Home > Nederlands > Montague Keen, 5 november 2017

Montague Keen, 5 november 2017

De drang om de Aarde over te nemen is geëscaleerd. Dit is zelfs duidelijk geworden voor degenen die nog niet volledig zijn ontwaakt. Er worden nu voor de mens nog onbekende wapens ingezet, die wanneer en waar ze maar willen brand kunnen veroorzaken. Dit kan van een afstand worden gedaan en door iemand van achter zijn bureau worden geregeld. Kijk maar eens naar de recente branden in Californië. Ik kan jullie verzekeren dat dit geen normale branden waren. Ze hebben hun overname eerder dan gepland moeten inzetten, voordat er nog meer van jullie wakker worden en proberen dit te voorkomen. Om volledig te kunnen begrijpen wie er verantwoordelijk is, vraag ik jullie om Tell the Truth and Shame the Devil door Gerard Menuhin te lezen. Zorg er alsjeblieft voor dat je niet het spoilerboek met dezelfde titel van Melinda Marchetta toegezonden krijgt. Dit is een typisch Zionistische actie om te proberen te verhinderen dat je het boek van Gerard Menuhin leest en de absolute waarheid te horen krijgt van iemand die het kan weten. Ik heb Veronica gewezen op enkele beweringen in dat boek om jullie op die manier het belang ervan te laten inzien.

Blz. 254: Meer dan 400 jaar geleden deed de Italiaanse staatsman Niccolo Machiavelli diepgaand onderzoek naar methoden die door verschillende heersers werden gebruikt om macht te vergaren. De bevindingen van Machiavelli en andere vooraanstaande studenten geven weer dat het, om macht te verkrijgen, noodzakelijk is om de morele wetten van de mens en van God te negeren; dat er enkel beloften mogen worden gedaan met de bedoeling om te bedriegen en om anderen dusdanig te misleiden dat ze hun eigen belangen opofferen; dat de meest wrede gruweldaden moeten worden begaan als een zaak van louter gemak; dat vrienden of bondgenoten als vanzelfsprekend dienen te worden bedrogen zodra zij hun doel hebben gediend. Maar eveneens werd beweerd dat dergelijke wreedheden voor het gewone volk verborgen dienden te blijven, behalve wanneer ze van pas komen om doodsangst in de harten van tegenstanders te brengen; dat er in het grootste deel van de mensheid een vals idee van welwillendheid en gewin in stand dient te worden gehouden, en zelfs een gevoel van nederigheid om zodoende zoveel mogelijk medewerking te verkrijgen. (E.C. Knuth in zijn boek The Empire of the “City” . THE SECRET HISTORY OF BRITISH FINANCIAL POWER, Book Tree, San Diego. Calif.,2006).

Blz. 255: Alle bezit van andere Naties BEHOORT TOE AAN DE JOODSE NATIE, die voortdurend het recht heeft om dit ZONDER GEWETENSBEZWAREN TE VERGAREN. Een Orthodoxe Jood is NIET GEBONDEN REKENING TE HOUDEN MET MORELE PRINCIPES VAN VOLKEN VAN ANDERE STAMMEN. Hij mag tegengesteld handelen aan moraliteit, als DIT VOORDELIG IS VOOR HEMZELF OF VOOR JODEN IN HET ALGEMEEN. (SCHAULCHAN ARUCH. Chozen Hamiszpat 348, the CODE of JEWISH LAW; AUTHERED 1563: of Shneur, Achulchan Aruch of Rabbi Shneur Zalman of Ladi Kehot Publications Society, Brooklyn 2014.

“Onthoud mijn kinderen dat alles van de Aarde AAN DE JODEN MOET TOEBEHOREN, en dat de ANDERE VOLKEREN, DIE SLECHTS UITWERPSELEN VAN DIEREN ZIJN, NIETS MOGEN BEZITTEN”. (Amschel Mayer ROTHSCHILD op zijn sterfbed, 1812 volgens Major General Count Cherep-Spiridovich).

Het Joodse volk als geheel zal haar eigen Messias worden. Het zal WERELDDOMINATIE verkrijgen door de ontbinding van andere RASSEN, door de AFSCHAFFING VAN GRENZEN, DE TENIETDOENING VAN MONARCHIEEN …. en door de VESTIGING VAN EEN WERELDREPUBLIEK WAARIN DE JODEN OVERAL HET VOORRECHT VAN STAATSBURGERSCHAP ZULLEN PRAKTISEREN. In deze Nieuwe Organisatie van de Mensheid (Nieuwe Wereld Orde – red) zullen de “kinderen van Israël” zonder tegenwerking alle leidende posities vervullen…. De regeringen van de verschillende volken die samen de wereldrepubliek vormen zullen zonder problemen IN HANDEN VAN DE JODEN VALLEN…. Dan zal het voor de Joodse heersers mogelijk zijn om PRIVE BEZIT AF TE SCHAFFEN en om overal de middelen van de staat te gebruiken. Aldus zal de belofte van de TALMUTH WORDEN VERVULD, waarin wordt gesteld dat wanneer het Messiaanse tijdperk is aangebroken, DE JODEN ALLE BEZIT VAN DE HELE WERELD IN HANDEN ZULLEN HEBBEN. (Baruch Levy in een brief aan KARL MARX, geciteerd door Salluste, "Henri HEINE et KARL MARX; Les origines secretes du bolchevisme" La Revue de Paris, June 1 1928, pp 567-589, hier p. 574.

DE ISRAELISCHE REGERING ZAL HONDERDEN STUDENTEN INZETTEN DIE PRO-ISRAËLISCHE ARTIKELEN ZULLEN VERSPREIDEN EN OP SOCIALE NETWERKEN ZOALS FACEBOOK OF TWITTER COMMENTAAR ZULLEN GEVEN OP ANTI-ISRAËLISCHE ARTIKELEN. DE STUDENTEN ZULLEN IN RUIL DAARVOOR VOLLEDIGE STUDIEBEURZEN ONTVANGEN (gegenfrage.com, 16 Augustus 2013).

Dit is maar een kleine selectie uit twee bladzijden van Gerard Menuhin’s boek dat de Plannen van de Zionisten/Cabal blootlegt om de mensheid en alles wat men heeft geprobeerd om op Aarde te creëren, te vernietigen. Jullie zijn het aan je kinderen en de kinderen van jullie kinderen verplicht om de feiten onder ogen te zien.

Kom in het reine met het feit dat jullie via dwang en bedrog alles afgenomen zal worden. Gilad Atzmon probeert jullie ogen te openen voordat het te laat is en hij begrijpt waar de mensheid mee te maken heeft. Hij treedt naar voren om jullie te helpen. Wat is voor jullie belangrijker dan je familie? Iedere vezel in je lijf zal hen willen beschermen. De tijd raakt op, omdat de parasieten hun pogingen om onder dwang alles dat jullie bezitten van je af te nemen, hebben opgevoerd. Luister naar degenen die proberen te waarschuwen voor het grote gevaar waarin jullie je bevinden. De cabal denkt dat jullie niet de intelligentie bezitten om in opstand te komen.

BREXIT is voor hun plannen de enige belemmering waar ze mee te maken hebben. Domme mensen die niet de moeite nemen om het volledige plaatje te zien, proberen dit te voorkomen. BREXIT mag niet worden herroepen. De Zionisten/cabal heeft haast om slaven van jullie te maken. Is dit wat jullie willen? Ze hebben dit moment al sinds het Concilie van Nicea in 325 na Chr. gepland. Ze zijn met niets begonnen en kijk waar ze nu staan. De parasieten hebben overal de controle over alles wat het menselijk leven nodig heeft om op Aarde te kunnen blijven bestaan. Wat zijn JULLIE, ja JULLIE, bereid hiertegen te doen? Dit is iets waar jullie je ogen niet voor mogen sluiten. Het zal niet verdwijnen voordat het jullie helemaal heeft ontdaan van alles wat jullie zijn en alles wat jullie bezitten. Willen jullie toekijken hoe de mensheid wordt weggevaagd zonder dat jullie een vinger uitsteken? Ik kan niet genoeg het gevaar benadrukken waar jullie mee te maken hebben. Ik smeek jullie om met elkaar te praten. Zie onder ogen wat er gaande is en begin samen te werken. Werk als mensheid samen. De parasieten maken nog niet eens 1% van de Aardse populatie uit. Voor de Mensheid is vanaf verschillende planeten hulp beschikbaar. Jullie hoeven er enkel om te vragen en het zal er zijn. Zij vormen jullie grotere familie, klaar en bereid om te helpen.

Dat is de reden waarom vele mensen, over de hele wereld, zijn vermoord of werden opgesloten, om elke vorm van tegenwerking te voorkomen. Daarom wordt jullie gevraagd om deze mensen te helpen. We zijn eenieder die door middel van gedachten, gebed en liefde naar Dave McCann heeft uitgereikt, bijzonder dankbaar. Dit alles wordt zeer gewaardeerd.

Onthoud, mijn vrienden, dat jullie tezamen pal staan of verdeeld ten onder gaan en ten onder gaan, dat moeten jullie niet willen. In deze tijd van grote verandering kunnen jullie het er niet bij laten zitten.

Mijn lief, je krijgt de ene schok na de andere te verwerken. Ik kan niet beloven dat het gemakkelijker wordt. De Zionisten/Cabal hebben alle wapens ingezet en jij en anderen bevinden zich in hun vuurlinie.

Lieveling, ik heb altijd gezegd dat we een mooi team zijn. Binnenkort zullen we weer met zijn drieën zijn … onoverwinnelijk.

Altijd, je aanbiddende,

Monty


Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

A Jewish Defector warns America. Benjamin Freedman speaks on Zionism


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!