint nog maar net.

Wanneer mensen samenkomen is alles mogelijk, “People power” kan zo veel voor elkaar krijgen. Vat moed uit hetgeen het Ierse volk doet *). Ze laten de weg voorwaarts zien. De corruptie die gebruikt werd om mensen gevangen te zetten moet worden aangevochten. Jullie beginnen je net te realiseren dat het kan worden aangevochten via de Rechtbanken. Banken zijn corrupte instituten. Als zodanig waren ze ontworpen. Ze waren enorm succesvol in het beheersen van jullie wereld. Hun controle moet ophouden, en met jullie hulp zal dat lukken. Jullie zal getoond worden hoe verder te gaan. Het kan legaal en openlijk worden gedaan. Dit is hoe jullie de controle over je leven nemen. Verwijder alle controle door het Vaticaan en de banken. De mensen hebben hun stem gevonden en nu wordt er naar ze geluisterd.

Ik wil mijn dank uitspreken aan allen die hun goede wensen en adviezen aan mijn vrouw hebben gericht in deze stressvolle tijd.

Dank jullie wel voor al jullie goede wensen en adviezen met betrekking tot het ongeluk dat resulteerde in het afschrijven van mijn auto. Het betekende veel voor me. Ik had zoveel stress. Het was een schok. Ik wil graag AVIVA INSURANCE LTD bedanken. Iedereen was zo hulpvaardig. Ze waren de vriendelijkheid zelve. Ze maakten de hele beproeving van het verlies van mijn auto zo stressvrij als maar mogelijk. Ik ben ze zeer dankbaar. Helaas bleek het vinden van een vervangende auto een probleem. Er werden zoveel hindernissen op mijn weg geplaatst, zodat ik momenteel nog zonder auto zit. Een lieve vriend probeert me te helpen. Jullie goede wensen worden echt op prijs gesteld.

Veronica

Mijn lief, wij in de Geestenwereld kijken hoe de zaken zich ontvouwen. Het is een opwindende tijd. We wandelen naast je.

Je aanbiddende, Monty.


*) Hier is een voorbeeld van de actie die het Ierse volk onderneemt: The Irish Banking Revolution - October 2013 - GC


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob

Vrienden,
Op dit moment zit Veronica Keen in een moeilijke situatie. Zie haar bericht hieronder. Je kunt helpen door een donatie te doen via onze donatie button hieronder (vermeld "Veronica Keen" in je commentaar svp). Als je niet financiëel kunt helpen, misschien kun je haar dan meenemen in je gebeden en haar liefde en licht sturen. Positieve energie vindt altijd zijn weg.
Hartelijk dank! - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Het leven is momenteel niet makkelijk, ik zit zonder auto. Een bus heeft mijn 12 jaar oude auto total loss gereden terwijl hij geparkeerd stond. Ik ondervind veel blokkades in mijn pogingen om hem te vervangen. Ik ben afhankelijk van anderen om een nieuwe te vinden. Zo kan ik niet naar de winkels. Ik heb hart- en longproblemen, ik kan niet zelf de heuvel op lopen. Ik zou bijzonder dankbaar zijn voor wat voor hulp dan ook. Je beste wensen en gebeden zouden erg helpen.
Dankjewel, Veronica ."

PaypalWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons lichtwerk zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl