Home > Nederlands > Montague Keen, 9 Juni 2013

Montague Keen, 9 Juni 2013

Blijf sterk, mijn lief, wetend dat onze plannen vervuld zullen worden. Af en toe glipt er een aanval door. Onthoud dat het niets is vergeleken met hoe het was toen ik net was overgegaan. We beschermen je. Er is een schild om je heen. Je weet op zielsniveau dat we zullen slagen. Je ziet nu hoe degenen die het leven zoals je dat kent willen vernietigen, op de proef worden gesteld door degenen van het licht. De meeting van de cabal (in Watford, Engeland), die ze geheim wilden houden, wordt openlijk uitgedaagd door de niet te onderdrukken DAVID ICKE. Wat je nu ziet is het duister (verstopt achter gesloten deuren); en het licht, aangevoerd door David, openlijk het bijeenkomen van de ontwaakte menigten vierend. Zelfs degenen die betaald worden om de cabal te beschermen moeten zich afvragen waarom hetgeen deze cabal doet verborgen en geheim is, en niet door de media wordt gerapporteerd. Nou, dit toont je duidelijk dat de cabal de media beheerst. Ze beheersen de inhoud van het nieuws wereldwijd. Er wordt je alleen verteld wat je mag weten.

Wie gaf deze mensen het recht om over de toekomst van de mensheid te beslissen? Word je bewust van de subliminale controle van je gedachten. Word wie je bent en neem je macht en je planeet terug. Deze Archons hebben elke bekende truc gebruikt om jullie een vals gevoel van veiligheid te geven en je over te halen al hun wetten te gehoorzamen die jullie al je vrijheid hebben ontnomen. Slaapwandelend liepen jullie deze toestand binnen. Gaan jullie nu rustig achterover leunen en ze toestaan de BEVOLKING TE REDUCEREN en gevangenissen te creëren voor de rest, zodat jullie ze kunnen dienen?

Jullie zijn Geest en jullie zijn tot zo veel meer in staat, als jullie er toe kunnen besluiten. Ze hebben elk land dat onafhankelijk wilde zijn en het zelf wilde doen aangepakt. Ze worden behoorlijk wanhopig om Iran onder hun controle te brengen. Maar het Iranese volk wil hun spelletje niet spelen en ze een excuus geven om binnen te vallen.

Blijf kalm! Jullie hebben gezien wat ze in andere landen rondom jullie hebben gedaan. Jullie moeten niet net als zij in dezelfde val trappen. Wees sterk. De cabal ziet al haar plannen publiekelijk bekend gemaakt worden. Ze kunnen zich niet langer verstoppen. Ze zijn nu aan het vechten voor hun eigen bestaan, dus zullen ze wanhopige maatregelen nemen om wat ze als hun eigendom beschouwen te beschermen.

ZE ZIJN VAN PLAN OM ALLE COMPUTERS OP 21 JUNI AAN TE VALLEN. Wees dus wijs en neem een rustdag. Gebruik jullie computers niet op die dag. Ze weten dat ze door middel van het internet ontmaskerd werden, dus nu willen ze het vernietigen.

Doe onderzoek naar de Archons en ontdek hoe ze door middel van mind-control opereren. Jullie moeten waakzaam zijn en alert. Kom bij elkaar dit weekeind, zoals jullie met David Icke hebben gedaan, en laat zien dat je niet afwacht en deze overname laat gebeuren. Jullie vechten nu voor jullie wezenlijke bestaan. Kom overeind en laat ze rekening met je houden. Door achterover te leunen en niets te doen laat je toe dat de cabal jullie en je planeet vernietigd.

Tezamen zijn jullie sterk. De cabal beheerst alles: voedsel, water, lucht en het weer. Maar jullie zielen zijn nog steeds VRIJ. Dus ga binnen in jullie harten en jullie zielen. Dan zullen jullie de kracht vinden om te voorkomen wat de cabal voor jullie in petto heeft. Ze zijn niet menselijk zoals jullie. Ze zijn aartsmanipulators van gedachten en ze kunnen verschijnen als wat ze maar willen.

Sinds ik naar de geestenwereld overging herinner ik jullie eraan dat NIETS IS WAT HET LIJKT. Dit is zo belangrijk om te onthouden. Jullie vertrouwden de verkeerde mensen en daardoor hebben jullie geleden.

Het Vaticaan probeert nu te overleven terwijl de ratten het zinkende schip verlaten. Het wordt ontmaskerd als de zetel van kwaad dat in het geheim jullie wereld beheerst. Dit is het spel dat ze speelt; het creëren van vele godsdiensten en het veroorzaken van oorlogen die de levens van onschuldige kinderen vernietigen. Dat doet ze door het creëren van ANGST. Nu zit ze zelf in angst, nu ze vecht voor haar bestaan. Ook zij ziet dat ze ontmaskerd en kwetsbaar is. Het licht moet al het duister aan de kaak stellen zodat jullie vrij kunnen zijn.

Het licht der waarheid spreidt haar vleugels over jullie wereld. Land na land ontwaakt en ziet wat wordt gedaan om jullie volgzaam en onder controle te houden. Wanneer jullie echt begrijpen dat wanneer jullie als één mensheid pal staan – allen één – zonder onderverdelingen in klasse, staat of godsdienst, dan zullen jullie vrij zijn, zoals in de oude tijd. Dit was voordat Rome het rijk begon te creëren waarin jullie nu leven (hoewel ze niet toegeven dat dit is wat ze gedaan hebben). De God die zij dienen lijkt geenszins op de God van Liefde, die nu op jullie wacht. Jullie werden wreed misleid door degenen die jullie vertrouwden. Degenen die hel, vuur en verdoemenis prediken liegen tegen jullie. Het is allemaal onderdeel van het complot om jullie in angst en onder controle te houden.

Wees niet bang voor de dood. Het is een prachtige ervaring. Een thuiskeer naar waar je hoort, met degenen waar je van hield, die op je wachten om je te verwelkomen. Het was harteloos om mensen angstig te maken voor de dood. Het leven op Aarde is slechts een ontdekkingsreis die je verkoos te maken, soms om te leren en groter te worden, en soms om veranderingen te bewerkstelligen die voor de mensheid nodig zijn om te overleven. De Aarde is een prachtige planeet en ze heeft jullie bescherming nodig. De cabal isoleerde de Aarde van haar zusterplaneten, die verlangend op haar terugkeer wachten.

Denk met je hart. Logica is wat jullie door de cabal werd geleerd, om te voorkomen dat jullie je hart binnengaan en de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, niet zoals de cabal je vertelt dat ze zijn. Handelend vanuit het hart zou de mens nimmer een ander mens doden, of landen vernietigen alleen maar omdat ze anders zijn. Jullie worden aangemoedigd om anderen te zien als minder dan jullie. Maar niemand is beter dan iemand anders; verschillend, wellicht, maar nimmer beter of minder. De cabal beschouwt jullie allemaal als VOEDSEL.

Bescherm en behoed jullie gewijde plaatsen. Schat ze op waarde, heb liefde en respect voor ze, want ze zijn een belangrijk onderdeel van jullie toekomst. De cabal heeft geprobeerd de gewijde energie van deze plaatsen te blokkeren. Deze energie wordt nog steeds vastgehouden, en wanneer ze wordt losgelaten zullen jullie zien hoe het je wereld verandert, en alles zal vredig worden.

Jullie zijn in deze tijd op Aarde om dit te bewerkstelligen. Het is jullie missie en jullie zullen slagen. Dan zullen jullie ophouden robots te zijn – alleen maar hier om de cabal te dienen – en jullie zullen liefhebbende, denkende, zorgzame mensen worden, samenwerkend om jullie planeet te restaureren. De cabal heeft het niet klaargespeeld om de poolshift te voorkomen, hoewel ze het probeerden, omdat dit de leugens aan het licht zou brengen die ze hebben geproduceerd om jullie leven moeilijk en duur te maken. Ze moeten leren dat ze niet bij machte zijn om alles te beheersen, wat ze ook proberen. Door hen te dienen maken jullie je schuldig aan een misdaad tegen de mensheid. Denk daar maar even over na. Kun je daarmee leven?

Sluit je met liefde in je hart aan bij je medemens om je planeet te restaureren. Wanneer de cabal ziet dat mensen bijeenkomen, zal ze zich realiseren dat haar spel uit is, en degenen binnen de cabal zullen jullie planeet verlaten om nooit meer terug te keren. Dus is dit haar laatste wanhopige poging tot een volledige overname met hun Nieuwe Wereld Orde. Kijk naar ze: het zijn parasieten, van jullie levend. Is dit wat jullie willen?

Zonder jullie kunnen ze niet bestaan op Aarde. Kijk nu eens wie werkelijk de controle heeft en word je bewust van dit feit. Liefde, en liefde alleen zal overwinnen. Wanneer jullie in liefde en harmonie bijeenkomen kan niets op Aarde jullie stoppen.

Veronica, mijn lief, we kunnen de weg tonen, maar het is een kwestie van keuze of mensen het licht zien, zich verenigen en voorwaarts gaan naar een betere manier van leven voor allen.

Altijd, je aanbiddende Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl