Home > Nederlands > Montague Keen, September 2, 2012

Montague Keen, September 2, 2012

Jullie wereld ontwaakt en de greep van de Cabal wordt losser nu het Licht van de Waarheid zich verspreidt. Nu zijn de mensen bereid serieus onderzoek te doen naar de ware geschiedenis van jullie wereld voordat de Cabal die veranderde, 2000 jaren geleden. Door bloedvergieten drongen ze hun doctrines het ene na het andere land op. Ze schiepen verdeeldheid door verschillende geloofs-systemen met de bedoeling conflicten te scheppen. Als jullie niet kijken naar hetgeen toen gedaan was, zullen jullie nooit begrijpen hoe de zaken te veranderen. Wanneer de waarheid eenmaal begrepen wordt, valt alles op zijn plaats. Je kunt niets veranderen totdat je begrijpt wat veranderd moet worden en wie er verantwoordelijk is voor de staat waarin jullie wereld zich bevindt. Jullie moeten jezelf afvragen wie je kunt vertrouwen. Kijk naar de poppetjes waarop je stemt. Elke keer opnieuw trappen jullie in mooie woorden die niets om het lijf hebben. Jullie weten nu toch zeker wel dat het maar woorden zijn? Ze menen niet wat ze zeggen. Hun bedoeling is jullie onder controle te houden en alle wetten op te leggen die nodig zijn om jullie als slaven te gebruiken, slechts nodig om hen te dienen. Het wordt tijd om te stoppen hun slaven te zijn.

Er komen een paar hele interessante mensen naar je toe om hun onderzoek met je te delen. Dat is allemaal om het plaatje voor jou compleet te maken. Wat je deze week leerde over leylijnen is belangrijk om te onthouden. Wanneer leylijnen elkaar kruisen creëren ze geheiligde energie. Deze lijnen werden in oude tijden vereerd. De Cabal bouwde vliegvelden, energiecentrales, abattoirs etc op deze plekken om zodoende de kracht van het licht te verstrooien. Dit is misdadig. Mark heeft het hieromtrent goed: jullie verbinding met de Geest, en wie je werkelijk bent, werd moedwillig vernield door degenen waarvan jullie dachten dat ze jullie belang dienden.

Generatie na generatie werd bedrogen in het geloven en vertrouwen van de verkeerde mensen. Het rooster dat de Cabal over de planeet Aarde heeft geplaatst om jullie als gevangenen te houden is nu aan het uiteenvallen. Het kost ze iedere dag meer moeite om de controle te houden.Vraag jezelf dus, wie heeft de ware macht?

De moordmachine loopt ook tegen moeilijkheden aan. Spoedig moet ze ook de realiteit onder ogen zien, wanneer voor iedereen de waarheid duidelijk is blootgelegd. Het wordt ze niet toegestaan HET PLAN te volgen. Ze dachten dat ze inmiddels de volledige controle over de Aarde en iedereen erop zouden hebben. Dit gaat niet gebeuren. Planeet Aarde zal opnieuw worden opgenomen in de groep.

Wees er op bedacht dat ze meer en meer ‘medicijnen’ produceren, allemaal bedoeld om jullie als mens te vernietigen. Sommigen ervan zijn gechipt, velen ervan zijn zonder meer gevaarlijk. Wanhopige situaties vereisen wanhopige maatregelen. Ze verliezen controle en zoeken naar oplossingen voor deze situatie. Jullie moeten de verantwoordelijkheid voor je eigen lichaam en die van je kinderen nemen. Ga terug naar de natuur voor welke remedie dan ook die je nodig hebt. Vertrouw op je eigen oordeel, jullie aangeboren instinct. Jullie werd geleerd buiten je zelf te zoeken, dit moet veranderen. Jullie hebben alle kennis door allle tijden heen, in elk leven, in jezelf gedragen en het zit allemaal in jullie.

Mensen als Michael Tsarion hebben naar binnen gekeken en het zich herinnerd. Zijn begrip van hoe de Cabal alles veranderd heeft is buitengewoon. Hij is waarlijk een groot man. Michael heeft de Aarde vanaf het begin bewandeld. Hij gidst jullie nu naar de waarheid. Hij keerde in dit leven naar Ierland terug voor dit doel. Gedurende 2000 jaar heeft de Cabal geprobeerd het Ierse volk te vernietigen. Ze zijn verantwoordelijk voor de brute dood van miljoenen Ieren. Het bewijs is er voor hen die dit feit willen onderzoeken. De Cabal wilde het Ierse DNA vernietigen, maar door de geschiedenis heen hebben de Ieren gereisd en zich in verschillende landen gevestigd. Zodoende zul je hun DNA over de hele wereld vinden. Waarom is de Cabal zo bang voor het Ierse DNA? Wat zou er gebeuren als de Ieren overal wakker zouden worden en zich de waarheid zouden realiseren?

Het is tijd om te ketenen die jullie aan de Cabal kluisteren te verwijderen. Wanneer jullie eenmaal bewust zijn van de ANGST die ze creëren om jullie te onderwerpen, en het zien voor wat het is, zal het jullie leven niet langer beïnvloeden. Niemand kan je kwaad doen tenzij je het ze toestaat. Wanneer de nieuwe structuren hun intrede doen zullen jullie gelijkheid zien voor alle mensen. De hongerigen en de thuislozen zijn het resultaat van de hebzucht van de Cabal. Dit zal nooit meer gebeuren. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Het kan wat tijd kosten om genoeg voorraden en onderkomens te organiseren voor iedereen maar nooit meer zullen mensen beschouwd worden als tweederangs burgers. Er zal respect zijn voor al het leven.

De duistere agenten werken in allerlei gedaanten, altijd klaar om de waarheid en degenen die hem onderzoeken te ontkrachten. Het maakt niet uit wat voor titels ze zichzelf geven of wat voor genootschappen ze creëren, hun doel is de waarheid te ontkrachten. Ik vertelde je dat ik geschokt was toen ik naar de geestenwereld overging en degenen zag die naar buiten toe claimen waarheid en bewijs te zoeken. Niets is verder van de waarheid. Ze komen overal binnen en net als kanker verspreiden ze hun tentakels in een poging te voorkomen dat de waarheid boven komt. Weinigen zijn

gevrijwaard van hun aanklachten. Je vraagt, mijn lief, hoe ze met zichzelf kunnen leven. Ik vraag, hoe kunnen ze hun verscheiden tegemoet zien, wetend wat ze gedaan hebben. Want het is een misdaad tegen de mensheid.

Nu is september begonnen. Een maand van beloften, wanneer het onverwachte kan gebeuren als de tijd rijp is. Zoals je weet, mijn lief, om dingen te laten gebeuren moet de tijd rijp zijn om de resultaten die we nodig hebben te verkrijgen. We gaan onafwendbaar voort naar ons doel. Wees voorbereid om vooruit te gaan. Informatie komt van alle kanten naar je toe. Soms is het moeilijk allemaal te bevatten. Ik voel je opwinding als antwoorden op vragen onder de meest onwaarschijnlijke omstandigheden onthuld worden. De juiste mensen komen naar voren om je te helpen. Verwacht verrassingen. Opwindende tijden, mijn lief.

Je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!