Home > Nederlands > Montague Keen, 18 oktober 2015

Montague Keen, 18 oktober 2015

Terwijl het licht in jullie wereld toeneemt, ontmaskert het alles dat kwaadaardig en corrupt is. Er is nu geen plek meer om te schuilen voor allen die de plannen maakten om de mensheid te vernietigen en de Aarde over te nemen voor hun eigen doeleinden. Alles aan de top van de Controlepiramide is TOTAAL KWAADAARDIG. Aangezien ze zonder jullie steun niet kunnen bestaan, is het jullie plicht om te weigeren deze kwaadaardige structuur nog een moment langer te steunen. Schenk geen aandacht aan hun valse beloften, want meer zijn deze niet. Ze hebben het klaargespeeld de mensheid te mindcontrollen zodat zij elk bevel en elke wet van hen zou gehoorzamen. Vraag waarom zij het nodig vinden jullie te controleren middels de lucht, het water, voedsel en medicijnen, als jullie zo hulpeloos zijn? Dat is omdat ZIJ BANG ZIJN DAT JULLIE JE KRACHT VINDEN. Dit noodzaakt hen zodanige middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat jullie rustig, gehoorzaam en onder controle blijven. Tezamen zouden jullie het leiden van de Aarde ten behoeve van de mensheid over kunnen nemen, in plaats van voor de elitaire paar die hebben gestolen wat jullie rechtens toebehoort. Er zijn drie zetels van corrupte controle: Rome, Londen en Washington. Als jullie eenmaal hebben afgerekend met degenen die deze zetels van corruptie controleren, zal vrede naar de Aarde terugkeren.

HET ZIONITISCHE/JEZUITEN CONTROLESYSTEEM DAT VANUIT ROME KOMT HEEFT DE MENSHEID AL VEEL TE LANG VOOR DE GEK GEHOUDEN. Het is tijd om te weigeren nog langer deel uit te maken van hun KWAADAARDIGE SPEL. Trek jullie steun in en lach om de leugens die uit hun mond stromen zodra ze wat zeggen. Alles waar ze voor staan is GEBASEERD OP LEUGENS en CORRUPTIE. Dat moet stoppen. Als jullie de deur van het Vaticaan eenmaal, voor altijd, gesloten hebben kunnen ze hun kwaadaardige plannen niet uitvoeren.

De Rothschilds zijn Jezuiten

Enda Kenny, de Ierse Minister President, opende de deur naar het satanische misbruik en de moorden en de pedofilie van het Vaticaan, dat ze generaties lang hebben uitgevoerd. Ze hebben belang bij de energie die ze krijgen uit de angst van hun arme slachtoffers. De Ieren hebben veel geleden door toedoen van het Vaticaan. De Ierse HOLOCAUST werd door Jezuïeten gepland en uitgevoerd. Ze misbruikten het Ierse volk sadistisch. (Ikzelf werd ook gewelddadig door een priester verkracht; en ik zag met eigen ogen hoe ze de arme wezen misbruikten. Het was crimineel, maar omdat het het Vaticaan was, kwamen de daders ermee weg.) Wat ze preken en wat ze doen is een wereld van verschil. Jullie hebben nu deze geweldige kans om alle corruptie van jullie wereld te verwijderen. Je hebt ze niet nodig. Het leven op Aarde zal plezierig worden zodra alles dat door het Vaticaan voor jullie werd verborgen aan jullie wordt teruggegeven. Er zijn bepaalde personen die namens jullie het Vaticaan zullen binnengaan wanneer ze dit wordt gevraagd, om terug te halen wat van jullie is.

Dit zal gedurende een paar weken voor beroering zorgen, totdat de juiste mensen naar voren komen om maatregelen te nemen die ervoor zullen zorgen dat energie, voedsel en water hersteld zijn. Het is raadzaam voorraden te hebben om je door deze periode heen te helpen. Zodra de corrupten hun grip op de mensheid kwijtraken zal de vrede hersteld worden. Jullie hebben alles te winnen. Alles dat jullie kwijt zullen raken zijn de corrupte instellingen die jullie controleerden.

Wij, aan deze kant van het leven, zijn ons ervan bewust dat dit voor de mensheid een grote stap is om te zetten. We zijn ons er tevens volledig van bewust van alles dat jullie zullen winnen door het zetten van die stap. De vraag die jullie jezelf moeten stellen is: “Sta ik de vernietiging van de mensheid toe, of weiger ik er deel van uit te maken; want ook ik zal mijn leven verliezen.” In de komende twee weken kun je de corrupten hun zet zien doen. Ze tonen geen genade, aangezien ze daartoe niet in staat zijn. Voor hen zijn jullie ongedierte, dat verwijderd en vernietigd moet worden. De Geestenwereld is bij jullie, ieder stap op de weg. Nadat jullie eenmaal de beslissing hebben genomen de overname van de mensheid niet te faciliteren, zullen jullie pal staan en doen wat er ook nodig is om jezelf te beschermen. De 99% zal geen ‘makkie’ zijn voor de Cabal. Ze hebben geen enkele hoop op succes zonder jullie steun.

Er wordt een geduchte poging ondernomen om de ontmaskering van het satanische misbruik en het rituele moorden in jullie wereld te onderdrukken. De reputatie van de waarheidszoekers zal in twijfel getrokken en kapotgemaakt worden, in een poging om de pedofielen en de misbruikers te beschermen. Dit is een zaak van grote omvang. De Waarheidszoekers hebben jullie steun en bescherming nodig. Satanisch misbruik en ritueel moorden hebben honderden jaren lang onderdeel uitgemaakt van de controlestructuur. Het wordt nu pas onderkend en blootgelegd. De Cabal vecht hard om haar duivelse daden geheim te houden. Hun praktijken hebben hen in het verleden de toegang tot verschillende landen ontzegd doen worden. Het is deel van hun geschiedenis. In deze tijd van ontwaken dient alles te worden onderzocht en geëvalueerd. Duistere daden die de normale menselijke wezens verafschuwen, moeten naar buiten worden gebracht en verhinderd worden.

De goede mensen overtreffen de slechte ruimschoots in aantal, dus is de taak die voor jullie ligt niet zo uitdagend als jullie wellicht vrezen. Als de kop van de slang eenmaal is herkend en ontmaskerd, zal de rest snel aan macht verliezen. Geloof me, HET IS EEN KAARTENHUIS. Jullie zijn in staat om het zonder veel moeite in elkaar te laten vallen. Het is allemaal gebaseerd op zwarte magie, leugens en corruptie. Wanneer die in twijfel getrokken worden, zal het simpelweg uiteenvallen. Er is GEEN BEWIJS DAT WAT ZIJ ALS WAARHEID CLAIMEN OOK WERKELIJK WAAR IS. Al het echte bewijs bevestigt dat het volkomen onwaar is.

Eindelijk heeft de mensheid de waarheid ontdekt en zal ze die blijven vasthouden. Jullie hebben dit misbruik eeuwen lang getolereerd. Het is tijd om te zeggen: “genoeg is genoeg, dit moet stoppen”. Ik zal mijn ogen niet langer sluiten voor het misbruiken van mijn medemens, al was het maar voor een moment. Wat jullie als norm accepteerden, zal niet langer geaccepteerd worden. De marionetten aan de macht ogen kwetsbaar en ontmaskerd. Kijk hoe ze proberen onder de waarheid uit te komen en jullie te verwarren met lege woorden en loze beloften. Hun tijd is voorbij. De Mens is ontwaakt voor hun spel en weigert hier nog langer aan mee te doen.

Verwijder ieder laatste overblijfsel van het controlesysteem uit jullie geest. In jullie harten weten jullie wat juist is en wat niet. Leef naar deze kennis. Gebruik jullie energie om te vragen dat alle juiste acties worden ondernomen. Laat de goddelijke energie van de leylijnen en de gewijde plaatsen vrijkomen ten behoeve van de mensheid. Vraag erom dat dit moet gebeuren en zal gebeuren zoals het moet, zodat het de mensheid kan helpen om de controle over de Aarde terug te nemen, waardoor iedereen in vrede kan leven. Dit is het moment om samen te komen en je te doen gelden. Het ligt allemaal voor jullie klaar.

Mijn lief, je moet echt rusten wanneer dat ook maar mogelijk is. Ik weet dat het enerverend is om alles nu ontmaskerd te zien worden. Je hebt hier lang op gewacht en veel bijgedragen aan de ontmaskering.

Altijd aan je zijde, je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!