Home > Nederlands > Montague Keen, 26 november 2017

Montague Keen, 26 november 2017

Mijn lieve Veronica, toen jij en ik al die jaren geleden in Ierland langs het strand liepen, hebben we de afspraak gemaakt dat wie van ons ook het eerst zou sterven, diegene zoveel informatie zou overbrengen als mogelijk was om het bestaan van het hiernamaals te bewijzen. We hadden nooit kunnen denken dat ons gezamenlijke werk in die mate zou doorgaan dat we de mensheid konden helpen zich bewust te worden van de plannen om de Aarde over te nemen, alsmede de vernietiging van de mensheid zelf. We hebben dit niet kunnen voorzien. Ik ben bang, lieverd, dat dit jou ernstig in gevaar heeft gebracht. Het heeft gemaakt dat jouw leven op Aarde een moeilijk pad is geworden. Het schokt je dat er nog steeds zo velen zijn die de waarheid niet onder ogen willen zien en liever de ogen sluiten voor wat hen wordt aangedaan.

Luister naar Robert David Steel. Hij heeft geen enkele twijfel over wat de mensheid wordt aangedaan. Op dit gebied wordt hij als een expert gezien. Sommigen leggen hun leven in de waagschaal om ervoor te zorgen dat het menselijk ras op Aarde blijft bestaan.

Deep State Take Down, WW3, Indictments, Zionist Info War with Robert David Steele

Het is begonnen met de Annunaki die de Aarde vanaf Nibiru hebben geïnfiltreerd om haar van jullie af te nemen. Hun afstammelingen zetten elk middel in dat ze tot hun beschikking hebben om van jullie af te komen. Ze bevinden zich in de schaduw, buiten jullie frequentie, en manipuleren werkelijk alles. Denk maar eens aan je TV of radio; je kunt niet zien of horen wat er gebeurt, mits je deze op een speciale frequentie afstemt. Zo eenvoudig is het. Zij, aan de andere kant, zijn zich volledig van jullie bewust en van wat jullie doen. Jullie zijn het aan jezelf en de gehele mensheid verplicht om alles te onderzoeken. Neem de woorden van de TV of van de kranten nooit zomaar voor waar aan, want ze worden door hun verborgen hand nauwkeurig gecontroleerd. Ze vertellen jullie alleen wat ze willen dat jullie weten. Luister naar degenen die het beste met jullie voor hebben. David Icke heeft zijn leven gewijd aan het laten ontwaken van de mensheid. En zoals hij zijn er velen meer. Jullie kunnen ervan uitgaan dat alleen degenen die het bij het juiste eind hebben door de cabal worden aangevallen. Lees de boeken die het voor jullie uiteenzetten en die jullie laten zien hoe verder te gaan.

Pedofilie maakt een groot deel uit van het systeem dat het menselijk ras controleert. Dat is decennialang al zo geweest. Het drinken van bloed, speciaal dat van zeer jonge mensen, is voor hen van het allergrootste belang, in het bijzonder wanneer dit is verweven met extreme angst, want dit is waar ze op leven. Aan deze zijde van het leven juichen we de heer Trump toe vanwege zijn inzet om deze schepsels en de kwaadaardige handel in onschuldige kinderen te ontmaskeren. Vraag jezelf af waarom het Vaticaan tijdens de Mis het bloed van Christus drinkt. Denk goed na voordat je meedoet aan het drinken van het bloed en het eten van het vlees. Het is een satanisch ritueel. Vergis je niet, dat is wat het is.

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om naar de waarheid op zoek te gaan. Jullie zijn het aan jezelf verplicht om naar de waarheid te leven. Dit is een tijd van verandering waarin alle leugens en propaganda die jullie in ketenen hebben gehouden worden blootgelegd. Ik kan jullie verzekeren dat de waarheid zal zegevieren. Ze hebben de geschiedenis herschreven en de waarheid werd voor jullie verborgen gehouden. Tijdens het Concilie van Nicea heeft de grote overname serieuze vormen aangenomen. Sindsdien hebben ze jullie het pad naar je eigen ondergang opgeleid. Wanneer je dit pad eenmaal verlaat, neem je de controle over je eigen leven weer terug en begin je je eigen beslissingen te nemen die zijn GEBASEERD OP EIGEN ONDERZOEK. Je leven zal ten goede veranderen. Je stapt uit de matrix van mindcontrol de werkelijkheid binnen. De cabal is bezig uit elkaar te vallen. Het is allemaal op leugens gebouwd. Hun kaartenhuis stort overal om hen heen in elkaar.

De gifstoffen in de chemtrails die op jullie neerregenen, brengen jullie schade toe. De hoeveelheid gif is opgevoerd om jullie verder af te stompen. WIE HEEFT OM DEZE CHEMTRAILS GEVRAAGD? WIE BETAALT ZE? WAAROM ZOU IEMAND DE MENSHEID WILLEN VERGIFTIGEN? WAAROM ZOUDEN ZE DERGELIJKE DODELIJKE GIFSTOFFEN IN JULLIE LICHAMEN EN DE LICHAMEN VAN JULLIE WEERLOZE KINDEREN WILLEN INJECTEREN? VRAAG JEZELF EENS AF WAAROM? Wie is er zo kwaadaardig om door middel van vaccinatie opzettelijk dodelijke gifstoffen in een kleine baby te injecteren?

Er hangt verandering in de lucht, aangezien energieën die jullie nog nooit eerder hebben ervaren, de veranderingen tot stand brengen die nodig zijn om de mensheid op Aarde te beschermen. Het duister zal in een dergelijk Licht niet kunnen overleven. Wat jullie nu kunnen zien is het verliezen van de macht van de cabal. Ze hebben geen respect voor menselijke wezens. Hun aanvallen op degenen die hen in de schijnwerpers zetten zijn meedogenloos en genadeloos. Mijn vrouw kan dit beamen. Het lukt haar te overleven en verder te worstelen, wat het bewijs is van haar wil om de mensheid op Aarde te beschermen. Haar gezondheid heeft heftige aanvallen te verduren. Het leven is voor haar een strijd geworden, omdat ze, zoals jullie weten mijn vrienden, geen lentekuiken meer is.

Onze grote dank gaat uit naar allen die aan de oproep om Dave McCann te helpen bevrijden, gehoor hebben gegeven. Veronica werkt buitengewoon hard aan deze zaak. Bid, zend liefde en bescherming, of vraag om begeleiding, wat voor jou ook maar het beste voelt. Het wordt in grote dankbaarheid aanvaard. De wind van verandering verspreidt zich over jullie wereld. Blijf niet achter.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Lieverd, je levenskracht wordt je ontnomen. Het is buitengewoon slopend, dus je moet tijd nemen om te herstellen. Ons werk dient te worden volbracht. Ik weet dat dit maakt dat je doorgaat, maar dan moet je wel de kracht hebben om dit te doen. Je gezondheid is belangrijk. R beschermt je hier op Aarde. Lieveling, je hebt deze bescherming nodig. Denk aan hoe ik je hand vasthoud terwijl ik iedere stap van de weg naast je loop. Ik laat je nooit alleen.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!