Home > Nederlands > Montague Keen, June 3, 2012

Montague Keen, June 3, 2012

Ik beloof nu al een tijdje dart de ECHTE WAARHEID zal worden onthuld wanneer moedige mensen de moed vinden die te eisen. Het Vaticaan is verantwoordelijk voor misdadige samenzwering en de gruwelijkste misdaden tegen de mensheid. De mensen moeten genoegdoening eisen voor de slachtoffers. Zo vele landen hebben geleden door toedoen van dit barbaarse instituut.

Ierland heeft de eerste stap gezet om de tirannie van het Vaticaan van het Ierse eiland uit te bannen. Dan zullen de mensen in staat zijn hun ware erfgoed terug te winnen. Het Vaticaan is niet alleen verantwoordelijk voor de verkrachting van kinderen, het is ook verantwoordelijk voor de verkrachting van het Ierse land en het herschrijven van haar geschiedenis. Wanneer de volledige waarheid aan het licht komt zal de wereld vrij zijn van de tirannie van de kwalijke regels die verborgen zitten achter het zogenoemde dogma.

Het licht van de waarheid onthult alles dat verborgen was. Jullie hadden nooit verwacht de misdaden van het Vaticaan tijdens jullie leven onthuld te zien worden. Dit, mijn lief, is slechts de eerste stap in de eliminatie van de duistere controle. Er is nog veel meer dat naar voren komt. De mensen hebben gesproken. Het Vaticaan zal ineenstorten als het kaartenhuis dat het is; want zonder de mensen die het steunen kan het niet bestaan.

Jullie hoeven de orders van de Cabal niet te gehoorzamen. Nogmaals zeg ik: “niets is wat het lijkt”. Jullie worden je bewust van dit feit en zien dingen zoals ze zijn, zoals nooit eerder. De Cabal speelde het klaar jullie onder controle te houden – altijd dienstbaar aan hun wensen gedurende 2000 jaar – zowaar geen sinecure! Nu moeten jullie ontwaken en terugnemen wat rechtens van jullie is.

Het enige dat nodig is, is jullie wil om het te doen. Jullie zijn al halverwege. Kijk binnenin jezelf, daar zul je de waarheid vinden. Er wordt zoveel informatie naar je gestuurd dat het moeilijk is om bij te houden. P.W. is een geweldige bron van kracht. Zijn dorst naar kennis, alsmede de ware feiten, zijn een onverslaanbare combinatie. Hij is een man van grote wijsheid. Het is een voorrecht om hem er bij te hebben.

De kwalijke plannen van de Cabal worden elke dag blootgelegd. Hun geheime ontmoetingen zijn niet langer meer zo verborgen. Ze zullen boeten voor wat ze de mensheid hebben aangedaan. Wat ze van plan zijn te doen en wat ze wordt toegestaan te doen zullen twee heel verschillende dingen zijn. Ze hebben zichzelf boven alle anderen gesteld, maar nu kan iedereen zien hoe belachelijk ze eigenlijk zijn. De echte macht is verschoven naar de mensen, die niet langer als makke schapen leven.

Jullie missie is gezond verstand terug te brengen in jullie wereld; alles te verwijderen dat corrupt is en te stoppen met gehoorzamen aan de Cabal. Geen gemoord meer! De mensen van elk land hebben het recht in waardigheid en vrede te leven, verlost te zijn van subversieve elementen die zulke vreselijke situaties creëren dat de man in de straat om actie roept. Vraag je af hoeveel landen hetzelfde scenario meemaakten zodat ze een oorlog begonnen. Sta niet toe dat oorlogshitsers je voor de gek houden. Ze doden duizenden zonder nadenken. Het is allemaal onderdeel van het spel voor hen. Ze hebben geen respect voor de mensheid. Ze zijn niet zoals jullie. Jullie zijn warmbloedige mensen die alle recht hebben om op de planeet Aarde te leven. Zij zijn koudbloedig, onverschillig en gevoelloos; alleen geïnteresseerd in controle en het creëren van hun Nieuwe Wereld Orde, waarin jullie zouden worden behandeld en verondersteld worden te leven als slaven , alleen om hen te dienen. Is dit wat jullie willen voor jezelf en toekomstige generaties? Dit is een besluit dat jullie nu moeten nemen, want tijd is van het grootste belang. Realiseer je dat door niets te doen je ze je goedkeuring geeft.

Jullie zullen volledig gesteund worden mbt het herstel van gerechtigheid en vrede voor de hele mensheid. Als jullie terugkeren in de Geest, zullen jullie zelf zien dat het mogelijk is om zonder alle door mensen gemaakte beperkingen te leven die jullie momenteel te verduren hebben op Aarde. Hebt moed en vertrouwen in jezelf – jullie weten dat jullie het kunnen. Zij die deel uitmaken van de Cabal beginnen bang te worden. Kijk naar alle versnelde wetgeving die ze er stiekem proberen door te drukken, zodoende nog meer beperkingen aan jullie levens opleggend. Ze hebben niet de instemming van de mensen om hun Nieuwe Wereld Orde te creëren. Loop er niet slaapwandelend in. Kom uit de hypnotische staat waarin jullie zolang zijn gehouden. Jullie hebben alles te verliezen als jullie in die staat blijven. Jullie beslissing zal de mensheid vele generaties beïnvloeden. De tijd om te handelen is NU !

Jullie moeten alle obstakels op die op jullie pad komen overwinnen en alle sport-activiteiten die worden gebruikt om jullie af te leiden van wat er eigenlijk gedaan wordt. De Cabal is wanhopig zijn plannen aan het uitvoeren voor de tijd om is. Ze kunnen het niet zonder jullie doen … dus wie heeft de macht?

Samen, in Liefde en Licht, zullen jullie slagen in het brengen van vrede naar jullie wereld. Voedt, huisvest en kleedt de misdeelden. Alle mensen zijn gelijk. Ze betreden en verlaten deze wereld op precies dezelfde manier. Jullie hebben de Hollywood-hype jullie idee van realiteit laten vervormen. Dit was expres gedaan om ervoor te zorgen dat jullie een verkeerd gevoel van werkelijkheid volgden. Niets gebeurde bij toeval. Het werd allemaal minutieus gepland. Jullie wereld probeert zich vandaag de dag los te maken van de plannen die gemaakt werden tijdens het Concilie van Nicea, 2000 jaar geleden. Men geloofde dat die plannen in 2012 tot volle bloei zouden komen. Dachten ze nu werkelijk dat de mensheid in de steek zou worden gelaten en dat de Geestenwereld en jullie broeders in het Universum zouden falen jullie te redden?

Ieder van jullie is kostbaar: een baken van Licht in een wereld van duisternis. Het Licht overspoelt het duister steeds sneller. We zullen slagen. De waarheid ligt in het verschiet.

Probeer wat te rusten, mijn lief, Ik weet dat het opwindend is wanneer mensen naar voren komen met onderzoek dat licht werpt op wat gaande is. Momenteel wordt ontdekt dat grote geesten uit het verleden vele aanwijzingen achterlieten in hun geschriften die nu aan het licht komen. De timing is perfect. Alles valt prachtig op zijn plaats, mijn lief.

Je aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!