Home > Nederlands > Montague Keen, September 9, 2012

Montague Keen, September 9, 2012

Wat jullie de laatste tijd hebben gezien is de scheidslijn tussen goed en kwaad, met regeringen die beslissingen nemen die iedereen raken. Het wordt tijd om jullie stem te vinden of anders als schapen naar de slachtbank geleid te worden. De beslissingen die gemaakt worden zijn te belangrijk om aan corrupte politici te worden overgelaten.Jullie willen geen wereld met de gedachteloze afslachting van miljoenen mensen op jullie geweten. Dit oorlogsplan is de laatste poging om volledige controle over jullie planeet te krijgen. Is dat wat jullie willen?

Het wordt tijd dat jullie, de slaven, de moed vinden om je te realiseren wie jullie zijn en jullie rechten als menselijke wezens op Planeet Aarde uit te oefenen. De duistere garde laten geen kans voorbijgaan om werelddominatie te bewerkstelligen. Ze horen niet op jullie wereld thuis.

Dit is waarom ze zulke dingen doen om hem aan hun wensen aan te passen. Jullie hebben er allemaal bij staan kijken en zagen hoe ze de controle over alles overnamen. Het werd heel stilletjes gedaan. Ze namen er rustig de tijd voor, want ze wilden niet dat de schapen wakker werden en zagen wat ze deden. Ze lieten jullie door hun slimme hersenspoeltechnieken geloven dat jullie vijanden hebben. Wat hebben ze gelachen toen jullie volledig in het aas beten. Het enige waar ze niet op rekenden was dat de mensheid zich bewust werd van de grote misleiding.

Wij, in de geestenwereld helpen jullie om het zelf te zien, en jullie de ogen te openen om duidelijk te zien hoe jullie werden gemanipuleerd door de weinigen die de controle over de massa’s willen. Jullie zijn de massa’s en jullie hebben besloten dat jullie niet langer als slaven willen worden behandeld; want jullie zijn heel goed in staat om jullie planeet te gebruiken voor een ieders welzijn en niet slechts voor een paar,zoals nu. Alles opent zich voor jullie om dit te doen. Jullie wordt de weg naar voren getoond.

Hun wapen is GELD. Al gauw hebben jullie hun geld niet meer nodig. Het werd gecreëerd door hen, als wapen om jullie te controleren en dat heeft tot nu toe gewerkt.

Goede mensen komen naar voren om de weg te wijzen naar een betere en rechtvaardige wereld voor iedereen. Jullie nemen je wereld terug van de onderdrukkers. Als jullie eenmaal de beslissing nemen naar voren te treden zal alles duidelijk gemaakt worden en hulp worden geboden. De mensen van andere planeten staan paraat: ze observeren en wachten om te hulp te komen met alles dat jullie nodig zouden kunnen hebben. Kijk omhoog naar de lucht en jullie zullen ze zien. Waarom denk je dat jullie regeringen chem-trails gebruiken om jullie zicht te blokkeren, ze blokkeren ook de prachtige lichtenergie die van boven naar omlaag straalt. Jullie zijn bezig aan het grootste avontuur dat je je maar voor kunt stellen en iedereen is welkom. Helaas zitten sommigen nog opgesloten in het driedimensionaal denken, waar het vergaren van geld het belangrijkst is. Ze zijn bang om de ratrace te verlaten.

Onze plannen, daarentegen, gaan goed vooruit. We twijfelen er niet aan dat we zullen slagen. Elke stap wordt gedaan onder begeleiding, en op een dag zullen jullie begrijpen waarom het op deze manier moest worden gedaan.Er was nog nooit zoveel kwaad in jullie wereld als nu.

Er moet zorgvuldig worden gehandeld om alles goed te krijgen. Handel slechts wanneer je hierin begeleid wordt. Zorg dat je de mensen om je heen kunt vertrouwen, als er enige twijfel is, handel daarnaar, want er staat veel op het spel. Het wordt tijd voor alle goede mensen om samen te komen in liefde en waarheid.

Spoedig zullen alle duistere bastions voor iedereen zichtbaar worden ontmaskerd. Ze zullen voor altijd van de Aarde worden verwijderd.. Je kunt geen rotte appel in de mand laten, die besmet alles wat er mee in aanraking komt. De schoonmaak van jullie planeet is begonnen.

Er zal geen schuilplaats zijn voor de duistere creaturen die zoveel vernield hebben. Het zal ze niet worden toegestaan zich te verschuilen in hun ondergrondse nesten. Ze zullen niet welkom zijn op Aarde, ondergronds noch bovengronds. Ze zullen worden verwijderd als hun tijd voorbij is.

Zie uit naar het leren kennen van medemensen van plaatsen op de wereld waar jullie niet bekend mee zijn. Bedenk dat afscheiding door religie en ras wapens waren die door de Cabal werden gebruikt om jullie ware vijanden te maskeren. Het zette mensen tegen mensen op terwijl de onderdrukkers de controle overnamen. Jullie moeten toegeven, het werkte. Alles wat ze hoefden te doen, dachten ze, was hun tijd afwachten tot het juiste moment daar was voor OVERNAME. Hoe arrogant van ze om te geloven dat hen zou worden toegestaan een planneet te pakken en de wezens er op te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Hun LEUGENS worden niet langer zondervragen geaccepteerd. Ze maken zich zorgen over wat de man in de straat zal doen wanneer hij zich realiseert wat hem is aangedaan. Ze hoeven niet lang te wachten. Het zijn de mensen die alles hebben gemanipuleerd om jullie te bedriegen en te controleren. Ze schreven “Heilige Boeken” om jullie gedachten te beheersen; ze schreven geschiedenis die niet waar is en lieten jullie in verwarring achter.

Er zijn wijze landen die nu de waarheid willen weten. Ze onderzoeken die nu zelf. We zullen hen begeleiden. Onthou altijd wat ik je heb gezegd toen ik pas naar de Geestenwereld overging: NIETS IS WAT HET LIJKT. Alles is juist het tegenovergestelde. Je ziel is wie je bent, niet je lichaam: het lichaam is slechts het voertuig dat je ziel bevat. Je had in de voorbije tijden vele lichamen, sommigen heel verschillend van die je nu hebt. De ziel schept genoegen in de vele verschillende levenservaringen. Je zult je verschillende levens en ervaringen beginnen te herinneren die je tot de persoon maken die je nu bent.

Concentreer je op de waarheid en het licht en het samenkomen van iedereen die in vrede en harmonie wil samenleven op Aarde. Schep in jullie gedachten de wereld die je wenst als toekomst. Er is veel dat ik nu niet kan onthullen. We kunnen onze plannen niet tonen, anders zouden onze vijanden actie ondernemen. Een grote stap moet worden gezet, en zal gezet worden. We zijn voorbereid.

Mijn lieve vrouw heeft veel te doen. Ze ziet het hele plaatje. Ik omgeef haar met liefde en ik ben altijd bij haar. Liefde is wat haar voortdrijft om mijn aanwijzingen te volgen en mijn oordeel te vertrouwen in zaken betreffende onze missie op Aarde. Wanneer mensen in liefde samenkomen is alles mogelijk. Het wordt tijd om het verleden GEDAG te zeggen: de toekomst is van ons.

Vertrouw op je oordeel, mijn lief. Je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob

Bericht van Veronica Keen, zondag 16 september:

"Ik kan momenteel niet met Monty schrijven. Ik ben niet thuis, ik ben bezig het project waar Monty en ik al enige tijd aan werken af te maken. Hij zegt dat de ‘timing’ goed is. Ik kijk er naar uit de details met jullie te delen. Jullie zijn allemaal een grote bron van kracht voor mij en ik dank jullie allemaal, stuk voor stuk.

Met liefde en de beste wensen

Veronica"Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!