Home > Nederlands > Montague Keen, 29 oktober 2017

Montague Keen, 29 oktober 2017

De strijd wordt heviger terwijl alle leugens van jullie heersers één voor één worden blootgelegd. Hun machtspiramide is bezig overal om hen heen uiteen te vallen, omdat er boeken worden geschreven en moedige mensen zich uitspreken. Ik heb ervoor gezorgd dat Veronica één boek in het bijzonder genaamd: “TELL THE TRUTH AND SHAME THE DEVIL” *) onder ogen kreeg; op haar beurt heeft zij het naar anderen doorgestuurd vanwege de grondig onderzochte waarheid die erin wordt uiteengezet. Het opent jullie gedachten voor de waarheid die zorgvuldig voor jullie verborgen werd gehouden. Om dergelijke leugens in stand te houden werd een controlesysteem van leugens opgezet om te voorkomen dat jullie de waarheid ooit zouden ontdekken.

Dit, mijn vrienden, is de tijd van waarheid en ontmaskering. De heerschappij van de terreur door de cabal komt nu ten einde. Hun leugens en hun kwade bedoelingen zijn nu voor iedereen zichtbaar, waarbij het aan eenieder is hoe hiermee om te gaan. Er zijn moedige zielen wiens enige wens het is om de mensheid uit de knechting te bevrijden. David Icke is hier al sinds vele jaren op zijn eigen manier mee bezig. Gilad Atzmon is eveneens een prachtige ziel. Ook hij werkt onvermoeibaar om jullie van het lot, dat de cabal voor jullie voor ogen heeft, te bevrijden.

De geschiedenis, die jullie sinds Het Concilie van Nicea in 325 na Christus hebben geleerd, bestaat voor 100% uit leugens. Sinds die tijd zijn jullie slachtoffer van de cabal geweest. Jullie spirituele essentie werd vernietigd en jullie psyche, zelfs jullie ziel, werd vanaf dat moment gecontroleerd en afgesloten. Jullie instinct, je innerlijke zelf dat je in verbinding hield met Al Dat Is, werd door de cabal met hun verplichte vaccinaties en medicatie, opzettelijk vernietigd. Het feit dat jullie een dergelijke aanval hebben weten te overleven, is niets minder dan een wonder. De Annunaki en hun nakomelingen op Aarde zijn bijna in hun opzet geslaagd om de gehele mensheid te verwijderen zodat ze hier alleen en openlijk konden leven. Dit zijn de mensen DIE MENSELIJK BLOED NODIG HEBBEN, BABY’S DODEN EN ZE OPETEN, ZODAT ZE IN STAAT ZIJN OM OP AARDE TE OVERLEVEN. Jullie weten wie ze zijn. Het bewijs is overal om jullie heen te vinden. De enige persoon die dit aanpakt is Donald Trump, maar dat wordt jullie niet verteld. Wat moet deze kwaadaardige cabal nog méér doen voordat jullie zeggen: “STOP! We weigeren jullie zonder onze toestemming nog door te laten gaan”.

Lees Eisenhower’s boek: CRUSADE IN EUROPE

Lees Churchill’s boek: THE SECOND WORLD WAR.

Lees De Gaulle’s boek: MEMOIRS, Vol. I, II en III


Deze drie boeken werden geschreven door mensen die bij de oorlog betrokken waren. Ze vertellen de waarheid over de oorlog zoals zij die hebben beleefd. Degenen die ernaar streefden om na de oorlog alle touwtjes in handen te hebben, hadden een SCENARIO bedacht WAAR DEZE DRIE MANNEN NIETS VANAF WISTEN. Dat is vreemd, toch? Dit is het onderzoeken zeker waard. Jullie zijn allemaal slachtoffer van dit scenario en totdat jullie hiermee aan de gang gaan, blijf je een gedetineerde van de gevangenis die jullie Aarde noemen.

Jullie zingen allemaal graag over vrijheid, maar ik zeg je, jullie hebben die nooit kunnen ervaren. De cabal heeft jullie alles afgenomen. Hoeveel langer laten jullie dit nog zonder tegenwerking doorgaan? Totdat jullie dit blootleggen en aan de kaak stellen, zullen jullie onderdrukkers als voorheen door blijven gaan met het uitvagen van de mensheid en jullie bezittingen voor zichzelf te nemen.

De waarheid staat op zichzelf; enkel leugens hebben bescherming nodig. Het is tijd om de ketenen af te werpen en jullie ogen te openen om duidelijk te zien wat er overal om je heen gaande is, niet wat er jullie verteld wordt dat er gebeurt. Neem je wereld weer in eigen hand om haar opnieuw te laten zijn wat ze is geweest voordat de heersers in positie werden gebracht. Geniet van de zon zoals dat vóór de duistere dagen van controle gebeurde. Alles dat ten goede kwam aan het menselijk leven is vernietigd of verwijderd. De cabal heeft, om te kunnen overleven, de energie van jullie lijden nodig. Ze hebben manieren gevonden om het aantal mannelijke spermacellen, dat zich nu op een dieptepunt bevindt, te verlagen. Wanneer jullie niet langer in staat zijn jezelf voort te planten, hebben ze gewonnen en zullen ze vrij zijn om de Aarde voor zichzelf in te nemen.

Stop alsjeblieft zonder vragen te stellen alles te gehoorzamen wat de cabal van jullie eist. Ik kan jullie verzekeren dat ze niet het beste met jullie voorhebben. Ze haten en verachten jullie. Het woord ‘haat’ is een krachtig woord. Wanneer je haat in de praktijk ziet, explodeert je gemoed bijna in shock. Jullie hebben vreemd genoeg gedacht dat iedereen is zoals jullie zelf; leven en laten leven. Maar mijn lieve vrouw heeft na mijn overlijden met bijzonder veel haat van mijn familie te maken gehad, omdat ze niet Joods was. Alles is haar afgenomen. Het spijt me zeer dat ik haar niet tegen een dergelijke ervaring heb kunnen beschermen. Ik heb het nooit aan zien komen.

Hollywood werd en wordt nog steeds gebruikt om jullie te beïnvloeden. Degenen die de filmindustrie in handen hebben, zijn op een missie om jullie te misleiden. Hun invloed op hoe jullie je leven leiden is enorm. Jullie stellen je dom genoeg open voor wat er ook maar wordt geproduceerd, inclusief al het subliminale materiaal dat jullie bewustzijn wordt ingestuurd. Kijk naar degenen die deze films produceren. Zijn dit eerzame mensen? Ik denk het niet. Hebben ze respect voor jullie?

Jullie ontwaken uit de nachtmerrie van controle en zien het voor de eerste keer. Dit wakker worden is niet gemakkelijk, maar het is een proces dat jullie moeten ondergaan; het kan niet worden omzeild. Breng jezelf nog maar eens in herinnering wat jullie allemaal zullen winnen als aan de corrupte cabal het hoofd wordt geboden en deze verwijderd wordt. De wereld kan dan worden geleid door menselijke wezens, ten behoeve van menselijke wezens. Alle redenen van oorlog zullen voor altijd zijn verdwenen, dus de moordindustrie zal niet blijven bestaan. Kijk naar degenen die dit in handen hebben. Kijk naar degenen die oorlog verheerlijken terwijl ze zelf veilig thuisblijven. Enkel de goedgelovigen trappen in hun leugens. Er valt geen eer te behalen aan het doden van je medemens. Het druist in tegen elk eerzaam instinct dat je bezit. Bescherm jezelf met alle mogelijke middelen, maar ga er nooit op uit om te doden.

Het leven is met name moeilijk voor degenen die ernaar streven jullie uit gevangenschap wakker te schudden. De aanvallen zijn meedogenloos en uitermate zwaar om mee om te gaan. Alle aspecten van het leven worden aangevallen. Over de gehele wereld zijn er miljoenen onschuldige mensen die onschuldig in de gevangenis zitten. Help hen op alle mogelijke manieren. Het is een misdaad tegen de mensheid en dit moet worden ontmaskerd. 99% van de rechters staan onder invloed van de cabal. Ze dienen enkel de cabal. Het juridische systeem bestaat alleen om de cabal van dienst te zijn en wordt gebruikt om hen die een last vormen uit te schakelen.

Wij, aan deze kant van het leven, bedanken eenieder die heeft gebeden voor Dave McCann of die heeft bijgedragen aan het fonds om hem te bevrijden. We zijn al een heel eind! Er is 25.000 $ nodig; dit is momenteel in de Verenigde Staten het gebruikelijke bedrag voor gerechtelijke bijstand. Het vinden van eerlijke rechtsbijstand is bijzonder moeilijk. Veronica is er echter in geslaagd en nu is het nodig dat de financiering wordt ingezet. Helaas werden de V.S. jaren geleden al door de cabal overgenomen.

Mijn lief, de belemmeringen die zich aandienen, ongeacht wat je doet, zijn bijzonder moeilijk te hanteren. Degenen binnen de cabal proberen wanhopig aan hun manier van leven vast te houden. Ze zullen proberen iedereen die een dreiging voor hen vormt uit de weg te ruimen. Maar je werk zal worden voltooid en Dave zal terugkeren.

Altijd, mijn lief, je aanbiddende,

Monty

California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja

*) Dit boek staat hier online: Gerard Menuhin - Tell the Truth and Shame the Devil
Je kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!