Home > Nederlands > Montague Keen, 8 september 2013

Montague Keen, 8 september 2013

De energie van de ontwaakten is momenteel bezig jullie wereld te transformeren. Het neemt elke dag toe nu meer van jullie het licht van de waarheid zien en zich realiseren dat alles wat jullie als waarheid accepteerden inderdaad FOUT is.

Eenmaal ontwaakt worden de leugens heel duidelijk, en degenen die er in handelen verraden zichzelf als de marionetten die ze zijn. Wees er van bewust dat deze marionetten spoedig vervangen zullen worden in een poging jullie te overtuigen dat de nieuwe marionetten alleen maar werken in het belang van de mensheid. Maar de nieuwe zullen met dezelfde pakketten verschijnen: angst, oorlog en controle; slechts gepresenteerd onder een andere naam.

De mensheid zou hier nooit meer in moeten trappen. Kijk naar ze wanneer ze tegen je liegen. Je hoeft niet te schreeuwen of je stem te verheffen. Laat alleen maar beleefd zien dat je niet gelooft of accepteert wat er gezegd wordt. Dit is jullie grote kans om de controle door de Duistere Cabal voor eens en voor altijd te verwijderen, evenals alle satanische onderdrukking die daarbij hoorde. Dit kan zonder bloedvergieten of welke vorm van lijden ook worden gedaan. Wanneer mensen bijeenkomen en weigeren deel uit te maken van enig deel van controle door de Cabal, dan zal deze uiteenvallen en ophouden te bestaan.

Ze vrezen jullie ontwaken en ze proberen bergen te verzetten om jullie in slaap en onder controle te houden. Je hoeft maar naar de TV en de nieuwsmedia in de hele wereld te kijken om te zien hoe wanhopig ze proberen hun macht intact te houden.

Jullie worden geholpen de waarheid te zien door bronnen waar jullie je nog niet volledig van bewust zijn, maar de Cabal is zich er terdege van bewust en werkt onvermoeibaar om te proberen te voorkomen dat de hele waarheid naar buiten komt. Wanneer alles bekend is omtrent deze duistere tijden die nu ten einde komen, zullen jullie geschokt zijn te horen hoe ver de Cabal ging om jullie en je wereld te beheersen. Ze veranderden jullie DNA, maar dat is bezig momenteel hersteld te worden. Inentingen en medicijnen werden gebruikt om natuurlijk herstel tegen te gaan, maar nu zijn jullie je ook van deze oplichterij bewust.

Hoe interessant is het, dat er altijd geld in overvloed is voor oorlogen en voor de controle van de mensheid. Ze hebben systematisch alles vernield: jullie lucht, water, voedsel, alles dat nodig is voor de overleving van de mens. Toch achten sommigen deze kwaadaardige mensen hoog. Zijn zij blind voor het kwaad, of laten ze zich leiden door angst?

Sommigen zijn inderdaad bang de waarheid onder ogen te zien, maar het gaat niet weg. Het moet onderkend en aangepakt worden, hoe eerder hoe beter. Om het doden te stoppen, moeten jullie de realiteit, die elke dag duidelijker wordt, onder ogen zien. Het is jullie plicht aan je medemens om hem te beschermen. De bescherming van de onschuldigen is in dit alles een belangrijke factor. Onthoud dat de Cabal, die de marionetten beheerst, jullie angst en lijden nodig heeft om te overleven. Wanneer jullie het doden stoppen en weigeren om deel uit te maken van hun overnameprogramma, is het afgelopen met ze, want ze kunnen het niet doen zonder jullie. Steun hun oorlogsmachine op geen enkele wijze, noch met het doden zelf, noch met de productie van oorlogsmaterieel. Ze kunnen alleen maar slagen met jullie steun, aangezien jullie de 99% zijn.

Denk even aan hoe het leven zal zijn wanneer volledig bewustzijn en volledig DNA hersteld is, en jullie ontdekken wie jullie zijn en waartoe jullie in staat zijn. Dan, en alleen dan zullen jullie je ten volle realiseren wat de mensheid werd aangedaan om jullie planeet te beheersen. Jullie zullen snel herstellen en allemaal samen dezelfde ervaringen ondergaan naar verlichting. De mensheid zal samenkomen en er zullen geen barrières zijn van geloof of ras. Grenscontroles zullen een verre herinnering zijn aan de duistere tijden. De regel van verdeel en heers zal nooit meer worden gebruikt. Regeringen die valse ideeën hebben gecreëerd voor de bescherming van andere landen, terwijl ze deze binnenvielen voor winst en controle, zullen ophouden te bestaan.

Alles is gebaseerd op de oorlogsmachine, die altijd klaar staat om in actie te komen om de Cabal te voorzien van energie door moord en angst. Ze floreerden op het lijden en de angst van de onschuldigen. Willen jullie dat dit doorgaat?

Zijn jullie klaar om te zeggen “Genoeg is genoeg! We weigeren jullie corrupte regimes nog langer te steunen.”

Elke dag zien jullie de strijd om de gedachten en zielen van de mensen doorgaan. Sommigen blijven in verwarring over wie ze moeten geloven. Ik vraag ze om in de ogen van de marionetten te kijken, terwijl deze de ene na de andere leugen opdissen. Ze weten dat ze spoedig gedumpt worden wanneer ze jullie niet langer kunnen overtuigen om ze te geloven. Zij vechten ook voor hun bestaan binnen de Cabal.

Zij die nu op Aarde zijn om hun missie te volbrengen worden genadeloos aangevallen. Serieuze pogingen worden ondernomen om te voorkomen dat hun missies slagen. Zowel geld als mindcontrol wordt op grote schaal gebruikt in een poging te voorkomen dat ze duidelijk zien wat er gedaan moet worden. Deze aanvallen komen in vele vormen, maar allemaal met hetzelfde doel.

Het gebeurt wanneer mensen bijeenkomen om samen te werken dat een donkere schaduw verschijnt en ontreddering, onenigheid en frictie veroorzaakt waar er geen zou moeten zijn. De Cabal vreest het bijeenkomen van de juiste mensen. Waarom toch zien deze mensen niet dat ze gebruikt worden om de Cabal op zijn plek te houden?

Jij, mijn lief, hebt dit keer op keer gezien, en herkent het wanneer je het ziet. Je hebt de kracht van je geloof en je overtuigingen nodig om op dit gebied te werken. Je moet ook herkennen wanneer het Duister ingegrepen heeft en degenen die succesvol samenwerkten verwijderde. Dit is verdeel en heers, steeds weer, wellicht op kleine, maar toch belangrijke schaal.

Wanneer mensen succesvol samenwerken en er plotseling meningsverschillen verschijnen, nagenoeg uit het niets, dan kun je er absoluut zeker van zijn dat de Duistere Cabal er de hand in heeft gehad. Dit is nu net waarom ze succes hadden: de mensen laten het toe.

Ik vraag jullie allen om je volledig bewust te zijn van hun werkwijze en er niet aan ten prooi te vallen. Laat jezelf niet afleiden van werken met het licht. Tezamen zijn jullie machtig, en dit is waarom ze proberen verdeeldheid en afscheiding te veroorzaken. Het is belangrijk om je hier altijd van bewust te zijn.

Zie jullie zelf als een Leger van het Licht, allemaal samenwerkend met liefde in je hart, voor het welzijn der mensheid en het herstel van jullie planeet. Jullie kunnen dit en jullie zullen dit doen!

Liefde en licht aan jullie allen, overal, vanuit de Geestenwereld. We zijn bij jullie, elke stap op de weg. Deze liefdesband gaat door tot in de eeuwigheid.

Jullie liefhebbende

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl