Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, October 14, 2012

Montague Keen, October 14, 2012

Wederom ben ik niet in de gelegenheid om nu met Monty te schrijven, want ik ben niet thuis. Ik zal de details ergens in de toekomst met jullie delen. Ik vraag jullie na te denken over het proces om jullie soevereiniteit af te kondigen door alle verslavende gedachtenprocessen op te ruimen en je los te maken van energieaanvallen. Dit proces, dat volgt op de eerdere procedure, is tot in detail beschreven door Tom Ryan. Het document, in PDF [in het Engels, de Nederlandse vertaling hieronder - GalacticChannelings.com], staat op de homepage van de site.

Met liefde en de beste wensen,

Veronica.

______________________________________


Je soevereiniteit afkondigen,

al je tot slaaf makende gedachtenprocessen opruimen,

je losmaken van energetische aanvallen

Je verbinden met je "hogere zelf" en Eenheidsbewustzijn ontwikkelen

Dit houdt in:

. Je hologram repareren en je losmaken van het waanbeeld van het jou gevangenhoudende foute hologram

. De energiefrequentie ervan harmoniseren, evenals diens heilige geometrie en goddelijke architectuur (DNA).

. Je verbinden of een worden met superbewustzijn en met het multidimensionele Lichtlichaam of de Geascendeerde Menselijke Energievorm.

. Je eigen soevereiniteit alsmede die van alle wezens in de harmonie van persoonlijke vrijheid in eenheid met de God Bron erkennen.

. Mensen en anderen met waarnemingsvermogen voorlichten en ze uitnodigen zich te verbinden met persoonlijke soevereiniteit en de Universele Wet.

Oefening

Na het ontspannen en wissen van al je gedachten, ga met je waarnemingsvermogen je hart binnen en vraag jezelf van daaruit: Heb ik:

. verslavende geloofssystemen

. Mind Control scenario’s

. Drama programma’s

. Nachtmerries

. Ongepaste contracten

. Bindende verplichtingen

. Aanvalsreceptoren

. Beïnvloedingen

die me op enigerlei wijze beperken of schade berokkenen?

Luister naar je antwoorden vanuit de vrede en stilte van de heilige ruimte in je hartbewustzijn.

Zo ja, ga door

Vanuit mijn hartbewustzijn vraag ik nu mijn Hogere Zelf enige om alle bovenstaande punten compleet en permanent te verwijderen uit alle gebieden en lagen van mijn bewustzijn en mijn wezen.

Vanuit mijn hartbewustzijn nodig ik mijn Hogere Zelf uit om te:

. lokaliseren,

. beëindigen

.verwijderen

. repareren en vernieuwen

al het onderstaande, en mijn soevereiniteit volledig opnieuw in te stellen:

Vanuit mijn hartbewustzijn nodig ik mijn Hogere Zelf uit om:

1. alle geloofssystemen die tussen mijn innerlijke waarheid en mijn soevereiniteit in staan te beëindigen.

2. alle Mind Control programma’s, processen en wat ze in gang zet in al de lagen van mijn wezen te beëindigen.

3. alle verwrongen posthypnotische suggesties, scenario’s, opdrachten en wat ze in gang zet uit alle lagen van mijn wezen te beëindigen.

4. slaapvervorming, slaapontbering, slaapverstorende opdrachten en –vervormende programma’s te beëindigen, zodat ik rustgevend kan slapen en optimaal functioneren.

5. alle scenarioherkenning, -vinders en wat ze in gang zet, alsmede hun inhoud in elke laag van mijn wezen te beëindigen.

6. alle scenario-tijdcodes en scenario-duurcodes te beëindigen.

7. het stromen van energie naar en vanuit mijn chakra’s uit te lijnen en te harmoniseren en de chakra’s te laten draaien zoals ze zijn ontworpen, voor optimale stroming en heling.

8. alle Karma en karmische contracten of verplichtingen die ik heb geaccepteerd, of welke verantwoordelijkheid die ik ervoor heb genomen of waarmee ik te eniger tijd of om wat voor reden ook heb ingestemd, te beëindigen.

9. de energiestroom naar en door mijn ruggengraat te corrigeren; mijn stuitbeen te versterken, de energiestroom van daaruit door mijn ruggenmerg en mijn atlas of mijn eerste halswervel opnieuw uit te lijnen, om de energie die naar mijn Brein loopt vrij te maken.

10. alle systemen te reinigen en te vernieuwen en mijn verbindingen naar de perfectie van mijn Hogere Zelf en naar mijn contract in dit en al mijn levens te versterken of te vernieuwen.

11. volledige verbinding en communicatie met mijn Hogere Zelf te creëren en te onderhouden.

12. mijn soevereiniteit in al mijn gedachten, woorden en acties af te kondigen en me in staat te stellen deze te handhaven.

Affirmeer het volgende drie keer vanuit je hartbewustzijn:

Ik ben soeverein. Ik ben vrij; ik ben een met de Bron/God.

Om "Reparatie Series" in te sluiten, verklaar het volgende vanuit je hartbewustzijn:

1. Ik houd mijn gedachten, mijn bewustzijn en mijn leven nu vrij en schoon van de besmettende invloeden van alle interne en externe drama’s op elk niveau van mijn wezen.

2. Ik verwerp en laat alle gerelateerde ziekmakende verontreinigingen, overtuigingen, herinneringen en indrukken en hun invloed op mijn denken, mijn centrale zenuwsysteem en mijn brein op elk niveau van mijn wezen los, en zo zal het zijn. (herhaling hiervan zal je bevrijden van ziekmakende verontreinigingen, overtuigingen, geheugeninprenting, programma’s en hun restinvloeden, en hun bron losmaken van je zenuwstelsel).

3. Ik herstel nu de oorspronkelijke volmaaktheid van de creatie die ik ben op alle niveau’s van mijn wezen.

Einde van de sessie

Persoonlijke Bescherming

Jezelf beschermen tegen verdere indringing van buitenaf, ziekmakende plagen, uitgekristalliseerde overtuigingen, energieaanvallen, gedachtenaanvallen, fysieke aanvallen, gedachtenvormen en vampierenergieën.

Je kunt jezelf beschermen door een Lichtveld Vesting te bouwen rond je persoonlijke veld. Behalve beschermen kun je ook:

 • een sterke spirituele ondersteuningsbasis bouwen,
 • werken met de hogere Harmonieën om je verblijfplaats opnieuw te versleutelen en te beschermen, alsmede je uitgebreide ruimte,
 • schadelijke toegangspoorten verzegelen en verwijderen,
 • karmische en oerinprentingen van shock, woede, verlating, onwaardigheid, verraad en de oerangsten van de mensheid opruimen,
 • psychische, gedachte - en mentale blokkades in je eigen prioriteitsvolgorde genezen.

De beschermingsvesting creëren

Ontspan jezelf en maak je gedachten vrij van alle externe gedachten voordat je verder gaat.

Daarna, vanuit je hartbewustzijn:

 • Vraag je God/Zelf om duidelijkheid omtrent je primaire levenscontract of het doel van je huidige incarnatie. Wacht geduldig luisterend op het antwoord.
 • Neem de gelegenheid om geduldig luisteren te oefenen en leer de taal van de communicatie van je God/Zelf.
 • Ontwikkel je innerlijk luisterend oor door je verbinding met je God/Zelf te oefenen.
 • Neem goede nota van de aanbeveling of leiding van je God/Zelf en neem dan passende maatregelen.
 • Erken en begrijp dat je God/Zelf al het vertrouwen op externe verbindingen en waarnemingen van de werkelijkheid te niet doet.
 • Leef in overeenstemmende harmonie met je God/Zelf en zijn doeleinden voor jouw glorie en als voorbeeld voor anderen.

Groepseenheid Verklaring

Verplaats je energie, je gedachten en je bewustzijn naar je hartbewustzijn, verbind jezelf met je God/Zelf en houd het daar vast gedurende de volgende verklaring:

Als verdedigers en beschermers van waarheid, soevereiniteit en liefhebbers van vrijheid nodigen we je uit om met ons mee te doen.

We nodigen je uit je te verbinden met je eigen innerlijke alwetende hartbewustzijn en God/Zelf dat verstoken is van het bedrog van alle geloofssystemen.

We nodigen je uit om met ons te vergezellen in de glorie van je soevereiniteit en persoonlijke vrijheid om

 • je eigen waarheid uit te drukken,
 • je vrije wil keuze te beschermen,
 • en je persoonlijke soevereiniteit

en daarmee onze "Gemeenschap van Soevereinen" te versterken, onze Soevereine missie voor vrede en de afwijzing van de onderwerping door alle hiërarchieën te omarmen. Door dit te doen omarmen we onze gezamenlijke hoogste doeleinden en onze verbinding met ons God/Zelf, de Bron/God, Het Levende Licht Bewustzijn.

We nodigen je uit onze gemeenschapshanddruk te omarmen voor onze gezamenlijke groei en ons spirituele verbond te verrijken en te versterken en met onze Genesis de Bron/God, Universele Nulpunt Energie. (Alle aanwezigen schudden elkaar de hand.)

We nodigen je nu uit om je met de oneindige grootsheid van Dat Wat Jij/Wij Zijn te verbinden, het te omarmen en er een mee te worden, volledig en totaal.

We nodigen je uit je individualiteit, je missie je doeleinden en onze gezamenlijke doeleinden als Een Macht te omarmen. (Alle aanwezigen omhelzen elkaar.)

We nodigen je uit om ons te vergezellen in onze Gezamenlijke en Collectieve Kracht terwijl we nu alle anorganische patronen uit elkaar halen en ze opnieuw in elkaar zetten in harmonie met het Levende Organische Licht.

In de uitdrukking van onze individualiteit en in onze samenkomst drukken we onze Soevereine Kracht in eenheid uit, want we zijn "Het Soevereine Levende Kosmische Christus Bewustzijn"!

______________________________________

Tara, neem je kracht terug

Door Tom Ryan

Op zondag 30 september 2012 om 3 uur ’s middags rond de “Lia Fail” bij Tara waar 1500 jaar eerder St. Patrick het Christendom naar Ierland bracht, gebeurde iets opzienbarends. Een groep mensen herriep hun doopgeloften en verkondigde hun persoonlijke soevereiniteit.

Dit was naar mijn weten nog nooit eerder ergens gedaan. Toen we jubelend wegliepen konden we allemaal het zachte drummen horen vanaf Tara’s hoogte, hoewel er verder niemand aanwezig was.

Om het belang van deze historische verkondiging van persoonlijke soevereiniteit te begrijpen is het nodig om te begrijpen wat dopen werkelijk is en hoe het degenen die gedoopt zijn beïnvloedt.

Wat is Dopen? De ware geschiedenis.

De Doop wordt uitgevoerd d.m.v. het onderdompelen in of het besprenkelen met water van de persoon die gedoopt wordt. Het Judaïsme beoefende rituele reiniging door onderdompeling in water, hetgeen de ware oorsprong is van het dopen. Rituelen d.m.v. zuiveringen door water werden in het oude Midden-Oosten uitgevoerd, waar over werd geschreven in het Oude Testament. Gelijksoortige gewoonten waren bekend in vele oude niet-christelijke culturen.

 • In Athene in 632 vC, zuiverde Epimenides van Kreta de hele stad met water.
 • Mithras volgers vierden het sacrament van Taurobolium – het dopen in stierenbloed, resulterend in “Verlossing”.
 • Aanhangers van de Mysteriën van Isis / Osiris initieerden nieuwe leden d.m.v. een zuiverende besprenkeling met water van de Nijl voor Verlossing.
 • De bevolking van Gerasa vierden de Maiousmas riten waarin vrouwen werden gereinigd in een heilige waterpoel net buiten de stad.
 • De vroege kerkvader Justin Martyr (ca. 100 AD) was verontrust omdat de Christelijke rite al generaties voorafgegaan werd door de Heidense ceremonie. Justin concludeerde dat het feitelijk een duivelse imitatie was.

De Doop een sacrament?

Christelijke kerken claimen dat het een sacrament is dat werd ingesteld door Christus. Van het dopen van Jezus wordt gezegd dat het een fundamentele pijler is van de Christelijke Kerk.

Het is een zuiveringsrite met water, waarvan wordt gezegd dat het genade aanroept en tevens een persoon bevrijdt van “erfzonde”. Rooms Katholieken, Orthodoxe Christenen, Anglicanen en sommige andere Protestanten zeggen dat het een onuitwisbaar merkteken geeft aan de gedoopte persoon. Katholieken zeggen zelfs dat het nodig is voor ‘verlossing’.

De meeste kerken dopen mensen kort na de geboorte. Het wordt gezien als formele toelating tot de kerk. Sponsors (peetvader en peetmoeder genoemd) doen verklaringen namens het kind. De persoon wordt een (christelijke) doopnaam gegeven.

Sommige kerken dopen niet voordat de persoon relatief volwassen is. Het Genootschap van Vrienden, of Quakers en sommige Protestanten wijzen alle uiterlijke doopriten af.

Belijdenis is een latere rite die de doopgeloften bevestigd wanneer een persoon oud genoeg is om voor zichzelf te spreken. Het bestond oorspronkelijk niet als separate rite, maar werd waarschijnlijk samengevoegd met het dopen. In het Rooms Katholicisme wordt belijdenis gewoonlijk uitgevoerd door een bisschop. De rite wordt ook uitgevoerd in Orthodoxe, Anglicaanse, Lutheraanse en sommige andere Christelijke kerken.

De doop verstrikt je

Door het werken met mensen in een diepe trance om miasma’s (gedachtenvormen, storingen, programma’s en bezetenheid) te verwijderen werd het duidelijk dat “delen” of “programma’s geïntegreerd met de persoon in kwestie vaak de kwaadbedoelende miasma’s beschermen of verstoppen. Dit is onlogisch en het is een schending van de vrije wil.

Door verder onderzoek werd duidelijk dat de geïntegreerde onderdelen of programma’s zich op een onbewust niveau verplicht voelden de miasma’s te beschermen. Ze zeiden dat de doop en het hernieuwen van de doopgeloften hen verplichtte dit te doen, ongeacht de negatieve consequenties.

De doop is niet de zuiveringsrite die het gezegd wordt te zijn . Het is een krachtig controle mechanisme dat de vrije wilskeuze van de gedoopte compromitteert. Het is de lijm van de matrix.

Soevereiniteit en vrijheid door verwerping

Toen ik mensen die geloften liet verwerpen werd het erg makkelijk om alle miasmische besmetting op te ruimen. De vrije wilskeuze is het geboorterecht van alle mensen en is wat ons onze soevereiniteit geeft. Wanneer dat is weggenomen door de doop of door enig ander middel is het eenvoudig om mensen te onderwerpen. Inderdaad werden zij onderworpen.

Dat is waarom we onze doopgeloften bij Tara verwierpen, waar de zogenaamde heilige de Ieren onderwierp onder dreiging van Patricks Romeinse Huurlingen Leger, nu meer dan 1500 jaar geleden. Als je hieraan twijfelt lees dan zorgvuldig “De bekentenissen van St. Patrick”

met een open, onderzoekende ‘mind’. We nemen nu onze vrijheid en soevereiniteit terug.

Het verwerpen van de slavernij

Hieronder volgt hoe we onze doop- en belijdenisgeloften en alle latere bevestigingen ervan verwierpen. Onthoud dat ze niet door ons werden gedaan maar namens ons en zonder onze toestemming, voordat we een stem of een eigen keuzemogelijkheid hadden. Later hernieuwden we ze bij de belijdenis onder zware indoctrinatie, voordat we volwassen genoeg waren om ons ten volle de implicaties van wat er gebeurde te realiseren.

In werkelijkheid waren het niet en zijn het niet je vrije wilskeuze geloften. Dientengevolge heb je geen morele of enige andere verplichting om ze in stand te houden, maar ze blijven intact en gaan door je te onderwerpen met je stilzwijgende overeenkomst, tenzij je ze verwerpt.

Het verkondigen van persoonlijke soevereiniteit

Terwijl we in een kring stonden en elkaars handen in solidariteit vasthielden rond de “Lia Fail” op de heilige grond van Tara verklaarde ik het volgende, en alle aanwezigen herhaalden het na mij.

 • Vanaf nu en vanaf dit moment verder verwerp ik formeel en uit vrije wil mijn doopgeloften.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Ik verwerp de hernieuwing ervan bij mijn belijdenis en ik verwerp mijn aansluiting en bevestiging in de Christelijke Kerk.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Ik verwerp alle er op volgende hernieuwingen van zulke geloften.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Ik verwerp trouw aan welke kerk dan ook, aan sekten, cultus priesters, leraren, predikanten goeroes of zogenoemde opgestegen of andere meesters.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Ik verkondig mijn onafhankelijkheid en soevereiniteit als mens en vanaf deze tijd verklaar en verkondig ik mijn recht om over mijn eigen spirituele pad of reis te beslissen.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Vanuit mijn eigen vrije wil verkondig ik dat het mijn geboorterecht is als soeverein mens.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Ik verwerp alle rituelen en geloofssystemen van buiten mezelf.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Ik verwerp trouw aan alle tijdelijke machten.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Ik verbind me nu met De Oneindige Kracht Van Binnen in overeenstemming met de enige ware wet, de Universele Wet.

Ik verkondig mijn soevereiniteit

 • Uit mijn eigen vrije wil en als verklaring daarvan verkondig ik mijn soevereiniteit nu en zo zal het zijn.”

Je soevereiniteit verkondigen

Wanneer je je soevereiniteit wilt verkondigen zul je het moeten doen voor twee of meer getuigen. Dat is omdat het nodig is om het met hetzelfde aantal, of meer, getuigen te doen dan

je bij je doop had om het hetzelfde, of meer, gewicht en effect te geven. Dit is iets dat alleen gedaan zou moeten worden na rijp beraad, vanuit en met je eigen vrije wil.

Anders dan bij een Christelijke doop kan het niet gedaan worden:

 • namens jou,
 • door het opleggen van geloof
 • onder dreiging of
 • enige vorm van aansporing of dwang.

Je vrije wilskeuze en Je Soevereiniteit (Opperste Macht) zijn je geboorterecht. Niemand, religie, instituut of tijdelijke macht heeft het recht om je te onderwerpen, of je soevereiniteit te ondermijnen of te ontkennen. Het is je heilige recht om je soevereiniteit te betuigen en te verkondigen.

Tom Ryan, 2012


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge