Home > Nederlands > Montague Keen, 25 oktober 2015

Montague Keen, 25 oktober 2015

Het leven op Aarde wordt iedere dag moeilijker, terwijl de ontmaskering van de corruptie en de informatie over degenen die in het geheim over de Aarde heersen, velen van jullie in verwarring en geschokt achterlaat. De feiten moeten onder ogen worden gezien en er dient mee te worden afgerekend. Vele malen heb ik jullie erop gewezen dat degenen die over de Aarde heersen NIET VAN DE AARDE ZIJN, dus houden ze geen rekening met het menselijk leven. Ze worden gedreven door wat ze willen: totale controle over de Aarde, en ze zullen een ieder die hen in de weg staat, uit te weg ruimen. Ze nemen; het ligt niet in hun aard om te geven. Ze beheersen de mensheid door middel van BANKEN en RELIGIE, die beiden zijn ontworpen om levens te vernietigen, daarmee het leven op Aarde reducerend tot een overlevingsstrijd. Jullie kunnen dit veranderen door te weigeren aan hun eisen te voldoen. Het belangrijke gegeven om te onthouden is dat ze dit niet kunnen zonder jullie medewerking. Als jullie dit enkele feit eenmaal hebben geaccepteerd, dat de macht in JULLIE handen ligt, zijn ze uitgerangeerd. Ik kan er niet genoeg op wijzen hoe belangrijk dit is. Alles dat jullie dienen te weten is voor jullie beschikbaar, aangezien alles dat verborgen was nu toegankelijk is voor degenen die ernaar zoeken. Het leven zal zoveel eenvoudiger zijn wanneer jullie de moed hebben te weigeren nog langer de banken en religies te steunen en weigeren hun gevaarlijke spel nog langer te spelen.

De Cabal dwingt meer en meer mensen vanuit het Oosten, Europa binnen te gaan. Het is zo voor de hand liggend, wat hun plan is. Twee wereldoorlogen hadden geen succes in het wegvagen van Europa, dus moesten ze een andere manier bedenken om dat te doen. Ze proberen hun plannen te verbergen maar jullie zijn nu ontwaakt, dus jullie kunnen dat zelf constateren. Het is duidelijk dat ten minste 80% van deze mensen GEEN VLUCHTELINGEN ZIJN. Dit geeft aan hoe meedogenloos deze duistere machten zijn. Ze zullen, in hun poging aan de macht te blijven, alles en iedereen gebruiken. Ze weten dat wanneer genoeg van jullie voor hun plannen zijn ontwaakt, zij zullen falen en vervolgens de aarde zullen moeten verlaten.

Ze hebben van zoveel op Aarde geprofiteerd. Het was een gemakkelijke klus. De Mensheid was, door de religies die ze hebben uitgevonden, eenvoudig te controleren. Bankieren was hun idee en dat van hen alleen. Het was een triomf, omdat complete naties beheerst konden worden door middel van geld. Waarom gaan jullie door eerbied te hebben voor degenen die jullie wereld hebben geëxploiteerd en zoveel lijden en oorlogen etc. hebben veroorzaakt. GELD MAAKT NIET DE MENS. Een prachtige ziel straalt spiritualiteit uit en zijn/haar licht is voor een ieder zichtbaar. De ziel-lozen worden iedere dag zichtbaarder, als de lege omhulsels dat ze zijn. Hun tijd op Aarde komt snel tot een einde en dat is geen moment te vroeg. Terwijl jullie licht groeit, legt het alles dat duister en corrupt is, bloot.

Concentreer je op het verspreiden van het Licht, het delen van jullie onderzoeken en het bijeenkomen van het Goede tegenover het kwaad. In oude tijden was dit de norm, op deze manier werd kennis gedeeld. Geloof me, het werkt. Jullie werden aangemoedigd om in jullie huizen te blijven, kijkend naar jullie MIND-CONTROLLER (de televisie) alleen dat gehoorzamend wat die adviseerde. Televisie heeft het de cabal zo gemakkelijk gemaakt de massa te controleren. Sport en muziek werden eveneens gebruikt en deze werden bestuurd door de cabal. Een andere methode is via geneesmiddelen: de op drug gebaseerde medicijnen. Ze bogen op het feit dat vaccinaties worden gebruikt “OM DE POPULATIE AF TE MAKEN”. Kijk op YouTube, hoe Henry Kissenger en Bill Gates over dit feit spreken. Kanker is een van hun successen geworden en het is “big business”. Ze zorgen er eerst voor dat jullie het krijgen, waarna ze levens vernietigen, door ervoor te zorgen dat jullie maximaal lijden, waar jullie alleen NATRIUMBICARBONAAT nodig hebben, dat kankercellen vernietigt. JULLIE ZIJN OP EEN UITERST SADISTISCHE MANIER BEDROGEN DOOR DEZE DUIVELSE BARBAREN VAN CONTROLE. Jullie alleen zouden controle over je leven moeten hebben. Geef de controle niet uit handen, aan anderen, of ze nu artsen zijn of geestelijken, dat doet er niet toe.

Er worden voorbereidingen getroffen voor vrije energie ten behoeve van iedereen. Jullie huizen en auto’s etc. zullen hierop werken. De corrupten zullen pogen jullie in het oude systeem te houden maar dat zal ze niet lukken. Zodra jullie eenmaal besluiten om de controle terug te nemen zal alles op zijn plaats vallen. Jullie zullen je behoorlijk snel aan een nieuwe en meer vredelievende manier van leven aanpassen, zonder de stress en inspanning waarmee de cabal jullie heeft belast. Vraag jezelf af waarom zo weinigen zo velen hebben kunnen beheersen? Hoe heeft de mensheid zo in de regelrechte leugens kunnen trappen? Welke duivelse macht heeft de cabal geholpen om jullie wereld over te nemen? Hoe dient de cabal die duivelse macht?

Dat doen ze door middel van SATANISCHE MENSENOFFERS. Dit gebeurt iedere dag, over jullie gehele wereld. KINDEREN RAKEN NIET VERMIST, ZE WORDEN MEEGENOMEN TER OFFERING. De cabal kan niet op Aarde bestaan zonder het vlees en bloed van deze kinderen. Hun succes hangt van dit gebruik af. Om vooruit te komen dienen jullie deze informatie goed in je op te nemen.

Wij in de Geestenwereld zijn al jullie goede mensen, die aan onze oproep gehoor gaven om de energie van de leylijnen en de heilige plaatsen terug te nemen, dankbaar. Het leven op Aarde is afhankelijk van deze energie. Jullie regeringen lijken vastberaden deze door middel van FRACKING te willen vernietigen. Dit laat zien wie zij dienen en dat is zeker niet de mensheid. Mijn verzoek is dat zoveel mogelijk mensen dit werk op zich gaan nemen, zowel ten behoeve van de mensheid als voor de Aarde zelf. Jullie toekomst hangt ervan af. Zodra jullie je televisie aan kunnen doen en iemand horen die Nieuws brengt dat waar is, zullen jullie weten dat jullie hebben gezegevierd.

Het Ierse volk leert op harde wijze hoe corrupt en illegaal het bankensysteem is. Velen worden tot zelfmoord gedreven en families worden, door de hebzucht van de banken, totaal te gronde gericht. Vandaag is Ierland aan de beurt, maar dit zal nog in vele andere landen gebeuren, aangezien de banken pogen de mensheid te vernietigen. Dit moet een halt worden toegeroepen. Leer de lessen uit wat er in Ierland gebeurt en bereid je voor. De banken en hun corrupte handelingen moeten ontmaskerd worden. Ze lenen jullie geld dat ze niet hebben en vervolgens straffen ze jullie wanneer jullie in moeilijkheden geraken. Door bedrijven te dwingen om te sluiten, gaan banen verloren en is men niet in staat om hypotheken af te lossen. Het bankwezen is door de corrupten gecreëerd om de massa te controleren. Alle banken dienen opgedoekt te worden en van de Aarde verwijderd; dit alleen al zou het belangrijkste deel van het controlesysteem wegnemen. Zijn jullie bereid samen pal te staan en te zeggen: “Ik zal niet doorgaan jullie dictaten nog maar een moment langer op te volgen”. Jullie kunnen het. De cabal verenigt zich om chaos te veroorzaken. De mensheid kan zich verenigen om vanuit hun chaos vrede en harmonie te creëren.

Mijn lieve Veronica, heb vertrouwen dat alles bij elkaar zal komen en dat de juiste mensen zich aandienen om je bij te staan. De moeilijkheden die voor jou worden gecreëerd, zijn een poging om je af te leiden van je missie. Het ontwaken gaat voort, aangezien het niet kan worden gestopt. De tijd daarvoor is gekomen.

Altijd, je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!