Home > Nederlands > Montague Keen, 15 september 2013

Montague Keen, 15 september 2013

Zelfs wanneer je je als enige in een minderheid bevindt, de waarheid is de waarheid.
Mahatma Gandhi

De gevangenismuren storten in. Jullie zien nu de corruptie die de mensheid overspoelde en tot slaaf maakte, voor wat het is. De structuur van de piramide is schaamteloos duidelijk en degenen aan de top ervan worden elke dag zenuwachtiger. Ze gehoorzaamden hun buitenwereldse meesters zonder vragen, in de overtuiging dat hun plannen gegarandeerd succesvol waren. Ze hebben nooit overwogen, zelfs geen moment, wat ze zouden kunnen doen als de mensheid ontwaakte, omdat ze dachten dat ze alles gedaan hadden om succes van die plannen te verzekeren. Ze hadden controle over jullie leven, vanaf het moment van de geboorte tot het verlaten van het aardse vlak.

Het feit dat zo velen van jullie ontwaakt zijn, ondanks dat alles tegen jullie was, is op zichzelf al een wonder. De dappere mensen die de eerste stappen zetten om de corruptie aan de kaak te stellen zullen nooit worden vergeten wanneer de geschiedenis van jullie wereld wordt geschreven. Als je in overweging neemt wat er allemaal gedaan wordt om jullie in de derde dimensie te houden is het geen verrassing dat sommigen er nog steeds in gevangen zitten. Dat zijn de mensen die nu gebruikt worden om mensen die verder zijn gegaan te veroordelen en aan te vallen. Dit gebeurt overal ter wereld.

Denk met je hart, je weet op zielsniveau wat waarheid is en wat dubieus is. Het is een moeilijke weg die jullie in deze tijd van verandering overwegen, wanneer verwarring, bedrog en flagrante leugens uit zo veel richtingen op jullie afgevuurd worden. Begeleiding is beschikbaar. Je hoeft er maar om te vragen. Jullie moeten allemaal je bewustzijn verhogen en alles dat driedimensionaal was achter je laten. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn moeten extra waakzaam zijn om er voor te zorgen dat je nooit meer verleid wordt om in de vallen te trappen die zo zorgvuldig zijn geplaatst om je opnieuw in de derde dimensie te lokken.

De grote inspanning om de mensheid te wekken heeft er toe geleid dat de waarheid nu aan het licht komt. Het ontmaskert de valse verklaringen die worden gebruikt om jullie te dwingen een oorlog te accepteren. Jullie maakten een keuze: jullie willen niet moorden, noch willen jullie dat er in jullie naam door anderen wordt gemoord. De dagen dat mensen domweg geloofden dat het hun plicht was om voor een goede zaak te moorden of te sterven zijn voorbij. Nu vragen jullie, “wiens zaak? Wie trekt er voordeel uit oorlog?”

De antwoorden op deze vragen worden duidelijker bij elke dag die voorbij gaat. Jullie standpunt in dezen zal oorlog overbodig maken. Dit is waarom jullie acties, jullie gedachten en jullie overtuigingen zo belangrijk zijn. Het verlangen naar vrede wint aan kracht! Het zal slagen!

Jullie krijgen vaste voet aan de grond en realiseren je wie je bent. Jullie nemen de controle over je leven terug nu degenen die jullie onderdrukten aan het ploeteren zijn en naar manieren zoeken om controle te behouden. Tot nu toe ging alles voor hen van een leien dakje. Heb medelijden met ze, aangezien dit een nieuwe manier van leven voor ze is. Veroordeel ze niet, toon geen agressie, want dat zou je naar hun niveau omlaag halen, en dat wil je nu echt niet. Jullie zitten in het proces van het creëren van een nieuwe wereld waar iedereen in vrede leeft. Een wereld waar liefde de leidraad en iedereen gelijk is. De veranderingen die moeten verschijnen om dit te bereiken zullen in de niet al te verre toekomst plaatsvinden. Zijn jullie in je hart en ziel bereid om de veranderingen, waarvoor zo velen hun uiterste best doen om voor jullie voor elkaar te krijgen, te omarmen?

Een ieder van jullie zou moeten vragen, “wat kan ik doen om bij te dragen aan deze veranderingen? Kunnen we op enigerlei wijze helpen?” Wanneer jullie leren samen te komen en samen te werken zullen jullie over het kwaad triomferen. De Cabal houdt jullie in een doosje en laat jullie haar propaganda op de tv, die wordt gebruikt om jullie gedachten onder controle te houden, opzuigen. NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) wordt gebruikt, evenals subliminale boodschappen. Totdat jullie dit begrijpen, kunnen jullie je hier niet tegen beschermen. Denk er aan: jullie betalen feitelijk jullie eigen cipiers!

Praat met elkaar, net zoals ze in vroeger tijden deden. Zij wisten destijds hoe te leven. Ze deelden alles. Zo was het ze geleerd. Ik kan jullie verzekeren dat ze precies wisten hoe het universum werkte. Ze begrepen het belang van leylijnen. Nu zien jullie hoe die grootse natuurlijke energiesporen geblokkeerd waren om de energielijnen die jullie wereld omgeven te onderdrukken. Dit is op zichzelf al een misdaad tegen de mensheid, die rechtgezet moet worden. Alles dat op Aarde werd aangepast om jullie te onderdrukken en controleren zal aan het licht komen, en jullie zullen hulp krijgen om dat recht te zetten. Jullie zijn goed op weg om dat te doen. Licht wordt naar zoveel dingen gestuurd om jullie te assisteren.

Geloof in je missie en weet dat je zult slagen. Onthoud…. Alles gebeurt op onze tijd, niet die van jullie. Geef dus niet toe aan ongeduld, wanneer zaken vertraging oplopen. We zullen handelen op het moment dat we zien dat alles op zijn plaats is. We zullen slagen. Blijf vastberaden en herinner jezelf er aan dat je niet langer met de spelletjes van de Cabal meespeelt. Er wordt geen kanonnenvoer meer geleverd, wat voor excuus er ook wordt bedacht om een oorlog te beginnen. De mensheid wil niet langer oorlogje spelen om de Cabal te verrijken en ondertussen DE BEVOLKING TE REDUCEREN. Jullie vragen je af hoe de mensheid zo lang blind kon zijn geweest voor dit alles: het antwoord is mind-control.

Het is tijd bijeen te komen als EEN GROTE FAMILIE die over de hele wereld is verspreid. De leden ervan willen elkaar weer leren kennen en kennis delen en het leven op Aarde ervaren. Zie jezelf een vredige wereld creëren, want dat is waarvoor jullie in deze tijd op de Aarde zijn. Laat de blinddoeken van jullie ogen en de ketenen van jullie ledematen vallen. Maak je gedachten vrij en zie, niet wat je wordt verteld te zien, maar wat je feitelijk ziet. Schep vreugde in de vrijheid die je creëert. We staan aan jullie zijde om je te begeleiden en te beschermen. Sta pal en weet dat jullie op de juiste weg zijn.

Mijn lieve Veronica, degenen die zijn voorbestemd om bij je te zijn, zullen aan je zijde staan. Maak je geen zorgen hierover. Ik zal je nooit in de steek laten.

Altijd, je aanbiddende

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


22 September, 2013 - Bericht van Veronica Keen:

Helaas is er vandaag geen bericht vanwege andere verplichtingen.

Veronica KeenWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl