Home > Nederlands > Montague Keen, October 7, 2012

Montague Keen, October 7, 2012

"Het is makkelijker iemand voor de gek te houden, dan om iemand ervan te overtuigen dat hij voor de gek is gehouden."
Mark Twain

Wat mijn vrouw vorige week zondag deed was van groot belang. De velen die eraan deelnamen bedank ik uit de grond van mijn hart. Toen jullie op de Heuvel van Tara stonden, weken de wolken uiteen, werd de hemel boven Tara blauw en was de energie krachtig. Het is belangrijk om de verbinding in vroeger tijden tussen Egypte en Ierland te erkennen. Dit werd uit de geschiedenis geschreven door degenen die de controle over jullie wereld overnamen. De waarheid over die tijden verklaart veel, want dit is wanneer de echte geschiedenis volledig werd veranderd en de Ierse geschiedenis werd gestolen.

Velen kwamen vanuit andere landen om deel te nemen aan deze historische dag. De Geestenwereld liet zien dat ook zij aan het geheel deelnam, want er was geen regen en geen wolk te zien boven Tara gedurende de ceremoniën.

De ceremonie om de “Vloek van Patrick van Tara” te verwijderen had al lang moeten plaatsvinden. Nu is diens invloed voor altijd verwijderd. Patrick is verantwoordelijk voor dood en vernietiging. Hij veroordeelde het Ierse volk om voor altijd te leven (of moet ik zeggen, bestaan) onder de directe controle van het Vaticaan. Hij vernietigde alles dat goed was in een volk dat leefde om lief te hebben en te leren. Zijn nagedachtenis zou voor altijd moeten worden uitgewist. Het is tijd om de feiten onder ogen te zien en jullie soevereiniteit terug te nemen. Dan zal de wereld leren over IESA, degene die ze zich toeeigenden en wiens naam ze veranderden in Jezus. Ze creëerden zelfs een fictieve familie voor hem. Deze fraude werd jullie opgedrongen door de legers van Rome. Het is tijd voor Rome om ontmaskerd te worden, en voor de mensen om de spirituele wezens te worden die ze zijn.

Veronica, het was nodig om uit te leggen, dat wanneer je een kind doopt – ongeacht religie –

Serieuze BELOFTEN gedaan worden voor dat kind. DEZE BELOFTEN ZIJN BINDEND

tenzij ze formeel worden herroepen. Dit feit wordt niet ten volle begrepen door degenen die het als een sociaal gebeuren zien en voor het kind spreken zonder diens instemming. Denk er over na – het is een serieuze zaak, waar niet te makkelijk over gedacht moet worden.

Het was goed dat je degenen die aanwezig waren de gelegenheid gaf die beloften te herroepen en hun soevereiniteit terug te nemen. Het was een emotionele en krachtige ceremonie waaraan deelgenomen werd door volwassenen die in staat waren hun eigen beslissingen te nemen. De verovering van zielen op zo’n jonge leeftijd is verachtelijk. Tom Ryan deed goed werk door de banden met het Vaticaan op de Heuvel van Tara te verwijderen. Ik zeg het nogmaals: “Ierland is de sleutel om alles te ontsluiten.” Deze sleutel is nu in het slot aan het draaien, en dit was de eerste stap in het losmaken van de ketenen die jullie bonden aan een corrupt regime.

In deelde in je vreugde, mijn lief, toen je Barry ontmoette. Hij is werkelijk een ware spirit. Zijn prachtige energie omhult allen die hem ontmoeten. Ja, in vroeger tijden was hij een druïde en net als Fergus en Mike R kwam hij terug om Ierland te herstellen en door deze actie vrede te brengen in jullie wereld.

We zijn nog steeds bezig om de oorlog die de corrupten zo vreselijk nodig hebben te voorkomen. Ze verliezen hun macht om regeringen te controleren en beginnen in hun wanhoop belachelijk te lijken. Ze zien al hun plannen in duigen vallen. De fraude die aan de mensheid was opgedrongen wordt nu ontmaskerd aan hen die ogen hebben om te zien. De misdaden tegen de mensheid door de Kerk van Rome moeten bekend worden om ontmaskerd en veroordeeld te worden. Nu het licht van de waarheid elke dag sterker wordt onthuld het alles dat ontdekt moet worden. Tezamen zullen beide zijden van het leven de verwijdering van de Duistere Garde vieren en dat zal in Ierland beginnen. Het Nieuwe Tijdperk van vrede en licht nadert snel. Bereid je er op voor om het te verwelkomen.

Deze zijde van het leven is bij jullie, elke stap die je zet. Jullie zijn in recente jaren zo’n eind gekomen, na het ontwaken uit de hypnotische staat die jullie was opgedrongen. Steun elkaar alsjeblieft in deze tijden van verandering, want samen hebben jullie zo veel kracht. Alles wordt klaar gemaakt om de juiste omstandigheden te scheppen voor de laatste stap naar het licht. Elk land moet meedoen, aangezien iedereen de vruchten zal plukken van deze massale inspanning om het Duister voor altijd te verwijderen. Jullie schrijven geschiedenis; een toekomst scheppend, vrij van corruptie voor de hele mensheid. Alle hulp wordt gegeven: jullie hoeven het maar te vragen. Wonderen gebeuren elke dag in deze tijd van verandering.

Begrijp alsjeblieft dat mijn lieve vrouw werkt aan projecten die bij haar veel zorg en stress veroorzaken. Deze projecten moeten en zullen worden afgemaakt. Het is de reden waarvoor ze naar de Aarde terugkwam. Om tussen haar mensen in Ierland te zijn was voor haar heel vreugdevol, en om ze te kunnen helpen bevrijden van de beperkingen die hen door het Vaticaan waren opgelegd was in haar ogen een wonder. Het zijn nu vrije spirits die bijeen komen in waarheid en liefde.

HET ARISCHE RAS ONTWAAKT. VERHEUGT U!

Hun dankbaarheid, en de onze, gaan uit naar Enda Kenny (Ierse minister president) vanwege het openen van de deur die de wereld in staat stelt om voort te gaan naar het licht. Het was een kleine stap voor Ierland, maar een geweldige stap voor de mensheid. Enda Kenny is een moedige man die staat voor waarheid en weigert te buigen voor degenen die liegen en onschuldige kinderen van de wereld misbruiken.

Alles voorloopt keurig volgens plan. Jullie energie en inspanningen worden gewaardeerd. Samen zullen we de toekomst binnengaan: beide zijden van het leven verenigd.

Mijn lief, je weet wat je moet doen. Je hebt de steun en de gebeden van degenen die waarheid en licht zoeken. Ik ben altijd bij je.

Je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!