Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, 26 Mei 2013

Montague Keen, 26 Mei 2013

Het licht van de waarheid ontmaskert zo veel. Degenen binnen de cabal zijn wanhopig: ze zijn aan het spartelen. De mensen accepteren niet langer wat ze wordt verteld zonder vragen te stellen. Ze checken nu het bewijs, en vragen zich af hoe ze in het verleden hebben kunnen accepteren wat ze werd verteld.

Jullie geloofden dat zij die jullie regeerden jullie belang voor ogen hadden. Nu kunnen jullie zien dat dit niet waar is. De cabal regeert en jullie maken geen deel uit van haar plannen! Jullie hebben de ene valse vlag operatie na de andere gezien, uitgevoerd om ANGST te veroorzaken en vijanden te creëren die domme, gedachteloze mensen zonder vragen te stellen aanvallen.

Jullie zijn geen marionetten. Neem je verantwoordelijkheid. Doe het vuile werk van de cabal niet; door dit te doen help je mee aan je eigen ondergang. Val je medemensen niet aan. Jullie moeten samenkomen als de 99%, want jullie hebben een gemeenschappelijke vijand die de planeet voor zichzelf wil. Willen jullie, door jullie handelen, hen helpen hun doel te bereiken? Is dat echt wat jullie willen?

Luister naar degenen die zich in deze tijd uitspreken. Het zijn dappere zielen die hun leven op het spel zetten voor het welzijn van de mensheid. David Icke, Kevin Annett, Gilad Atzmon, Miko Poled: dit zijn 4 van zulke mensen, die alles riskeren met het aan de kaak stellen van wat er is gepland voor de mensheid door degenen die jullie wordt verteld te vertrouwen.

Denk er aan dat de Cabal de Verdeel en Heers techniek door de hele geschiedenis heen heeft gebruikt. Dit werd gedaan om er voor te zorgen dat de mensheid nooit als één geheel zou samenkomen en zich realiseren dat er een probleem is en dat het nodig is WAKKER te worden en er iets aan te doen.

Religie werd ontworpen om mensen gescheiden te houden en achterdocht en wantrouwen te creëren. Dit heeft verschillen gecreëerd die allemaal gemaakt werden met een specifiek doel. Er zullen nog veel meer valse vlag operaties zijn, dus is het goed dat de mensen zich er nu van bewust zijn. Vroeger of later zal de cabal moeten accepteren dat haar plannen nooit tot wasdom zullen komen.

Het Vaticaan had zich ervan verzekerd, dmv angst voor straffen, die sowieso al nooit bestonden, dat jullie je baby’s, door ze te laten dopen, aan hen overgedragen werden. Zodoende hebben zij alleen het eigendomsrecht op hun zielen. Deze kwade praktijken moeten stoppen. Het Vaticaan staat aan de afgrond en elke nieuwe onthulling brengt ze dichter bij de rand. Spoedig zal het vallen zonder een spoor achter te laten. Hun kwade rijk wordt ontmaskerd en ontmanteld. Nooit meer zal de mensheid aan een dergelijk kwaad worden blootgesteld. De ANGST waarop het gedijt zal worden onthuld; want het Vaticaan is op leugens gebaseerd die allemaal werden ontworpen om de massa’s onder controle te houden. Het controleert elk aspect van jullie leven; maar eindelijk worden jullie je hier van bewust.

Het maakt niets uit tot welk geloof je behoort, aangezien het Vaticaan alles controleert. Haar tentakels reiken tot ver in elk aspect van jullie leven, ongeacht ras of geloofsovertuiging. Het is tijd om jullie eigen spiritualiteit te omarmen en te worden wie jullie waarlijk zijn. Leef in liefde, niet in angst.

Jullie moeten je planeet terugbrengen naar het licht, en de beschaving naar het pad van liefde en vergeving. Reik de hand van vriendschap aan de landen waarmee jullie oorlog hebben gevoerd en aan de mensen die jullie moesten wantrouwen en vrezen. Het zal allemaal gaan gebeuren zoals het zou moeten, want de tijd dat het zal gebeuren is gekomen. Jullie zullen allemaal de hulp krijgen die nodig is. Dan zullen soldaten hun uniformen afleggen en weigeren te doden. Ze zullen zich gaan realiseren dat ze gebruikt werden om de cabal aan de macht te houden.

Jij, mijn lief, hebt aan den lijve ondervonden hoe de cabal opereert. Het is soms moeilijk om anderen te laten zien wat (voor jou) onverholen duidelijk is. Geld wordt altijd gebruikt om mensen te verleiden het pad van licht te verlaten en als een marionet te worden bespeeld. Het is dom, om op dit late tijdstip hier nog voor te vallen, aangezien geld spoedig een ding van het verleden zal zijn. Het zal niet langer nodig zijn. Dit is nu nog moeilijk voor te stellen, maar ik beloof je, dit zal gebeuren. Hoe meer de cabal de veranderingen probeert te blokkeren, hoe groter de troep waarin ze verzeild raken. Verandering is onvermijdelijk. Het werd door grotere geesten dan de hunne gepland, dus het kan niet misgaan.

De energieveranderingen zijn duidelijk voor velen van jullie. Hou vol en jullie zullen uiteindelijk begrijpen dat dit alles gebeurt voor jullie hogere doel. Het einddoel rechtvaardigt de middelen. Wanneer jullie terugkijken en begrijpen wat er nodig was om licht en liefde naar jullie wereld te brengen, zullen jullie begrijpen dat het elk moment van pijn en ongemak waard was. Jullie zullen de mensheid in vrede en harmonie zien leven. Communicatie zal telepathisch zijn, dus misverstanden zullen niet mogelijk zijn. Geleidelijk aan zullen voedsel en slaap niet meer nodig zijn en uit jullie herinnering verdwijnen. Jullie schepen je in voor een ongelooflijk avontuur. Dus geniet er van.

Wees voorbereid op het helpen van degenen die nog gevangen zitten in de oude manier van leven. Het vergt moed om het nieuwe, nu nog niet beproefde, te omarmen. Deuren gaan open, overal ter wereld. Deuren die geheimen achter zich verborgen hielden, zoals jullie ware geschiedenis en jullie oorsprong etc. Het belangrijkste is dat jullie krachtige lichtwezens zijn, wiens licht expres werd verduisterd om jullie tot slaaf te maken.

Het is tijd dat de ketenen verdwijnen en dat jullie je macht terugnemen. Alle landen moeten samenkomen en elkaar bemoedigen door elkaar de vriendschapshand te reiken. Momenteel hebben jullie een ‘WIJ en ZIJ’ scenario: jullie weten wie ZIJ zijn en het is duidelijk wie de WIJ zijn. Wanneer de WIJ samenkomen in vriendschap weten jullie dat je veilig thuis bent.

Weiger verschillen te zien, want die werden kunstmatig gemaakt om jullie te scheiden. Jij, mijn lief, als Ierse, zou je in vele landen thuis moeten voelen, want je zult vele plaatsen met Iers DNA vinden, als bewijs dat in vroeger tijden de Ieren wijd en zijd gereisd hebben, terwijl ze liefde, licht en kennis verspreidden. Allemaal één grote, gelukkige familie totdat de Cabal gewelddadig de macht overnam en het zwaard gebruikte om alles dat goed was te vernietigen.

Nu zullen jullie samenkomen, want de liefde voor de mensheid en jullie planeet is alles dat nodig is wanneer jullie de duistere daden uit het verleden, die tot de vernietiging van alles dat goed en zuiver was leidden, ontmaskeren. Jullie zullen met walging kijken naar de hebzucht uit het verleden en weigeren er ooit nog deel aan te hebben. Het werd de Rat Race genoemd. Hoe toepasselijk! Kijk vooruit, en neem geen wraak. Want dat haalt je omlaag naar het niveau van de cabal, en jullie zijn beter dan dat. Bestudeer de geschiedenis van de oude tijden, want alles dat jullie moeten weten is daar voor jullie om te onderzoeken en verder te gaan.

Jij, mijn lief, hebt onlangs ontdekt, dat er vroeger in Egypte GEEN WOORD VOOR DE DOOD bestond. De Egyptenaren geloofden dat ze terugkeerden naar het WESTEN, waar ze vandaan kwamen. Wanneer iemand stierf, zeiden ze dat ze “WESTWAARDS” gingen. Wat interessant. Neem nota van wat je dat zegt… Gingen ze terug naar Ierland? Geloofden ze dat?

Je zult zo’n plezier hebben in het onderzoeken van je geschiedenis, mijn lief. Ik wil het niet voor je bederven. Er zijn nog vele piramiden om ontdekt te worden, en sommige onderwatersteden staan ook klaar om hun geheimen te onthullen. Spannende tijden in het vooruitzicht!

De waarheid zal jullie opwinden en verbazen. Ga er voor. Deel het. Het is de juiste tijd.

Een woord van waarschuwing… wees altijd waakzaam! Er zijn er die gelukkig zijn met de status quo. Ze willen dat dingen blijven zoals ze zijn, dus zullen ze proberen te infiltreren en te ontregelen, wantrouwen veroorzaken waar het niet is. Jullie hebben allemaal bescherming nodig voor de cabal en haar dienaren. Denk er aan altijd bescherming te vragen en blijf gegrond. Wees altijd waakzaam, want je weet dat mensen soms overschaduwd worden en niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor wat ze doen. Hier moet rekening mee worden gehouden. De cabal zal alles in haar macht doen om de controle te behouden. Ze zal gemeen vechten, aangezien dat alles is wat ze kent. Maar het kan je alleen schaden als je er angst voor toont.

Wees dankbaar voor vrienden en familie, en breidt deze dankbaarheid uit naar allen die in het licht werken.

Mijn lief, samen zullen we dit pad bewandelen.

Je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge