Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, 17 maart 2013

Montague Keen, 17 maart 2013

Er was een verborgen controlesysteem actief in jullie wereld dat nu zichtbaar is geworden voor hen die wakker zijn. Omdat het zo lang niet werd uitgedaagd hadden de mensen het gewoon geaccepteerd. Er was zoveel gedaan om de mensen te overtuigen dat ze vrij waren, dat het nogal een schok was toen ze zich realiseerden dat ze in feite slaven waren. Alle oude kennis en begrip van de ware geschiedenis werd verwijderd en verborgen gehouden, om alleen gedeeld te worden met de geheime genootschappen die alles in jullie wereld onder controle hebben. Zoals ik al vaker heb gezegd: wanneer het Vaticaan valt, zal al deze kennis terugkomen in het publieke domein. Dit is wat nodig is voor het menselijk ras om te overleven.

Er zijn er onder jullie, die, hoewel ze op jullie lijken en handelen zoals jullie, niet zijn zoals jullie. Ze hopen nog steeds jullie wereld over te nemen. Dit zijn dezelfde mensen die de FEMA-kampen hebben gebouwd om duizenden mensen, waarvan ze menen dat ze overbodig zijn voor wat zij nodig hebben, in op te sluiten. Er is nog nauwelijks bloed dat ze nodig hebben voor hun bestaan. Ze verliezen hun greep op de mensheid. Het is noodzakelijk voor hen om jullie angstig te houden, want angst is hun levensbehoefte, zoals zuurstof voor ons. Dit is waarom het leven (of moet ik zeggen, het bestaan) op Aarde erg duur wordt. Het is allemaal omzichtig gepland om jullie onder controle te houden. Hadden de mensen al jaren geleden maar naar David Icke geluisterd, want hij zag toen al het hele plaatje. Ze hebben al het mogelijke gedaan om hem te vernietigen. Zijn misdaad was het vertellen van de waarheid.

Alles in jullie leven is door deze geheime bloedlijnen, die de controle overnamen, gemanipuleerd, waardoor ze zich er van verzekerden dar de mensheid alleen zou leven om hen te dienen. Ze creëren oorlogen wanneer zij verkiezen, met wie ze maar willen: er altijd voor zorgend dat alleen zij ervan profiteren. Oorlog is voor hen slechts een spel. Nu de mensheid bezig is wakker te worden en zich realiseert dat zij de ware macht heeft, nemen de mensen het terug van de corrupte banken en regeringen. Degenen die tot nu toe achter de schermen en uit het zicht bleven, die de poppetjes in zogenoemde machtsposities controleren, zien nu dat hun kaartenhuis aan het instorten is. Kijk om je heen naar elke leider die aan de macht kwam om te werken aan het elimineren van armoede. Wat gebeurde er met hen? Een voor een werden ze uit hun machtspositie verwijderd. Waarom geloven sommigen nog steeds de redenen die worden gegeven om deze landen binnen te vallen? Het is inmiddels toch zeker schaamteloos duidelijk? De overname van jullie planeet door de elite zal niet worden toegestaan.

Het is interessant om de machtsworsteling in het Vaticaan te zien nu het vecht voor haar bestaan. Nu is het hun beurt om nauwkeurig te worden onderzocht. Ze moeten over zo veel verantwoording afleggen. Haal de pracht en praal weg en wat is er over? Een wereldmacht die gebaseerd is op geschiedvervalsing.

Nu iedere ziel wakker wordt en uit het donker stapt neemt het licht toe, waardoor anderen in staat zijn het te zien. In deze oorlog voor waarheid en licht is alles wat je nodig hebt, liefde voor je medemens en een verlangen naar vrede en rechtvaardigheid voor allen. Er is meer dan genoeg in jullie wereld voor de hele mensheid. Het besluit om bepaalde delen van jullie wereld te controleren was misdadig en onrechtvaardig. Het zal in orde worden gemaakt.

Geen enkel ras op Aarde is superieur aan een ander. Zulke verschillen zijn kunstmatig en zullen verwijderd worden. Jullie zijn een heel eind richting ons doel gekomen. Het vergde moed en kracht om onderzoek te doen en de waarheid aan jullie medemens te onthullen. De corrupten verliezen hun greep op de mensheid.

Jullie zullen nogmaals een verschuiving in energie ervaren in de komende dagen. Alles gebeurt zoals het bedoeld was. Dit is ons plan voor de mensheid. Het moet een planeet worden waar liefde en licht heersen, waar rechtvaardigheid is voor iedereen. Kijk niet naar kranten of televisie om je voor te lichten omtrent wat er gebeurt. Alles wat je daar krijgt is hetgeen de controleurs willen dat je gelooft. De waarheid is altijd beschikbaar voor degenen die hem zoeken. Jullie werden allemaal gekozen om licht te brengen naar de Aarde. Wanneer jullie uiteindelijk allemaal samenkomen, zullen jullie je realiseren dat jullie vele kwaliteiten gemeen hebben. Jullie kenden elkaar in vorige levens. Als een van jullie wordt aangevallen, moeten jullie allemaal reageren door die persoon steun te bieden om er voor te zorgen dat die persoon herstelt en diens kracht herwint. Liefde en licht naar elkaar zenden is zo belangrijk. Elke gedachte en elk woord heeft zijn eigen energie. Denk er aan dat jullie allemaal krachtige wezens van licht zijn, die het duister dat jullie was opgedrongen te boven komen. Geniet van de ontdekkingsreis die voor jullie ligt. Jullie toekomst ligt in jullie eigen handen.

Jullie moeten de wereld die je voor toekomstige generaties wilt creëren voor ons in de Geestenwereld visualiseren. Jullie zullen moeten weten hoe goed, heilzaam voedsel te produceren zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën. Jullie zullen moeten weten hoe mensen op te leiden m.b.t. gezondheidszaken. Natuurlijke medicijnen zullen in de plaats komen van alle niet-natuurlijke middelen. Wanneer jullie atmosfeer schoon is en jullie eten voedzaam, dan zullen de meeste ziekten ophouden te bestaan. Veel ziektes worden sowieso geproduceerd in laboratoria. De hele manier van leven op Aarde zal al gauw volledig veranderen.

Het zal interessant zijn om te zien hoe alle machtsbastions in elkaar zullen storten, wanneer jullie hulp wegvalt. Onbewust hebben jullie degenen die jullie bestaan aan het vernietigen waren, gesteund. Wanneer jullie ogen eenmaal geopend zijn zullen jullie hen nooit meer steunen. Degenen die jullie in het verleden hebben vereerd worden al snel gezien voor wat ze feitelijk zijn. Dit zal voor velen van jullie een schok zijn. Waar ik jullie steeds aan herinner: niets is wat het lijkt. Jullie zullen ontdekken dat alles precies omgekeerd is. Zo werden jullie voor de gek gehouden. Jullie geloofden het bewijs van jullie eigen ogen. Het ondersteunde hetgeen jullie geleerd werd. Jullie vermoedden nooit dat wat jullie verteld was verkeerd was en dat het was ontworpen om jullie voor de gek te houden. Vergeet alle kwalificaties die je op universiteiten verkreeg. Jullie echte educatie begint al gauw. Jullie zullen de oude orde van de waarheid niet langer accepteren. De volgende keer dat jullie gezegd wordt “het is de wet”, vraag ze om het te bewijzen. Vraag om de wet te zien. Jullie zullen ontdekken dat hetgeen slechts statuten zijn, gepresenteerd wordt als wet. Stel overal vragen bij!

Sommigen van jullie worstelen nog steeds met 3D denken. Het is altijd moeilijk om hetgeen zoveel jaren belangrijk was voor jullie los te laten. Geld werd voor dit doel gecreëerd: om jullie bezig te houden in de Rat Race, steeds groter, beter en meer te willen van wat je voor geld kon kopen. Maar je zult er nooit geluk voor kunnen kopen, noch liefde. Kijk naar jullie levens en vraag je af wat echt belangrijk voor je is. Ben je bereid er de prijs voor te betalen? Ben je bereid om op te staan en gehoord te worden? Om naar voren te komen en te helpen een wereld te creëren waar licht en liefde, en waarheid en rechtvaardigheid de norm zullen worden?

Heb elkander lief zoals nooit eerder. Zend liefde en licht naar iedereen die het nodig heeft. Help degenen die aangevallen worden door de duistere krachten. Tezamen, tezamen mijn vrienden, zullen we slagen!

Mijn lief, we houden de situatie met je vriend in de gaten. Dit is iets waar hij doorheen moet. Hij alleen zal beslissen. We zijn er voor hem. Je wordt begeleid. Je zult het weten wanneer het de juiste tijd is.

Voor altijd, je aanbiddende Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge