Home > Nederlands > Montague Keen, 2 Juni 2013

Montague Keen, 2 Juni 2013

De veranderingen die momenteel plaatsvinden in jullie wereld, zowel energetisch als fysiek, kunnen niet worden gestopt. Ze zorgen voor een verandering in het controlesysteem dat jullie in het duister heeft gehouden. Velen zullen zich gaan uitspreken en om vergeving vragen voor hun arbeid tegen het belang van de mensheid. Ze zullen onthullen wat jullie te wachten staat en wanneer de Cabal van plan is om te proberen de mensheid zoals jullie die kennen te vernietigen.

Ik wil jullie niet alarmeren, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. De cabal hoopt dmv het element van verrassing op een onbewaakt ogenblik toe te slaan. Ze hebben klonen geprepareerd die alle bevelen zonder vragen opvolgen. Hun wereld van techniek en jullie wereld van duisternis kunnen niet meer verschillend zijn. Voor hun zijn jullie gewoon mieren, die zonder genade verpletterd moeten worden. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn, moeten optreden als leiders, om de niet-ontwaakten in veiligheid te brengen. Samenkomen is zo belangrijk; jullie hebben de macht om het gezag in twijfel te trekken. Zonder jullie medewerking hebben degenen die de controle hebben geen gezag.

Jullie hebben gezien wat er kan gebeuren wanneer mensen bijeenkomen om elkaar te steunen en te bemoedigen. De Ierse vrouwen kunnen worden gefeliciteerd. Ze hebben bewezen, dat wanneer er samen wordt opgetreden, er resultaten komen. Ze hebben de banken succesvol aangeklaagd (op vrijdag 31 mei). Ze hebben hun zaak gewonnen. Nu kunnen de banken niet langer hypotheken doorverkopen en mensen uit hun huizen laten zetten. Het werd allemaal vreedzaam, legaal en met waardigheid gedaan. Dit is voor jullie allemaal de manier om door te gaan. Nu gaan ze verder met het aanklagen van het Vaticaan, de Regering en de Politie.

Dit is people power in actie. Het is maar het topje van de ijsberg en hun succes met de banken zal er toe leiden alles dat was ontworpen om de mensheid te vernietigen te verwijderen. Dit was de eerste stap in het verwijderen van alle corrupte praktijken die waren ontworpen om de kwaliteit van het leven op Aarde te vernietigen. Degenen die achterover leunen en niets doen zijn schuldig aan het helpen van de cabal. Door hun nietsdoen geven ze toestemming om de mensheid te vernietigen. Sommigen zullen dom genoeg denken, omdat ze geld hebben, een machtspositie, of een bepaald geloof, dat ze veilig zijn. Ik moet hier en nu duidelijk maken dat ze dat zeer zeker niet zijn. Degenen die jullie wereld willen overnemen: luister niet naar zulke trivialiteiten. Ze willen alles wat jullie hebben, en dat is het. Ze zullen alle middelen die hen ter beschikking staan gebruiken om het te krijgen. Wordt wakker en help degenen die deze overname proberen te voorkomen. Trap niet in de glimlachjes van geruststelling en de gemeenplaatsen van jullie zogenaamde leiders. Het is allemaal een spel voor ze. Ze hebben geen respect of achting voor wie dan ook van jullie.

Ik probeer het plaatje te schilderen zoals het is, zodat jullie duidelijk zullen zien wat er gedaan wordt, en nog belangrijker, wat jullie moeten doen om jezelf en degenen die afhankelijk zijn van jullie te beschermen. Er is propaganda in omloop die te mooi lijkt om waar te zijn. Ik kan jullie verzekeren dat het zo is. Het pad waar jullie op zitten is niet gemakkelijk, maar jullie zullen succesvol zijn. Jullie handelingen kunnen het versnellen, maar jullie nietsdoen kan de cabal in staat stellen vele levens en de kwaliteit van het leven op Aarde te vernietigen. Degenen onder jullie die achterblijven zullen dan de taak hebben om alles dat goed en gezond was op Aarde te herbouwen en te herstellen. Jullie zullen de kennis krijgen om dit te doen. De geestenwereld zal jullie helpen. We zullen Centra in elk land hebben, waarvan het enige doel is het leven op Aarde te herstellen naar hoe het sinds het begin der tijden bedoeld was.

De cabal gebruikte angst en lijden om haar rijk te creëren. Wij zullen liefde gebruiken om de hele mensheid weer samen te brengen. Deze grootse taak werd jullie toevertrouwd. Het is een enorme verantwoordelijkheid maar het is er één die jullie verkozen aan te gaan. Sta jezelf niet toe door valse profeten van het pad te worden afgeleid. Ze komen in allerlei vermommingen, dus wees altijd waakzaam. Ik weet dat het heel moeilijk is voor jullie die wakker zijn om geduld te hebben met degenen die lijken te weigeren om te zien wat zich duidelijk voor hun ogen afspeelt. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen om hen te vertellen wat ze zien en voelen, aangezien ze alle verantwoordelijkheid aan anderen hebben overgedragen. Deze praktijk moet stoppen. Het maakt achteloze marionetten van jullie.

Bescherm de kleintjes. Moedig hen aan overal vragen bij te stellen, want zo worden het intelligente, verantwoordelijke lichtwezens, die onafhankelijk zijn en in staat om voor zichzelf te denken. Wanneer ze deze benadering van het leven aannemen, zal alles dat verkeerd en corrupt was snel verdwijnen om nooit meer terug te komen. De illusie waar jullie nu in leven, zal worden ontmaskerd en snel uit de herinnering verdwijnen. Jullie zullen dan zien dat de mensheid vele verschillende aspecten heeft die allemaal gelijkwaardig zijn. Deze verschillen zullen als norm worden geaccepteerd en ze zullen nooit meer worden gebruikt om angst en wantrouwen te veroorzaken. Verdeel en Heers zal nooit meer worden gebruikt om oorlog en onechte vijanden te creëren. Jullie worden gebruikt om onschuldige mensen en hun bezittingen aan te vallen omdat jullie geloofden dat deze mensen je vijanden zijn. Door dit te doen handelen jullie als robots en helpen jullie degenen die jou en de jouwen willen vernietigen.

Je bent niet alleen lichaam. Je bent een ziel, en je essentie is je ware jij. Je lichaam is alleen de buitenste schil. De cabal heeft echter alle nadruk gelegd op het lichaam. Ze hebben het nooit over je essentie, die van het grootste belang is. Sommigen noemen het je hogere zelf. Het doet er niet toe hoe je het noemt, maar het is belangrijk dat je het leert kennen. Je essentie is eeuwig, je lichaam is er maar voor één leven. Het lichaam is helemaal niet van belang. Je essentie is waar alle kennis van al je levens rust. Alles wat je moet weten is hier opgeslagen, wachtend totdat je er uit gaat putten.

Waar wacht je op? Denk even over het ontdekken van wie je bent, en wat je tijdens andere levens hebt bereikt. Er is zoveel meer met betrekking tot het leven dan wat jullie werd wijsgemaakt. Het werd allemaal voor jullie verborgen gehouden. Heb je je ooit afgevraagd waarom?

Toen Veronica en ik samen waren op Aarde tijdens onze laatste leven vroeg ze me steeds: “Wie ben je? Wie ben je werkelijk?” Ze wist altijd al op zielsniveau wie ik was, want ze herkende me, net zoals ik haar herkende.

Ga voort in het geloof dat jullie op het juiste pad zijn. Tezamen zullen we het licht creëren dat nodig is voor iedereen om er deel van te worden.

Mijn liefde omringt je in deze moeilijke tijd. Je aanbiddende

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl