Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, 16 Juni 2013

Montague Keen, 16 Juni 2013

Elke dag wordt het jullie duidelijker, waarom zo velen het moeilijk vinden te ontwaken. Alles wat ze geloofden blijkt nu onwaar te zijn. Ieder instituut dat ze steunden, vertrouwden en geloofden is nu precies tegenovergesteld aan wat ze geleerd was. Ze voelen dat elk weefsel van hun leven nu verscheurd wordt en ze zijn bang. Ze willen hun ogen voor dit alles sluiten. Daarom noemen ze het ‘complotten’, want het beangstigt hen.

Het vergt moed om met open ogen te kijken naar hetgeen tot nu toe geheim werd gehouden en het te zien zoals het is: de beheersing en overname van jullie planeet en het menselijk ras. Jullie moeten vertrouwen hebben en sterk zijn in jullie overtuiging dat jullie op moeten komen voor waarheid en recht. Alle informatie die nodig is om de waarheid aan het licht te brengen stroomt nu elke dag het publieke domein in. Jullie moeten elke kans waarnemen om het te onderzoeken en te verteren. Jullie pure bestaan hangt er van af, om dit te doen met een open ‘mind’ en alle desinformatie die jullie gedurende je leven werd gegeven naast je neer te leggen.

De cabal heeft altijd angst gebruikt om jullie te beheersen. Het is tijd om dit complot van leugens dat jullie werd opgedrongen af te wijzen. Deze grote misdaad tegen de mensheid was het resultaat van twee facties die bijeen kwamen om de overname van planeet Aarde te plannen, de vernietiging van de religie van het geloof en de verminking van de geschiedenis; jullie zodoende te laten geloven dat alles in het Oosten begon en naar het Westen trok.

Archeologie bewijst dat alles in het Westen begon. De Aarde laat hier meer bewijzen van zien, elke dag. Daarom wil de cabal zo wanhopig een Derde Wereldoorlog starten. Ze zijn bang om aan de kaak gesteld te worden, en voor wat ze zien als het ontwaken van ‘de gewone mens’, diens afwijzing van alles waar de cabal voor staat en de weigering aan hun opdrachten te voldoen. Degenen van jullie die ontwaakt zijn weten dat het spel van de cabal uit is. Ze kunnen zich niet langer verstoppen achter hetgeen ze zagen als de veilige en geheime handen van het Vaticaan. Zoals beloofd staat dit kaartenhuis nu op los zand. Het zal niet in staat zijn onthulling te weerstaan. Het is verantwoordelijk voor de dood van zo veel zielen gedurende haar vreselijke bestaan.

Terecht was je opgelucht om daadwerkelijk bewijs te vinden van Ierse zendelingen in West Virginia (de Ogham geschriften – dit zijn oude Ierse geschriften), 1000 jaar voordat Columbus verondersteld werd Amerika te hebben ontdekt. Nog een leugen aan het licht gebracht. Het Vaticaan wil dat jullie geloven dat de Ieren wilden waren toen hun zogenoemde St. Patrick en zijn legers naar Ierland gingen om alle bewijzen voor de echte waarheid van wie wij zijn en onze ware geschiedenis te vernietigen. Ik herinner jullie er nogmaals aan: Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten. Alle antwoorden bevinden zich daar, op één plek. De tijd is rijp om alles te ontsluiten.

De corruptie begon bij wat nu bekend staat als het Vaticaan. Dat zal ophouden wanneer haar corruptie volledig aan het licht is gebracht en wordt begrepen door degenen die blindelings aanvaarden wat het Vaticaan als waarheid decreteert. Ze gelooft dat het jullie planeet en al het leven er op beheerst. Door de doopaktes gaven jullie haar deze macht. Maar er is geen waarheid in haar leringen. De echte waarheid is zo simpel. Ga binnen in jullie hart, want het zit daar, wachtend om te worden ontdekt. Liefde is wat je nodig hebt om je te leiden, en dat zal het doen. Laat hellevuur en verdoemenis waar het hoort – in het Vaticaan – waar het werd gecreëerd door kwade geesten om er voor te zorgen dat jullie uit angst haar bevelen opvolgden.

Dit is een tijd om te leren, want jullie willen allemaal voorwaarts gaan naar een nieuw tijdperk van waarheid, licht en liefde. Deel al jullie ontdekkingen en communiceer met elkaar. Dit zal jullie de kracht geven om de 99% te worden, en dit licht zal dan alle duisternis van jullie wereld verwijderen. Leer het licht te zien in degenen om jullie heen. Deel je licht en help anderen het hunne te vinden. Wanneer je andere mensen ontmoet, kijk goed en vraag jezelf: “heb ik een verbinding met deze persoon?” Zo ja, (h)erken dit als een teken dat deze persoon je in voorgaande levens bekend was en dat hij/zij nu deel uitmaakt van je pad. Voel je veilig bij ze. Dit is allemaal deel van het grote samenkomen van het licht. Laat je niet van je pad weglokken door valse beloften of financieel gewin en publieke erkenning. Dit werd sinds onheuglijke tijden gebruikt om mensen van het pad van de waarheid weg te lokken. Wat jullie zullen bereiken wanneer jullie je wereld naar het licht terugbrengen zal al de rijkdom nu beschikbaar op jullie wereld verre overtreffen. Samen creëren jullie een wereld waar jullie tot nu toe alleen maar over konden dromen. Stel je eens voor andere planeten voor het eerst te bezoeken, en je daadwerkelijk opnieuw te verbinden met alle andere schepsels in het universum. Ik beloof je dat er opwindende tijden voor je in het verschiet liggen.

Zo veel kennis over Planeet Aarde werd jullie onthouden, dat zodra de gevangenismuren verwijderd zijn jullie voor het eerst de Aarde in al haar glorie en pracht zullen zien. Jullie zullen verrukt zijn. We doen ons uiterste best om dit alles voor elkaar te krijgen zonder al te veel ontwrichting. We willen dat jullie met ons samenwerken, en opkomen voor waarheid en recht wanneer dat maar kan.

Jullie zijn met velen, zij zijn met weinigen. Al hun geheime genootschappen zijn voor jullie blootgelegd, hun controlesystemen aan het licht gebracht, jullie zodoende in staat stellend de tekenen rond jullie te zien wie deze mensen zijn en wat ze tot op heden hebben beheerst. Het was allemaal in het volle zicht verborgen. Jullie konden alleen de signalen niet herkennen. Nu jullie ontwaakt en bewust zijn kunnen jullie niet meer beduveld worden. Zij hebben alles te verliezen, jullie daarentegen, hebben alles te winnen. Namelijk vrede, recht en harmonie, met liefde die de weg voorwaarts leidt en de mensheid opnieuw samenbrengt.

De cabal gebruikt bespotting om mensen bang te maken om op te staan om de waarheid te verkondigen. Niemand weet dit beter dan David Icke. Gelukkig heeft hij kracht van karakter om alles dat hij te verduren krijgt te weerstaan. Kijk nu eens naar hem: een perfect voorbeeld van iemand die dapper genoeg is om voor recht en waarheid op te komen. Nu gaan dezelfde mensen die hem eens belachelijk maakten naar zijn lezingen en lezen ze zijn boeken. De Duistere Garde is er niet in geslaagd hem onderuit te halen. Het licht van de waarheid en de overtuiging dat hij op de goede weg zat hebben hem de kracht gegeven te worden wat hij nu is. Hij wordt door zo velen vereerd, en terecht. Hij is een man van moed en overtuiging.

Je weet, mijn lief, dat ik ooit een Tempelier was, toen het nog een eerzame organisatie was. Dit was voordat het in handen viel van wat nu het Vaticaan wordt genoemd. Dit is nog een voorbeeld van wat goed was, overgenomen werd en onherkenbaar werd veranderd voor kwade doeleinden. Het Vaticaan heeft zelfs de controle overgenomen in landen waar de mensen er geen weet van hebben.

Al deze informatie werd to nu toe in het duister gehouden, waant het was inderdaad duister en onheilspellend. Zelfs de persoon die het Vaticaan regeert verbergt zich in de schaduwen, buiten openbaar onderzoek. Nog maar eens bewijzend dat niets is wat het lijkt.

Ja, mijn lief, de waarheid is schokkend. Maar het moet worden onderkend teneinde door te kunnen gaan. Tezamen, als mensen van het licht, zullen jullie slagen. Waarheid zal over kwaad triomferen, wees daarvan verzekerd.

Mijn lief, degenen die dit pad met jou bewandelen, werden hiervoor gekozen. Elk er van brengt met zich mee wat je nodig hebt om te slagen. Ze zullen je steunen en aan je zijde staan wanneer je ze nodig hebt om samen te werken; net zoals ik altijd bij je ben. Vertrouw er op dat de juiste beslissingen op de juiste tijd zullen worden genomen.

Rust, mijn lief, en laat anderen je helpen. Alles zal op zijn plaats vallen, zoals het zou moeten.

Altijd, je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge