Home > Nederlands > Montague Keen, 3 december 2017

Montague Keen, 3 december 2017

Lieveling, onder mijn begeleiding heb je dit pad nu 13 lange jaren bewandeld. Velen hebben zich bij je gevoegd en hoewel ze standvastig en loyaal leken te zijn, heb je ze één voor één zien afhaken. Sommigen hebben in vele levens geprobeerd het pad van waarheid richting verlichting te gaan, maar bleken niet sterk genoeg om dit te voltooien. Infiltranten dienen zich in vele vermommingen aan en maken gebruik van vleierij en overredingskracht om hen van het pad, waarvan hun ziel smeekte om erop te blijven, weg te leiden. Wanneer het duister eenmaal een voet tussen de deur heeft gekregen, worden ze overgehaald om zich met andere zaken bezig te houden, die hen van hun ware pad af houden. Dit gebeurt steeds opnieuw. Er is kracht en een sterk karakter voor nodig om op het pad naar verlichting te blijven.

David Icke heeft zich nooit door iemand van zijn pad af laten brengen, hoewel velen dit hebben geprobeerd. Vandaag de dag treedt hij krachtiger naar voren dan ooit tevoren. Hij heeft de moed om aan zijn waarheid vast te blijven houden. Hij heeft zichzelf nooit de ruimte gegeven om van zijn ware pad te worden weggelokt. Het zou mooi zijn als anderen hetzelfde sterke karakter zouden hebben.

De bloedlijnen die vanuit de Annunaki ontstonden hebben op Aarde de controle in handen. Ze trekken aan de touwtjes van de marionetten die aan de macht lijken te zijn. In sommige gevallen hebben ze het menselijk leven geïnfiltreerd door de foetus in de baarmoeder binnen te treden, waardoor opnieuw een hybride wordt geboren die enkel en alleen het controlesysteem gehoorzaamt. Dit is de manier waarop ze hun aantallen op Aarde hebben kunnen laten toenemen om op die manier hun overnameplan te bewerkstelligen.

Over de hele wereld stimuleren ze occulte praktijken en zwarte magie. Sommige van jullie leiders zijn reptilianen in een menselijke gedaante. Deze hybriden gaan door voor mensen en ze zijn in alle menselijke samenlevingsvormen geïnfiltreerd. De instanties die jullie vertrouwen en waaraan jullie je goedkeuring geven, zijn door deze hybriden geïnfiltreerd, waardoor ook deze onder hun controle staan. Amerika is hiervan het perfecte voorbeeld; de controle over haar educatie- en juridische systemen zijn volledig in handen van het duister. Frequentiegolven om mindcontrol toe te passen worden over jullie hele wereld elk moment en iedere dag uitgezonden. Misbruik door Satanische Rituelen maakt hiervan onderdeel uit. Zij zijn verantwoordelijk voor alle immoraliteit op jullie wereld. Het scholingssysteem is erop gericht om studenten de verkeerde kant op te leiden en hen onder controle te houden.

Elektronische straalbundels worden ingezet om op jullie in te werken, om jullie van je pad af te brengen. Ze worden eveneens ingezet om ons schade toe te brengen. Veronica heeft dit gezien en ook zelf lichamelijk ervaren. Het opofferen van mensen vindt over jullie hele wereld plaats. Het bewijs hiervoor is overal te vinden. Dit is de reden waarom er zoveel kinderen verdwijnen die nooit weer terug worden gevonden. Ze doen dienst als voer voor de niet-mensen die op Aarde verblijven. Deze laatste zijn gemakkelijk te herkennen omdat ze niet in staat zijn, zoals de mens, liefde of compassie te voelen. Ze nemen eenvoudigweg wat ze willen.

Degenen onder jullie die zich in het licht hebben begeven en dit met eenieder waarmee ze in contact komen delen, hebben een belangrijke rol te vervullen in het terugbrengen van dat licht naar jullie wereld. Jullie licht werkt als een baken voor anderen terwijl het zich over jullie wereld verspreidt.

De cabal doet al het mogelijke om dit te verhinderen. Wanneer je het licht eenmaal hebt ontdekt en hebt gevoeld hoe de liefde hiervan je omvat, zul je nooit meer naar de duistere kant terug willen keren. Zie het alsof je wegloopt van een prachtige dag, gevuld met zonneschijn en schoonheid en alles wat je je maar kunt wensen; om terug te keren naar een donkere kerker die is gevuld met kwaad. Wie zou dat ooit willen? Dit is waarmee de cabal te maken heeft. Ze weten dat wanneer jullie eenmaal het licht hebben gezien, jullie nooit meer door hen te controleren zijn en dat het met hen afgelopen is. Dit is een strijd die nu dient te worden uitgevochten. Jullie, de 99%, moeten je ten goede van de mensheid met elkaar verenigen.

Bid en verbind je met God/de Bron en vraag om begeleiding van het menselijk ras, zodat het in staat is op Aarde te overleven. Vraag eveneens dat jullie vrienden van andere planeten met hulp en advies naar voren mogen komen. Lange tijd is de Aarde een gevangenisplaneet geweest. De vrijheid die het ontwaken met zich mee zal brengen zal jullie verbluffen. Er zal op Aarde zoveel te vieren zijn zoals jullie nog nooit eerder hebben ervaren. Help elkaar om deze vrijheid te bereiken. Stap uit het programma van mind-control dat jullie heeft geleerd dat jullie op Aarde zijn om hen te dienen en voor hen te moorden wanneer ze jullie maar opdragen een uniform aan te trekken om in hun naam te doden en te plunderen. Het maakt allemaal onderdeel uit van hun programma om jullie te controleren. Ieder dag worden mensen door hen vermoord. Ze maken jullie blind voor het feit dat ze jullie vermoorden.

Bekijk de volgende video op YouTube:

The Hidden Weapons of Mass Depopulation

Kijk ernaar met liefde en compassie. Kom uit je aanvalsmodus. Je medemens zit in hetzelfde schuitje als jij. Wanneer jullie je verenigen, zal het leven voor eenieder gemakkelijker worden.

Jullie zijn, of je nu zwart, wit of geel bent, voor de cabal allemaal gelijk: jullie dienen te worden weggevaagd, dus het is in jullie eigen belang om je tegenover de vijand als Eén te verenigen, is het niet? Gezamenlijk vormen jullie de machtige kracht waarmee rekening dient te worden gehouden. De cabal heeft om jullie te controleren altijd gebruik gemaakt van het principe van verdeel en heers; dat is de reden waarom zo weinigen zo velen hebben kunnen controleren. Denk hierover alsjeblieft eens na.

Mijn lieverd, de lichamelijke aanvallen die op jou worden uitgevoerd zijn zwaar voor je lichaam terwijl je worstelt om te overleven en ons werk te kunnen voltooien. De behandeling werkt. Die is noodzakelijk. Ook de terugkeer van Dave McCann is nodig. Help hem alsjeblieft op iedere mogelijke manier. Eens zullen jullie het belang van zijn terugkeer volledig begrijpen.

Ons werk zal tot voltooiing worden gebracht. In deze moeilijke tijd sta ik in de geest naast je.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.


Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!