Home > Nederlands > Montague Keen, June 10, 2012

Montague Keen, June 10, 2012

"Geschiedvervalsing heeft meer gedaan om de mensen te misleiden dat enig ander de mensheid bekend feit."
Rousseau

De waarheid van deze uitspraak kan niet genoeg worden benadrukt. Ik heb, sinds mijn verscheiden, geprobeerd jullie aan te moedigen de waarheid omtrent wie jullie zijn vast te stellen. Totdat dit is onthuld, zullen jullie onder controle blijven van degenen die van jullie profiteren en jullie als slaven gebruiken, en jullie hierover in het duister willen houden. Ik vertelde je acht jaar geleden, toen ik naar de geestenwereld ging, dat de Cabal plannen maakte om een recessie te creëren; dat ze dit zouden gebruiken om de volledige controle over jullie wereld te krijgen. De weinige landen die vrij waren van bankschulden moesten aangepakt worden door huurlingen te sturen die oproer en onrust moesten creëren en te doen alsof er een opstand ontstond, zodoende een excuus veroorzakend om binnen te vallen en die landen op hun knieën te krijgen. Invasies vinden alleen plaats in schuldenvrije landen. Het was allemaal kille planning en berekening om er voor te zorgen dat de ‘banksters’ de controle kregen. Dat zovelen hun leven verloren was niet van belang voor hen. Hun plan is om de bevolking met tweederde te verminderen.

Omdat de echte waarheid voor jullie verborgen werd gehouden is het begrijpelijk dat jullie verward zijn. Alles wat jullie geloofden betreffende jullie geschiedenis en religie zijn volkomen leugens. Jullie hele wereld was op zijn kop gezet om er voor te zorgen dat jullie nooit zouden ontdekken wie jullie zijn, en belangrijker nog, WIE ZIJ ZIJN. Ze creëerden een illusie. Jullie accepteerden tam wat jullie voorgeschoteld kregen. Door geschiedenis zullen jullie het volledige plaatje verkrijgen. Het is er allemaal, wachtend om ontdekt te worden.

Jullie inschikkelijkheid hielp mee de gevangenis te creëren waarin jullie nu leven. Maar jullie zijn nu in een positie om de gevangenispoorten te openen en het Licht binnen te gaan.

Ze gebruiken satanische rituelen om jullie onder controle te houden. Jullie keken in afgrijzen toe hoe de satanische rituelen zich vorige week ontvouwden. Londen is een plaats van duisternis waar veel van de controle huist. Stop schapen te zijn en te geloven wat jullie gezegd wordt te geloven. Denk voor de verandering eens voor je zelf.

De mensen die jullie banken beheersen zijn dezelfden die jullie media beheersen, jullie regeringen en jullie religies. Ze slaagden er ook in jullie levens te beheersen. Ze geloven dat ze zelfs het recht hebben jullie planeet te beheersen. Het is een feit dat ze nog niet eens het recht hebben op jullie planeet te ZIJN.

Ze stalen de geschiedenis van Ierland. Meer bewijs hiervan komt dagelijks vanuit Egypte aan het licht. Er zijn wetenschappers die dit over de hele wereld onderzoeken en ze raken zeer opgewonden over wat ze ontdekken. Ze vragen zichzelf af hoe ze om de tuin konden worden geleid door de valse geschiedenis die ze werd opgedrongen. Jullie zullen de waarheid niet vinden op jullie scholen en universiteiten of in enig officieel “geschiedenis boek”. Begaafde mensen hebben van tijd tot tijd hun intuïtie gevolgd en de waarheid ontdekt. Het is er allemaal, wanneer je de tijd neemt om er naar te zoeken. Je moet ze toegeven, ze maakten er goed werk van om alles te verbergen. Ze schreven de bijbel en zorgden er voor dat ze zelf boven alle anderen stonden. Ze creëerden geld om de massa’s te knechten en er voor te zorgen dat de mensen altijd schulden bij hen hadden. Ze bezitten en beheersen de geneesmiddelen-bedrijven om er voor te zorgen dat jullie medicaties krijgen waar het menselijk lichaam niet mee om kan gaan. Ze stoppen fluoride in het water om jullie handelbaar te houden.

Als jullie maar konden zien wat wij zien, hoe jullie levens worden gecontroleerd; jullie zouden ontzet zijn. Jullie werden hierin geboren, dus accepteren jullie dit als de norm. Maar ik zeg je, DAT IS HET NIET.

Jullie beginnen onder ogen te zien dat jullie krachtige lichtwezens zijn. Jullie zien de corruptie voor het eerst en willen doen wat nodig is om het te verwijderen. Onschuldige mensen lijden door deze verraderlijke schepsels die hun energie “shotje” nodig hebben die ontstaat door jullie lijden en bloedvergieten om te kunnen overleven. Stop even en bedenk hoe jullie wereld zal zijn wanneer jullie deze wezens van het aangezicht van de Aarde bannen. De misdaden die ze tegen jullie gepleegd hebben zullen de geschiedenis in gaan als een les voor toekomstige generaties om niet nogmaals onbewust in die val te trappen.

Ireland. Land of the Pharaohs door Andrew Power, is een prachtig voorbeeld van hoe een man zijn intuïtie volgde en zoveel meer ontdekte dan hij ooit verwachtte. Hij schreef zijn bevindingen op zulk een wijze dat hij een plaatje schilderde van waarheid die je geen enkele twijfel laat over de ware geschiedenis van die tijd. Hart en verstand van mensen worden wakker. Ze zoeken de waarheid. De kennis van de oude Ieren was veel meer dan die in jullie huidige wereld. Ze begrepen het Universum. Ze stonden in contact met andere planeten. Ze wisten dat de Aarde rond was en dus zeilden ze overal heen, er op vertrouwend dat ze niet over de rand zouden vallen. Ze bouwden structuren die de test des tijds doorstonden en een testament zijn van hun kennis en expertise. Hetgeen gestolen werd van Ierland en op een andere plaats werd gezet creëerde de illusie waarin jullie al 2000 jaren gevangen zitten.

Daarom moet het met Ierland beginnen. “Ierland is de sleutel die alles zal onthullen”. Onthoud dat. Het is daar dat de VALSE WERELD voor altijd ontmanteld kan worden.

Nu is de tijd om er voor te zorgen dat het gebeurt.

Ze hebben zich bemoeid met de mensheid en die bijna vernietigd. We kunnen niet toestaan dat dit gebeurt. Hun plannen om duizenden te vermoorden tijdens de Olympische spelen worden brutaalweg op hun websites getoond. Ze zijn zo zeker van zichzelf en hun controle over jullie. Het is tijd jullie stem te vinden en te zeggen: “NEE, we weigeren jullie toestemming te geven onze mensen te offeren!”. Te velen werden al geofferd in hun illegale oorlogen en bombardementen.

De ontbrekende elementen in jullie huidige wereld zijn LIEFDE en MEDEDOGEN. Wanneer je liefde in je leven hebt, kun je anderen niet doden of kwaad doen. Je zult jezelf zien in anderen en hen respecteren. Jullie zijn zo lang voorgelogen , dat nu jullie ontwaakt zijn, niet opnieuw in zulke leugens zullen trappen. Jullie ogen zijn geopend. Jullie wereld verandert ten goede. Hun satanische spelletjes produceren niet langer de resultaten die ze willen. Ze zijn machteloos gemaakt.

Je hebt gelijk, mijn lief, de ruimteschepen komen dichterbij. Ze laten hun steun voor jou zien. Het zal goed zijn je te verenigen met je grotere familie. Kijk uit naar de zonnewende (21 juni, vert.) voor enige verrassingen. Alles valt op zijn plek, zoals beloofd.

Het was een moeilijke week voor je, maar wat ze je ook toewerpen, je geeft nooit op. Dat is mijn meisje!

Altijd je aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!