Home > Nederlands > Montague Keen, 27 September 2015

Montague Keen, 27 September 2015

De valse verklaringen, de valse beloften, de foutieve indruk dat degenen die in Amerika nu bij elkaar komen om de mensheid zouden geven, is moeilijk om aan te zien. Ze geven geen ene jota om de mensheid. Al het bewijs hiervoor laat duidelijk zien dat dit het geval is. Velen van jullie blijven nog steeds vasthouden aan het idee dat de Paus een goeie man is: het enige dat ik jullie kan zeggen is “de tijd zal het leren!” Het Vaticaan ondersteunt en financiert OORLOG. Ik herinner jullie er nogmaals aan dat het de Jezuïeten waren die de Ierse holocaust hebben gepland en uitgevoerd. De Jezuïeten zijn sterk betrokken bij de Satanische Rituele Moorden op kinderen. Kijk naar hun geschiedenis, niet naar hun woorden. De Mis zelf is een uitdrukking hiervan: het drinken van het bloed, het eten van het lichaam; hierdoor zouden enkele wenkbrauwen moeten fronsen. Feitelijk laten ze jullie zien en ook vertellen ze jullie, waar ze voor staan. Het Vaticaan heeft ervoor gezorgd dat het leven op Aarde zowel zwaar als verdeeld is.

Ze hebben het werk van Tesla voor jullie verborgen gehouden en hebben het enkel voor kwaadaardige doelen gebruikt, zoals HAARP etc. De mensheid zou moeten genieten van VRIJE ENERGIE maar het Vaticaan heeft het in plaats daarvan in haar kelders verstopt. Ze geloven dat de mensheid eenvoudiger gecontroleerd kan worden als overleven een worsteling is. Jullie tellen niet mee in hun werkelijke plannen. Ook zij willen de populatie RUIMEN. Alle staatshoofden die nu in de V.S. verblijven maken deel uit van dit Grote Plan, hun Nieuwe Wereld Orde.

Sta jezelf niet toe MISLEID te worden door het accepteren van hun voorstellen. ZE VOEREN HUN BELOFTEN NOOIT UIT. Jullie zijn het aan jezelf en aan toekomstige generaties verschuldigd om op dit moment de juiste beslissingen te nemen. Doe je eigen onderzoek. Alleen dan zullen jullie de waarheid ontdekken. Jullie heersers hebben jarenlang systematisch tegen jullie GELOGEN, voor hen is het allemaal onderdeel van hun overnameplan. Jullie hebben het hen, door middel van apathie, mogelijk gemaakt dat ze nu daar zijn waar ze zijn: De “is-goed-baas” houding. Dat is prima totdat het jouw beurt is om onder hun aandacht te geraken. Kijk met geopende en eerlijke ogen naar wat ze in Duitsland hebben gedaan, twee keer zelfs. Ze zijn nu van plan de banken van Duitsland onderuit te halen. Dit zal Duitsland en heel Europa in een lastig parket brengen. Voor hen is het enkel onderdeel van hun SPEL. Ze zijn niet als jullie. Erger nog, ZE MOETEN JULLIE NIET.

Word wakker. Jullie hebben niet veel tijd meer. Ze zullen jullie alles afnemen. Jullie moeten samen pal staan t.b.v. gerechtigheid voor iedereen. Alsjeblieft, stop je te gedragen als SCHAPEN, bevelen opvolgend, in de LEUGEN gelovend dat jullie geen enkele macht hebben. Ik vraag jullie: hoe kan 99% nu geen MACHT hebben!

Ierland volhardt in het onder druk zetten van haar banken en Regering. Het volk heeft verklaard dat ze haar goedkeuring aan de Regering intrekt. Zonder deze toestemming kan een regering wettelijk niet functioneren. Jullie bezitten allemaal de macht om je goedkeuring in te trekken. Dit dient vreedzaam en met waardigheid te worden gedaan. Het is nu het juiste moment om dit te doen. De OUDE CORRUPTE MACHTSSTRUCTUUR moet verwijderd worden. Dan kan, met een schone lei, een nieuwe start gemaakt worden. Als deze keer de mensheid de beslissingen neemt zullen jullie ontdekken dat zonder de invloed van buitenaf door de AI's, de mensheid in vrede kan leven.

De toekomst ligt in jullie handen. Jullie kunnen het. Dit is een tijd van verandering dus zorg ervoor dat je de juiste beslissingen neemt. Trek jullie goedkeuring wat betreft iedere religie in, omdat zij de sleuteldragers zijn van alle ketenen die jullie gevangen houden. Wanneer jullie dit doen zullen jullie bevrijd zijn. Er is nooit waarheid voortgekomen uit religie, geschiedenis of scholing. Wees bereid, als het moment daar is, de moed te hebben om je mond open te doen en de zware jongens die een mooie toekomst beloven als je doet wat zij zeggen, te negeren. Wees voorzichtig wat betreft wie je vertrouwt, omdat sommigen misschien niet de kracht hebben de druk, die in vele vermommingen opdoemt, te weerstaan.

Jullie hebben hulp en ondersteuning nodig om deze moeilijke tijden te doorstaan. Onthoud: jullie zijn met velen, zij maar met weinig. Zij mogen dan de touwtjes in handen hebben, maar zonder jullie is hun rijkdom voor hen waardeloos. Ze zouden het nog geen week overleven zonder de hulp van de rest van de mensheid. Ze hebben jullie nodig!

Ik smeek jullie zeer goed na te denken voordat jullie de voorstellen, die uit de Verenigde Staten komen betreffende het bezoek van de Paus en zijn ontmoetingen met de staatshoofden etc., accepteren dan wel afwijzen. Wanneer het niet in het belang is van de mensheid als één geheel, hoe het ook verpakt is, dan is het nog steeds BEDROG. Ze zijn wanhopig. Sta jezelf niet toe om ook maar ergens overhaast mee akkoord te gaan. Weet dat ZIJ niet zijn wie ze lijken te zijn!

Mijn lief, ik zal naast je staan bij iedere stap die je zet. Ik heb je deze belofte gedaan toen ik overging naar de Geestenwereld. De zaken gaan nu snel. Dus wees voorbereid op alle eventualiteiten.

Altijd, je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!