Home > Nederlands > Montague Keen, October 21, 2012

Montague Keen, October 21, 2012

Mijn lief, je werkt zo hard om je missie te volbrengen. Wanhoop niet: hoewel er obstakels voor je worden opgeworpen zal niets de uitkomst voorkomen. Het is al honderden jaren geleden voorspeld dat, wanneer de tijd rijp zou zijn, het zou gebeuren. Het is onafwendbaar. Het is nu de tijd voor deze grote verandering.De macht van de 99% die verandering eist kan niet genegeerd worden. Tot nu toe waren ze slaven van de minderheid, maar nu kunnen ze de corruptie zien voor wat die is, en willen ze er niet langer deel aan hebben. Ze zien zichzelf nu als Soevereine Wezens met vrijheid als hun goddelijk recht.

Je moet weten dat wanneer je op iemand stemt, je je vrijheid aan die persoon geeft. Ik vraag jullie dit feit goed te overdenken. Laat je niet opjutten door de hype en de propaganda. Stemmen is een serieuze zaak. Je hebt het recht om "geen van bovenstaande" aan te geven. Alles wat je in deze tijd van verandering doet heeft serieuze gevolgen voor de toekomst. Hersenspoeling wordt gebruikt om je een vals gevoel van veiligheid te geven, en er worden beloften gedaan waarvan niemand de intentie heeft om er zich aan te houden. Slaven trappen hier elke keer in, maar de ontwaakten niet. Volg je hart. Wees trouw aan jezelf. De toekomst van de planeet is in jullie handen.

De Cabal zal van alles en nog wat beloven om jullie onder controle te houden. Ze klampen zich vast aan een strohalm, wanhopig proberend hetgeen ze op ziekelijke wijze verkregen hebben te behouden. Langzaam maar zeker komen ze tot de conclusie dat ze jullie niet langer kunnen bedotten. Hun pogingen om een derde wereldoorlog te beginnen worden gedwarsboomd en dit zet ze te kijk en vernederd ze. Het wordt tijd om het doden in alle landen te beëindigen. Jullie zijn allemaal broeders. Waarom zou je elkaar willen doden?

Het aan de kaak stellen van kindermisbruik door hooggeplaatste pedofielen vindt nu plaats. Ik beloofde dat de waarheid vanuit alle hoeken naar buiten zou komen. Velen trachten hun namen buiten de openbaarheid te houden, maar het getij van de waarheid kan niet gestopt worden. Deze slechte mensen zullen er nu achter komen wat hun slachtoffers voor hun plezier hebben moeten doorstaan. Neem geen wraak.

Hen aan de kaak stellen is genoeg. Anders verlaag je jezelf tot hun niveau. Het is tijd om je kalmte te bewaren. Bendementaliteit haalt je trillingsniveau omlaag en houd je onder hun controle, terwijl je volle bewustzijn je opheft naar hogere niveau’s, die de Cabal nooit kan bereiken. Hun bestaan hangt af van jullie steun aan hen. Maar je hebt ze niet nodig. Alles is klaar om jullie te helpen de laatste stappen te zetten naar VRIJHEID in een wereld waar iedereen gelijk is en waar je in waardigheid en met respect voor elkaar kunt leven. Liefde, niet angst zal aan de orde van de dag zijn en iedereen zal in vreugde zijn vrijheid vieren. Ik vraag jullie je toekomst te visualiseren. Creëer hem in jullie gedachten en het zal jullie realiteit worden. Jullie hebben de kracht om dit te doen.

Bereid je ook voor om de ware geschiedenis van je wereld in je op te nemen. Dit zal velen verontrusten, maar de waarheid moet verteld en begrepen worden. Mijn lief,

je zag deze week zelf hoe het Duister op elke mogelijke manier probeert het Licht te verdringen met de bedoeling het te vernietigen. Zelfs met alles dat je weet was je diep geschokt door de brutale wijze waarmee ze alles wat goed en zuiver is proberen te vernietigen. Kijk maar naar alle gewijde plaatsen in de wereld die de Cabal schaamteloos probeerde te ontheiligen en vernielen.

Nu, eindelijk, nemen de goede mensen van de wereld de zaken in eigen handen en nemen ze terug wat hen rechtens toebehoort. De Cabal hoort niet in deze wereld – een wereld die ze voor hun eigen doeleinden misbruiken. Ze dragen een MASKER dat ze tot nu toe goed gediend heeft, maar nu jullie ontwaken kun je het masker zien wegschuiven, hun duistere ziekelijkheid onthullend. Mooie kleren en prachtige juwelen kunnen niet verhullen wat nu aan het licht komt. Heb medelijden met ze als ze wegrennen om beschutting te zoeken tegen het Licht. Alles dat van jullie werd afgenomen zal worden teruggegeven. Het geld dat uitgevonden werd om jullie onder controle te houden zal niet langer nodig zijn. Het was bedoeld om jullie in slavernij te houden, daar diende het voor. Geleidelijk wordt alles onthuld en gecorrigeerd zodat slavernij eindigt en vrijheid begint.

Je hebt iemand aan je zijde die het belang begrijpt van je missie en die je assisteert bij alles wat je doet. Ik zei je al dat we voor de juiste mensen zouden zorgen en dat deden we ook. Neem alsjeblieft zo veel mogelijk rust in deze zeer drukke tijden. Geen steen blijft op de andere. We zullen slagen.

Weet dat je geliefd en gekoesterd wordt, en op een dag zullen we weer samen zijn om ons werk aan deze kant van het leven voort te zetten.

Je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!