Home > Nederlands > Montague Keen, August 4, 2013

Montague Keen, August 4, 2013

Er woedt een strijd op zo veel niveaus. Er zijn ongeziene krachten, net buiten jullie visuele bereik en zij creëren veel van de verwarring die jullie op Aarde ervaren. De plannen die naar voren worden geschoven moeten tegengehouden en aan het licht worden gebracht. Degenen die begrijpen wat er wordt gedaan hebben de plicht om hun informatie te delen zodat de meerderheid wakker geschud kan worden en zodoende op alle eventualiteiten voorbereid is. Wij in de geestenwereld zullen jullie waarschuwen. We zien wat er gebeurt en we vinden de middelen om aandacht te vestigen op wat er gepland wordt.

Het duistere tijdperk van controle komt tot een einde en het licht zal alles dat corrupt was belichten. Eenmaal aan het licht gebracht, kan de duistere garde niet langer functioneren. Elke dag ontdekken jullie de waarheid omtrent hetgeen jullie als waarheid werd opgedrongen. Dit zal jullie duidelijk de weg voorwaarts tonen. Dit is een erg pijnlijke oefening, maar dat moet het zijn, zodat alles dat corrupt was verwijderd kan worden. Niets van het corrupte regime kan worden geaccepteerd. Het moet allemaal verdwijnen. Dan zullen jullie met een schone lei beginnen, met alles in de openbaarheid, zodat de mensheid opnieuw kan beginnen, zonder de parasieten. Niets zal verborgen worden voor de mensheid. Geen enkele organisatie zal toegestaan worden de controle over te nemen om beslag te leggen op wetenschappelijke vooruitgang die de mensheid ten goede zou komen. Er zal een terugkeer naar de natuur zijn. De mens heeft overleefd en gefloreerd omdat hij begreep dat de natuur in alles wat hij nodig heeft zou voorzien. Het is spannend voor ons om te zien hoe velen van jullie nu opnieuw natuurlijke geneesmiddelen tegen kwalen ontdekken – kwalen die het resultaat zijn van het verstoren van de natuur. Het menselijk lichaam was nooit ontworpen om af te rekenen met dergelijke dodelijke verstoringen. De natuur heeft alle antwoorden op jullie noden, en gelukkig worden jullie je bewust van dit feit en krijgen jullie opmerkelijke resultaten. We zijn al die goede mensen, die de voordelen die de natuur biedt onderzoeken en herevalueren, dankbaar. Jullie werk is van groot belang en zal totaal worden geaccepteerd als de tijd rijp is. Het is belangrijk dat jullie volledig voorbereid zijn om je medemens in te lichten omtrent het bewijs van jullie bevindingen.

De meeste mensen kunnen nu duidelijk zien hoe de oorlogsmachine werkt. Ze weigeren nu de propaganda te slikken die in het verleden zo goed werkte. De Cabal is nu wanhopig aan het zoeken naar nieuwe redenen om oorlog te veroorzaken. Ze worden in de gaten gehouden en ze zullen aansprakelijk worden gesteld door degenen die klaar staan om het over te nemen en de mensheid te redden uit hun klauwen. Het menselijk ras zal overleven want er zijn momenteel genoeg wezens van puur licht op Aarde om dit zeker te stellen.

Neem niets voor wat het lijkt. Check je feiten en beslis wat je als waarheid aanneemt na zorgvuldige overweging. Leg al het zogenaamde ‘nieuws’ naast je neer, want dat is pure fantasie van de Cabal en dat moet als zodanig worden beschouwd. Je zult de absolute waarheid herkennen wanneer je alle feiten hebt, zodat je het zelf kunt evalueren. Velen worden overschaduwd, dus pas op voor wat je als waarheid aanneemt. Alles is door de Cabal ontworpen om jullie onder controle te houden: gehoorzaam en alleen dienstbaar aan hen. Geld wordt voor dit doel gebruikt, want dat is alles wat ze snappen en controleren. Ze manipuleren alles zodat jullie totaal financieel onder hun controle zijn. Het hele concept van bankieren werd speciaal voor dit doel ontworpen. Het was aan landen opgedrongen door de Cabal. Door middel van geld namen ze de voedselindustrie, water en energie over. Ze besmetten de lucht de je inademt. Ze geloofden dat hun plan ‘foolproof’ was, en ze dachten er geen moment aan dat er een tijd zou komen waarin de mensen wakker zouden worden en zich realiseren wat ze werd aangedaan. Nu zeggen de mensen, “Nee. Niet uit mijn naam. Ik weiger deel uit te maken van jullie corrupte plannen!”

Meer bewijs van het feit dat alles aan het licht wordt gebracht werd gisteren onder je aandacht gebracht, toen EEN ENORM PENTAGRAM IN KAZACH -STAN (zichtbaar op Google Earth) aan je werd gemeld. Bij nader onderzoek kun je HET ZEGEL VAN DE DUIVEL 81694BC, LUCIFER, en ADAM zien. Na nog intensiever onderzoek: LISAKOVSK KONDIGDE EEN ‘MENSELIJK VLEES BARBECUE’ AAN.

WAT DENKEN JULLIE, MENSEN, HIERVAN? Het is er allemaal, verborgen in het volle zicht. Het verschil is, dat jullie nu met open ogen zien wat er altijd al was, maar jullie ogen waren er voor gesloten. Jullie keken met ogen die gecontroleerd zicht hadden.. De sluier is opgelicht en nu kunnen jullie duidelijk zien, en jullie zijn ten diepste geschokt over wat jullie zien.

Jullie vragen je af, “Hoe kon ik zo blind zijn geweest voor alles wat er al die tijd gebeurde?” Het feit is, dat jullie er blind voor waren, maar dat zijn jullie nu niet langer. Nu moeten jullie het onder ogen zien, helemaal, en beslissen hoe jullie er mee omgaan. De verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Elk van jullie moet nu een keuze maken. Gaan jullie voor het DUISTER of kies je voor het LICHT? Je kunt niet aan de zijlijn blijven staan. Het is een grote beslissing. Duisternis of licht, het is de grootste beslissing die ooit van je gevraagd wordt, dus het is belangrijk om het goed te doen.

De Duistere Garde is de strijd aan het verliezen. Dit is duidelijk, zelfs voor de meest sceptische onder jullie. De persoonlijke strijd in je ziel is waarmee je het eerst te maken hebt. Onthoud, de makkelijkste weg ergens uit is meestal uiteindelijk de moeilijkste.

Tijd is van cruciaal belang. Je moet nu besluiten. Wees er van doordrongen dat elke denkbare verleiding op je pad komt om je in het duister te houden. Degenen binnen de Cabal zijn meer dan meesters in deze technieken. Dat is hoe ze in de eerste plaats de controle kregen. Zullen mensen dom genoeg zijn om een tweede keer in hun leugens te trappen?

Wanneer er liefde in jullie hart is, zul je het licht zien en het volgen.

Mijn lief, moeilijke beslissingen worden genomen. Ze zijn nodig, want alleen degenen met ware vastberadenheid kunnen blijven. We zijn met je, elke stap op de weg, er voor zorgend dat je op dit moeilijke pad wordt gesteund.

Altijd, je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl