Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, 7 April 2013

Montague Keen, 7 April 2013

Zo velen van jullie voelen zich belast en verward door emoties. Volledige uitputting overvalt je zonder waarschuwing, terwijl golven van hitte zich door je lichaam verspreiden en nog veel meer. Dit zijn allemaal symptomen van de transitie, Jullie lichamen passen zich aan aan de nieuwe energieën die binnenstromen. Hoewel sommige van deze gewaarwordingen storend zijn, laat ze gewoon gebeuren. Weet dat het eindresultaat dat is, waar jullie op gewacht hebben. De blokkeringen die gebruikt werden om jullie onder controle en gehoorzaam te houden worden verwijderd. Dit kan niet snel worden gedaan. Het zou te veel zijn om aan te kunnen. Weet dat deze verstoringen tot vrijheid, vrede en liefde leiden, evenals tot de verwijdering van de Duistere Machten.

Alles verloopt volgens plan. Het is de juiste tijd voor deze veranderingen. Mijn lief, de uitputting die je zomaar ineens overvalt, is beangstigend. Je hoeft dan alleen maar te rusten en je aan te passen. De Duistere Cabal gebruikt het weer, en alles wat ze ter beschikking hebben om financiële problemen, gezondheidsproblemen en angst te creëren in een laatste, wanhopige poging om de controle te behouden. Hun troefkaart is natuurlijk het bankwezen. Ze gebruiken dit om hele landen te vernietigen. Kijk naar de hiërarchie van het bankwezen. Het zijn degenen aan de top van de piramide die het voor het zeggen hebben. Behoren zij tot het menselijk ras? Dit is een vraag die moet worden gesteld; want als ze dat zijn, dan zouden ze niet kunnen doen wat ze doen. Ze geven niets om het menselijk ras. Het wordt tijd dat de mensheid inziet dat het talrijker is dan de cabal. Mensen moeten ophouden deze cabal te dienen, want door dit te doen helpen ze mee aan de vernietiging van het menselijk ras.

Sta pal en zorg dat er rekening met je wordt gehouden. Wees de krachtige wezens waarvan jullie (diep in je hart) weten dat jullie dat zijn. Wees waakzaam en controleer het voedsel en water dat jullie gebruiken, en, heel belangrijk, welke medicijnen jullie nemen. Neem de verantwoordelijkheid en accepteer niet zomaar wat jullie wordt verteld. Bestudeer de zogenoemde bijwerkingen. Er bestaat niet zoiets als bijwerkingen (side-effects), het zijn EFFECTEN. Jullie kostbare leven is in het geding.

Jullie werden zo lang verblind door propaganda dat jullie zombies zijn geworden die gewoon maar accepteerden wat jullie werd verteld door degenen wiens enige wens is jullie ondergang te versnellen. Het is allemaal onderdeel van het plan van de cabal om de wereld te creëren die zij wil. Die is zonder de meesten van jullie. Dit is waarom ik jullie smeek om de controle over te nemen. Ontwaak voor de ware feiten omtrent het leven op jullie planeet. Geloof me, het is niet zoals jullie werd verteld. Er is jullie nooit de waarheid verteld over wat dan ook. Kijk met open ogen naar degenen die jullie in duisternis en dienstbaarheid houden.

Wanneer goede mensen samenkomen om zich te verenigen en waarheid te delen zoekt de cabal degenen uit die enige vorm van zwakheid hebben. Dan kunnen ze zo iemand overschaduwen, ontregelen en observeren wat er wordt gedaan en in de gaten houden wie er meedoen. Degenen binnen de cabal zijn meer dan meesters in dit soort gedrag, want ze hebben eeuwen ervaring. Dit is waarom ze zo lang aan de macht waren. Het zijn de zwakke mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, met name degenen wiens grote ego’s het liefst macht en status willen. De Cabal kan zelfs de meest gewaarborgde groepen infiltreren. Bescherming is dus heel belangrijk. Verzeker je er alsjeblieft van dat je ten allen tijde beschermd bent. Neem nooit iets zomaar voor waar aan, want je hebt veel te verliezen.

Dit is jullie kans een wereld te creëren die de gehele mensheid respecteert, zowel als de dieren en de planten. Jullie worden geholpen door de Geestenwereld en jullie vrienden van andere planeten, dus jullie staan er niet alleen voor. Jullie kunnen en zullen het doen. De enige religie die zal overleven is die van LIEFDE. Alles dat vals is, of gebaseerd op controle en bedrog, zal zonder een spoor achter te laten verdwijnen. Zodra de valse attributen van macht verwijderd zijn zullen jullie degenen die jullie controleerden in al hun naaktheid voor jullie zien, en jullie zullen je afvragen hoe je ooit zulke mensen geloofd en gediend kon hebben. Massahypnose werd en wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt, d.m.v. televisie om jullie onderworpen en beheersbaar te houden. Zodra jullie doorhebben hoe het wordt gedaan, zal het jullie niet langer beïnvloeden, en zullen jullie ontwaken en bewust worden. Ik zeg jullie nogmaals: niets is wat het lijkt. Er is geen tijd te verspillen. Voorkom dat je te licht wordt bevonden. Dit is jullie tijd om het licht der waarheid en rechtvaardigheid naar jullie wereld te laten terugkeren.

Het web van leugens dat werd gebruikt om de waarheid voor jullie verborgen te houden wordt spoedig aan de kaak gesteld. Hoe velen van jullie weten dat The Land of the Brave, the Land of the Free waarover ze zingen, hemaal niet vrij is. Controleer de feiten: dingen zijn niet zoals jullie werd geleerd. Het is alleen maar een spel om jullie onwetend te houden m.b.t. de ware feiten en het heeft al die jaren gewerkt, totdat sommigen van jullie wakker begonnen te worden en het volledige plaatje zagen.

Het Vaticaan controleert alles. Dat is het belangrijkste, dus begin daar. Al die godsdienstoorlogen waren slechts spelletjes om de bevolking te plukken en iedereen onder controle te houden. Het beheerste alle echte kennis. Het is allemaal daar, verborgen voor de mensheid. Vraag jezelf af: WAAROM?

Het is tijd om serieus te kijken naar al die INSTITUTEN. Hoe begonnen ze en wat is hun doel? Dienen ze de mensheid? Jullie zullen verbaasd zijn over sommige antwoorden die jullie vinden. Deze vragen moeten worden gesteld, want jullie kunnen niet langer je ogen sluiten voor wat er gebeurt op jullie wereld. Het is jullie verantwoordelijkheid te vragen, en verantwoordelijk te reageren op wat jullie ontdekken. Het is nu makkelijker voor de mensheid om samen te komen dan ooit tevoren in de geschiedenis.

Verbind jezelf opnieuw met jullie heilige plaatsen, want dit zal de prachtige energie laten vrijkomen die door de cabal werd geblokkeerd. Het is er allemaal, verborgen in het volle zicht. Jullie zien het alleen niet. Wanneer jullie je op deze plaatsen verzamelen, zullen jullie opgebeurd en van energie worden voorzien. Die plaatsen zijn overal en ze wachten op jullie (h)erkenning.

Laat je altijd leiden door je hart, want dat zal je niet van je pad laten afwijken. Degenen onder jullie die momenteel belangrijk werk te doen hebben zullen ervaren dat het haast ondraaglijke stress en zorgen oplevert. Vraag jezelf, wie of wat veroorzaakt dit? Is er een patroon? Er dienen zich mensen aan met een glimlach, die hun vriendschap en advies aanbieden, wiens enige doel is om te voorkomen dat je je ware pad volgt. Trap er niet in. Wees bij iedereen en alles op je hoede. Wees waakzaam en bewust want je kunt je niet veroorloven om risico’s te nemen. Zulke mensen zijn manipulators; experts in het ontdekken van zwakheden, die ze vervolgens gebruiken om te vleien en de gedachten van het slachtoffer te manipuleren om ze weer onderdanig te maken. Mijn lief, jij hebt dit meer dan eens zien gebeuren. Ik weet dat je ervan walgt dat sommige mensen zo laag kunnen zijn.

Ken je vijand. Wees waakzaam en bescherm jezelf. Weet dat jullie op de juiste weg zijn en dat jullie zullen triomferen. Jullie zullen het licht herstellen. De mensheid zal een eenheid worden; iedereen wordt deel van het geheel, zonder verdeeldheid of afgescheidenheid. Vrede zal worden hersteld. Dit is waar jullie voor bedoeld zijn.

Ik weet dat velen van jullie worden gebombardeerd met negativiteit. Maar dat gebeurt omdat de cabal bang is voor jullie. Wees er voor elkaar: luister, steun en help elkaar te begrijpen wat er wordt gedaan en waarom het wordt gedaan. Weet dat er soms woorden uit hun mond komen die niet van henzelf zijn. Ze zullen zich niet herinneren wat ze zeiden. Ze worden gebruikt om te kwetsen en te verontrusten, dus keer je er vanaf en probeer het te negeren.

Heb medelijden met dergelijke individuen en steun ze, want ze lijden en snappen niet waarom. Het moet hen duidelijk worden gemaakt wat ze wordt aangedaan en waarom. Dan zullen ze de kracht vinden om te weigeren er deel van uit te maken. Het maakt allemaal deel uit van de weg, mijn lief.

Wees sterk en wees wakker. Wees altijd waakzaam.

Ik ben er voor je, mijn lief. Ik zal je nooit verlaten.

Altijd je aanbiddende Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
 


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge