Home > Nederlands > Montague Keen, 25 februari 2018

Montague Keen, 25 februari 2018

Jullie weten nu ongetwijfeld waartoe de cabal in staat is om aan de macht vast te kunnen houden. Zelfs jij was geschokt, Veronica. Je had je niet gerealiseerd hoever ze zich zouden verlagen om alles te vernietigen dat ervoor zou kunnen zorgen dat hun kwaadaardige plannen zouden worden tegengehouden. Velen van hen hebben het feit onder ogen moeten zien dat hun plannen gedoemd zijn te falen en hebben om vergeving gevraagd. Ze weten dat ze de waarheid voor de mensheid niet veel langer meer verborgen kunnen houden. Absoluut alles wat de mens mocht weten werd streng gecontroleerd; volkomen leugens. Alles was bedacht om te verhinderen dat de mens zich zou ontwikkelen. Alle kennis werd verborgen. De cabal controleert de productie van voedsel en medicijnen. Ze hebben de mensen met succes ervan weten te overtuigen dat ze niet zonder hun dodelijke vaccinaties en medicijnen kunnen.

De mens leefde met succes op de aarde lang voordat de Annunaki arriveerden, op zoek naar goud, om vervolgens te beslissen de boel over te nemen. Tot op de dag van vandaag hebben ze nog steeds de controle in handen. Ze hebben vele vermommingen aangenomen. Ze zorgen er altijd voor dat de mens tegen hen opkijkt. Maar dat ze zullen worden ontmaskerd staat vast. Ze kunnen zich niet langer achter een sluier van leugens verbergen. Overal bevinden ze zich in machtsposities; soms verborgen, soms vol in het zicht. Jullie regeringen gehoorzamen hen terwijl jullie politici doen alsof ze de macht hebben. Zij vormen de verborgen hand, de werkelijke macht die alles controleert. Jullie kunnen zelf de macht zien die door religies wordt gehanteerd. Stel jezelf de vraag waarom religie zonder vragen wordt geaccepteerd. Waarom werden jullie gedwongen dergelijke leugens te accepteren?

Liefde en vrede zouden het streven van de mensheid moeten zijn. Nu hebben jullie de mogelijkheid om je macht terug in eigen hand te nemen en ervoor te zorgen dat liefde en vrede de boventoon voeren. Jullie zijn nu met de aantallen om de macht terug te kunnen nemen. Jullie kunnen zien dat de Keizer in zijn blootje staat. Het is allemaal een ILLUSIE geweest en jullie zijn er allemaal in getrapt. Maar de illusie kan jullie niet veel langer gevangen houden, want jullie zijn vrij. Vrij om de waarheid te onderzoeken, vrij om te zien wat werd ingezet om angst in jullie levens binnen te brengen. Vrij om alles te kunnen zien wat werd gedaan om jullie in gijzeling te houden. Vrij om jullie dierbare kinderen te beschermen tegen de pedofielen die zich overal bevinden en die dermate georganiseerd waren dat ze recht voor jullie neus konden opereren, hoewel jullie hen pas nu kunnen zien. Jullie mogen je ogen nooit meer sluiten voor dit probleem. Jullie zijn het aan je kinderen verplicht dat zij niet worden blootgesteld aan de leugens die jullie werden gedwongen te accepteren. Sta niet toe dat opnieuw een generatie door leugens wordt onderdrukt. Educatie onderwijst geen waarheid, aangezien dit volledig door de cabal wordt gecontroleerd. Het is gevaarlijk voor jullie. Jullie dienen ervoor te zorgen dat jullie kinderen op jonge leeftijd bereid zijn de waarheid te accepteren, zodat ze deze herkennen wanneer ze die tegenkomen. Een dergelijke leerschool zou in de wieg moeten beginnen, waardoor geleidelijk aan de ogen van de kinderen voor de waarheid worden geopend. Later zullen ze jullie dankbaar zijn.

Wees bijzonder waakzaam als het gaat om wat bekend staat als ‘Bejaardentehuizen’. Veel ervan zijn niet wat ze lijken te zijn. Sommige zijn gevaarlijk, nemen de zeggenschap van de bewoners af en handelen alsof de mensen gevangen zitten. In verschillende delen van Engeland bevinden zich veel van deze tehuizen, die jullie zouden shockeren als jullie de waarheid zouden kennen van wat er zich binnenin afspeelt. Overal bevinden zich sluwe rovers die altijd klaar staan om nietsvermoedende mensen te bespringen. Echtgenoten die hun vrouwen niet mogen bezoeken is een algemeen voorkomend iets. Bescherm je geliefden, want op veel van deze plekken zijn ze niet veilig. Medicatie wordt gegeven zonder te vertellen wat er wordt toegediend. Men wordt zonder toestemming verdoofd. Dit is schandalig. Veronica probeert een dergelijk iemand te helpen die om hulp heeft gevraagd en die een hel doormaakt. Bid alsjeblieft voor haar en voor alle anderen die in dezelfde benarde positie verkeren. Wanneer er vragen worden gesteld, verraden de prooi-jagers zichzelf door met wettelijke maatregelen te dreigen in de hoop de vragenstellers af te schrikken. Niemand is veilig voor dergelijke sluwe mensen die leven op het lijden van anderen. Sta hen niet toe om het van jullie te winnen.

Jullie vragen je af wie je kunt vertrouwen? Binnen machtsposities zijn dat er maar zeer weinig. Ontmaskering helpt sommigen van hen te verwijderen, maar jullie dienen ernaar te streven ze allemaal te verwijderen. Wees bereid stappen te zetten om al die roofdieren te verwijderen voordat het te laat is.
Er is zoveel in stelling gebracht om de mensheid onder controle te houden en nu dienen jullie alle controle neer te halen, waar en wanneer jullie dat maar tegenkomen. Er is moed voor nodig en een geloven in eigen kunnen om tot volledige ontmaskering door te zetten. Steun elkaar, want jullie zijn met de aantallen om jezelf van je agressors te kunnen ontdoen. Veel obstakels zijn al verwijderd en jullie hebben de energie van de aarde met je mee. Dus dit is jullie grote kans om vrijheid daadwerkelijk te bereiken. Laat deze kans niet lopen door het ontberen van moed. We hebben zoveel in stelling gebracht om jullie uit slavernij te bevrijden en de waarheid vrij te laten komen omtrent wie jullie zijn, van de aarde waarop jullie leven en uiteraard de agressors die jullie gevangen houden. Vrijheid is van en voor jullie. Dit is jullie kans het bankkartel te ontmaskeren en te verwijderen, het kartel dat ervoor heeft gezorgd dat het leven op aarde een overlevingsstrijd is geworden.

Religies hebben de religie van LIEFDE, waarnaar men in het verleden heeft geleefd, vernietigd. Het werd vervangen door leugens die ervoor hebben gezorgd dat de ene religie tegen de andere kon worden opgezet. Dit is hun plan geweest en jullie zijn erin getrapt, waarbij jullie een hoge prijs hebben moeten betalen. Maar de waarheid kan niet langer verborgen worden gehouden. Het internet zorgt hiervoor. De agressors proberen het internet bij jullie weg te halen. Sta dit niet toe. Verhef je stem en zeg NEE tegen elke controle hiervan. Onthoud, de cabal KAN ALLEEN MAAR ZOVER GAAN ALS JULLIE HEN TOESTAAN TE GAAN. JULLIE ZIJN DE 99%.

Jullie hebben iedere beweging die ze maken in de gaten en zij weten dit. Ze zijn aan jullie genade overgeleverd en hier zijn ze niet aan gewend, want EEN ONTWAAKTE MENSHEID IS HUN GROOTSTE ANGST.

Bescherm jezelf door elke vaccinatie te weigeren en weiger, wanneer dat mogelijk is, hun medicijnen die werden bedacht om jullie levens te verkorten. Door alle informatie die jullie nu voorhanden hebben, kunnen jullie eenvoudig de controle van de cabal uit jullie levens verwijderen. Zonder jullie hulp zullen ze alle macht verliezen. Ze zullen hulpeloos zijn. Wanneer jullie nooit je medemens verraden zal vrijheid van jullie zijn.

Mijn lieverd, ik ben trots op de manier waarop je met de ernstige zaken omgaat, zaken die betrekking hebben op sommige Bejaardenhuizen die door corrupte personen, die geen achting hebben voor het menselijk leven, zijn overgenomen. Deze mensen geven enkel en alleen om het geld dat ze op alle mogelijke manieren kunnen genereren. Veel oudere mensen worden in hoog tempo gevangenen. Jullie moeten de kwetsbaren die je onder je hoede hebt, beschermen. De laatste jaren in angst doorbrengen, gevangen in dergelijke instellingen, zou in geen enkel land mogen worden toegestaan. Ja lieverd, het leven wordt moeilijk als je dergelijke mensen in twijfel trekt. De hand van de man, zonder een lichaam dat eraan vastzat en die je arm stevig vastpakte toen je op de computer zat te werken, werd gedaan om je bang te maken.

Probeer alsjeblieft te rusten, en wees voorbereid om wanneer dat nodig is in actie te komen.

Voor altijd, je aanbiddende,

Monty


Bericht van Veronica

Dave wil graag dat jullie weten hoeveel jullie brieven voor hem betekenen. Om zijn naam te horen worden afgeroepen wanneer de post komt, maakt dat hij zich niet meer alleen voelt. Te weten dat er mensen zijn die om hem geven en die geven om wat er met hem gebeurt, geeft hem hoop. Hij leest en rangschikt de post en leest de brieven steeds opnieuw. De prachtige kaarten hangen nu aan zijn muur naast een prachtige tekening die door Ruth naar hem is opgestuurd. Ze hebben de energie van zijn cel veranderd. Jammer genoeg heeft de gevangenis alle kaarten met glitter teruggestuurd, Sommige bevatten enveloppen en postzegels. Hij waardeert jullie vriendelijkheid maar de gevangenis staat alleen toe dat zaken via de Commissaris van de Gevangenis worden opgestuurd en boeken via Amazon. Het is belangrijk dat de gevangenis en advocaten weten dat er mensen zijn die zich om hem bekommeren en naar Dave omkijken.

Ook ik bedank jullie. Jullie hebben een groot verschil gemaakt in het leven van Dave. Ik ben jullie hiervoor uitermate dankbaar.


Contact Details

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California,
93712, USA.


Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFundingWebsite: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!