Home > Nederlands > Montague Keen, 5 Mei 2013

Montague Keen, 5 Mei 2013

Veel mensen hebben moeite om in het reine te komen met de informatie die momenteel bekend wordt gemaakt. Hetgeen onderdrukt werd lekt nu naar buiten. Jullie regeringen hebben jullie moedwillig in het duister en onder controle gehouden. Jazeker, er zijn wezens van andere planeten in jullie midden. Velen van hen kozen daarvoor, om jullie voorwaarts te leiden, het Licht in, en jullie te verlossen van de lasten die het Duister jullie oplegde. De bevolking van de Aarde moest zich enorm uitbreiden om de duistere overname te voorkomen. De Duistere Garde heeft daarop gereageerd door vele methoden te gebruiken om de bevolking in te dammen: door vaccinatie, medicatie en het veranderen van de lucht die jullie inademen en het voedsel dat jullie eten. Daarom is het zo belangrijk om deze informatie te begrijpen. Ga nergens mee akkoord zonder het grondig te onderzoeken. Alle informatie die jullie nodig hebben is vrijelijk beschikbaar voor iedereen.

De Duistere Garde wil dat jullie zijn als schapen, die blindelings de bevelen van hun "Meesters" opvolgen. Niemand anders dan jullie is verantwoordelijk voor jullie leven. Jullie moeten deze verantwoordelijkheid terugnemen van de politici en de medici, want zij worden gebruikt om de agenda af te dwingen. De dertien die alles op Aarde controleren, zijn tot nu toe succesvol. Ze zijn tot alles bereid om hun Nieuwe Wereld Orde te creëren. Ze manipuleren elke situatie voor hun eigen doelen. Ze bezitten alle vormen van nieuwsinformatie en entertainment, en die gebruiken ze meedogenloos om MIND CONTROL op het gewone volk toe te passen. Het is aan elk van jullie om jezelf te bevrijden van deze manipulatie, door te weigeren er in te trappen. Het is tijd voor jullie allen om de controle over te nemen. Begin met je eigen leven en de levens van degenen die van jullie afhankelijk zijn. Deel vrijelijk alle informatie die anderen kan helpen het gehele plaatje te zien. Wordt de LEIDERS; niet de gedachtelozen die zich naar de agenda voor hun eigen uitroeiing schikken.

Ik heb jullie vele malen gevraagd om te leren mediteren. Dan zullen jullie in staat zijn om, onmiddellijk, die informatie te krijgen die relevant is, zonder bemoeienis van een derde partij. Het kost tijd om meditatie te perfectioneren, maar degenen die dit gedaan hebben, hebben enorm van de ervaring en de verkregen informatie geprofiteerd. De Geestenwereld zal jullie assisteren en begeleiden. We staan klaar en zijn bereid jullie te helpen.

Verlos jezelf van alle beperkingen door Kerk en Staat aan jullie opgelegd. Jullie gedachten zijn van jezelf, en van niemand anders. Gebruik ze tot eigen voordeel. Waarom zou er zoveel door degenen die jullie controleren worden gedaan om jullie gedachten af te vlakken, als ze niet bang waren dat jullie zouden ontwaken en jullie verstand gebruiken om door te hebben wat jullie wordt aangedaan? Als wezens zijn jullie veel grootser dan degenen die jullie controleren en manipuleren. Ze zijn als de dood dat jullie je dit feit gaan realiseren. Ze zijn BANG VOOR JULLIE.

Jullie controleurs zijn niet in staat tot LIEFDE. Ze hebben geen compassie, dus kunnen ze gewetenloos moorden. Ze vinden steeds nieuwe manieren, die jullie nooit zouden vermoeden, om te moorden. Jullie moeten begrijpen dat jullie vaardigheid om lief te hebben en een band te hebben met alle levende dingen jullie grootste wapen is. Liefde zal overwinnen. LIEFDE heeft een krachtige energie die hun duisternis binnendringt. Daarom willen ze het vernietigen. Voor hen zijn geld en bezittingen gelijk aan liefde. Jullie daarentegen, weten dat liefde het leven de moeite waard maakt. Het verheft en omarmt jullie. Het omringt jullie en maakt jullie gelukkig en voldaan. Kijk met liefde naar alles en je zult ontdekken dat het de kwaliteit van jullie leven enorm verbetert. Waar liefde is, is geen plaats voor agressie.

De Aarde zelf probeert jullie ook te helpen dit te begrijpen. Zij leeft en lijdt ook, vanwege wat haar wordt aangedaan. Ze probeert jullie dit te vertellen. Jullie moeten de Aarde beschermen en voor haar zorgen, want zij onderhoudt jullie door voedsel, planten en bomen te produceren. Ze onderhoudt het dierenrijk. Ze moet worden geliefd en verzorgd. Behandel alles met liefde en het zal daarop reageren. Door elkaar te helpen zal de mensheid overleven. De Aarde zal opnieuw verenigd worden met het levende universum. Dit is jullie grootste avontuur.

Kijk met wijd open ogen naar alle beperkingen op jullie levens. Vraag wat jullie hieraan kunnen doen. Vraag waarom jullie zomaar alle weten die jullie tot slaaf maken accepteren. Er moeten vragen worden gesteld en redenen geëist, op een beschaafde en respectvolle manier. Dit wordt in Ierland gedaan. Er is geen reden waarom anderen dit voorbeeld niet kunnen volgen. Het moet ergens beginnen, dus waarom zou het land, waartegen het meest is gezondigd, de weg voorwaarts niet leiden?

De ware geschiedenis van Ierland is verborgen in het Vaticaan. Wanneer dit aan het licht komt zal de echte geschiedenis van jullie wereld voor het eerst in bijna tweeduizend jaar voor iedereen beschikbaar zijn. Het is onmogelijk om het voor altijd verborgen te houden. Het is tijd dat de waarheid wordt onthuld en de mensheid voorwaarts gaat in waarheid en licht. Alles dat de Mens moest weten en begrijpen was destijds bekend. De mensen waren één met de Natuur. Ze begrepen hoe de planeet werkte en ze verbonden zich met andere planeten. Toen, tijdens een desastreuze bijeenkomst van corrupten, werden plannen gemaakt om de controle over de Mensheid over te nemen en de Planeet Aarde over te nemen. Alles dat waarheid en licht was werd vernietigd. De onderwerping van de Mensheid begon en duurt tot op heden voort.

Hier ligt jullie taak. Jullie zijn teruggekeerd op Aarde om waarheid en licht te herstellen, en dit zullen jullie ook doen. Het zal vreedzaam worden gedaan. Liefde zal jullie gidslicht zijn. Het is een tijd om beslissingen te nemen. De juiste beslissingen, waar de mensheid en de Aarde baat bij hebben. De kwaadaardige aanval op de mensheid moet onmiddellijk ophouden.

Mijn lief, het leven is moeilijk momenteel. Probeer kalm en beheerst te blijven. Er wordt veel gedaan om te proberen je bang te maken. Zie het voor wat het is. Degenen die met je zijn, zijn voor de volle honderd procent bij je. Er worden omstandigheden gecreëerd om je zorgen en stress te bezorgen, maar je moet daar boven uitstijgen. Het eindresultaat zal alle verwachtingen overtreffen. Dan zul je snel al het lijden dat je onderweg moest verduren vergeten.

Dit is een kritieke tijd voor jullie wereld. Blijf kalm en laat je niet meesleuren in de valse informatie die naar voren wordt gebracht in een poging de Derde Wereldoorlog te starten. Jullie willen VREDE, geen OORLOG! Vorm één front voor vrede. Jullie zijn de 99%, vergeet dat nooit. Jullie hebben een stem, dus gebruik hem. Wij in de Geest staan achter jullie, dus jullie zijn niet alleen.

Waardeer alles waar de Natuur jullie in voorziet. Lente staat voor een nieuw begin. Dit is een NIEUW BEGIN voor de Mensheid. Ga met vertrouwen voort, want jullie zijn op de goede weg.

Mijn lief, ik wou dat ik nog aan je zijde was, om je te troosten en te steunen. Ik ben slechts een gedachte ver weg. Ik zal je nooit verlaten. Liefde beklijft, mijn lief.

Ik ben je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl