Home > Nederlands > Montague Keen, 1 juli 2013

Montague Keen, 1 juli 2013

Jullie zijn getuigen van de laatste wanhopige pogingen om de matrix bij elkaar te houden. Nu velen van jullie je bewust worden van de kracht van jullie eigen geest, weigeren jullie nog stil te zijn. Jullie willen je ontdekkingen met anderen delen. Jullie ontdekken dat iedereen graag leert. Ze zijn niet langer bereid gevangen te zijn in het dienen van de Cabal. Sommige legers worden eindelijk wakker en stellen vragen bij wat ze bevolen wordt. Ze realiseren zich dat ze vervangbaar zijn en van geen belang; dat ze op een dag ook gedood zullen worden door hen die ze dienen.

Wij in de geestenwereld kunnen jullie alleen helpen wanneer jullie daarom vragen. We zijn klaar en bereid, net als jullie vrienden op andere planeten, die praktische hulp, zoals technologie etc zullen brengen. Jullie moeten ons om hulp vragen, want we kunnen niets doen tenzij jullie er om vragen. Velen van ons zullen in tijdelijke verschijningen komen. Dit heb ik je beloofd, mijn lief. Wees voorbereid op wat verrassingen.

We zullen jullie geest bevrijden van de beperkingen die jullie werden opgedrongen door het kwaadaardige controle systeem dat jullie planeet al die jaren geleden overnam. Het is nu tijd voor jullie om opnieuw de prachtige, krachtige mensen te worden die planeet Aarde bewoonden voordat de overname begon. Die overname behelsde de afslachting van zo velen. Zelfs vandaag de dag zien jullie de slachtpartijen in zo veel delen van jullie wereld doorgaan. De smoesjes hiervoor worden steeds zwakker naarmate ze hun redenen om een ander land binnen te vallen om ‘de mensen te beschermen’ verkondigen. Het laatste wat ze willen doen is die arme onschuldige mensen beschermen. Het is hun manier om de bevolking te ruimen en op een dag zullen diezelfde mensen jou en de jouwen willen ruimen. Hebben jullie nooit over dat scenario nagedacht? Het wordt tijd dat je dat doet.

De vele onthullingen die nu uit het Vaticaan stromen zullen spoedig een vloedgolf worden. Dan zal het ontmaskerd worden als de kop van de slang. Velen daarbinnen kunnen niet langer hun ogen sluiten voor wat het in het verleden deed en nog steeds doet en wat haar werkelijke doelen zijn. Dat kaartenhuis begint in te storten. Het heeft zo veel voor de mensheid verborgen. Het controleerde de menselijke geest van geboorte tot graf, en de ANGST waarmee het die geesten regeerde heeft al die jaren de levenservaring op Aarde van miljarden mensen vernietigd. Het is voor velen van jullie moeilijk te accepteren dat het allemaal is gebaseerd op leugens en bedrog. Spoedig zullen jullie hier onweerlegbaar bewijs van zien. Zij en hun cohorten zijn verantwoordelijk voor alles dat slecht en kwaadaardig is op jullie wereld. Maar hun heerschappij is bijna voorbij. Er zullen geen tranen worden geplengd om de verwijdering van die verschrikkelijke machtsstructuur; hoewel velen van jullie, spijtig genoeg, er nog steeds in vast zitten door de ANGST die jullie werd bijgebracht.

Verwijder de ketenen en stap naar voren, het licht in. Leg de ANGST af en wordt wie je bent. Open je hart voor liefde en ik beloof je dat jullie levens zich openen voor alle mogelijkheden. Jullie grote avontuur begint nog maar net. Geniet ervan! Alle kennis die voor jullie verborgen werd, zal voor iedereen beschikbaar komen, net zoals iedereen weer gelijk zal worden. Planeet Aarde is de enige plek in het hele universum waar sommigen claimen superieur te zijn aan anderen. Spoedig zullen jullie zien wat een domme, belachelijke claim dat werkelijk is. Hoe kan iemand geloven dat de Bron, de Schepper, ooit zo iets zou doen. Alles zal worden onthuld en uitgelegd en het bewijs zal jullie voorgezet worden. Alles zal duidelijk worden. De natuur zal het overnemen van de technologie die haar afbeult en zoveel vernietiging en angst veroorzaakt.

De grote geesten die eens op Aarde waren staan klaar om jullie adviseurs te worden. Ze zullen jullie op elke stap op de weg begeleiden bij het herstellen van jullie ooit zo grootse planeet. Ze hebben zichzelf getoond aan Veronica. Ze wilden haar laten weten dat ze, zolang als nodig is, aan jullie zijde zullen werken om jullie wereld te herstellen. Denk niet dat jullie deze taak alleen onder ogen moeten zien. Zie het als een gezamenlijke inspanning.

De Cabal is bang voor jullie, nu meer van jullie ontwaken en haar ontmaskeren. Stuur hen liefde en licht. Dit zal de corruptie aan het licht brengen en het zal hun machtsstructuur vernietigen. Liefde is jullie krachtigste wapen en het kost geen cent. Betaal hun haat en minachting terug met liefde en een glimlach, recht uit het hart en jullie zullen slagen zoals je in je wildste dromen niet voorzien hebt. Want ze begrijpen liefde niet: ze zijn er niet toe in staat en ze kunnen er niet mee omgaan. Jullie daarentegen hebben het in overvloed. Zodra jullie volledig begrijpen hoe liefde alles kan veranderen, kan niets jullie stoppen.

Jullie staan aan de vooravond van zoiets groots dat de komende generaties zich zullen verwonderen over hoe jullie het duister hebben verslagen en het licht herstelden, en hoe de mensheid weer één werd, in staat om in vrede en harmonie te leven. Sommigen kunnen denken dat er veel van jullie gevraagd wordt. Alles dat ik jullie zeg is: denk aan de beloningen – geen gemoord meer, en geen corruptie meer. Dat is toch zeker een of twee ongemakjes waard. Niemand wordt gevraagd meer bij te dragen dan waartoe hij in staat is, en jullie zijn allemaal tot zoveel meer in staat dan wat jullie werd wijsgemaakt. Jullie kunnen het doen en jullie zullen het doen.

Velen van jullie kwamen naar de Aarde terug om deze geweldige verandering voor elkaar te brengen. Denk eraan dat er mensen zijn die door de Cabal gebruikt worden om je werk te infiltreren of te ontwrichten. Ze veroorzaken ontwrichting wanneer en waar ze maar kunnen. In het bijzonder pakken ze de kwetsbaren. Ze beloven veel maar ze geven niets. Ze zijn te beklagen. Jullie zijn voor zo een korte tijd op Aarde. Het is maar een moment, als je het eeuwigdurende bestaan van de ziel in aanmerking neemt. Er zijn er velen die zeggen van het licht te zijn, die, als ze feitelijk mensen ontmoeten die waarlijk van het licht zijn, anderen de schuld geven omdat ze niet echt kunnen functioneren in zuiver licht. Ze voelen zich ontmaskerd en ongemakkelijk en ze laten de zwaksten denken dat zij daar schuldig aan zijn.

Blijf wakker, bewust en alert, want er wordt veel gedaan om te voorkomen dat jullie volledig bewustzijn krijgen. Houdt jullie geesten vrij van de propaganda in jullie kranten en op jullie televisies. Dat is allemaal ontworpen om je in het duister en onder controle te houden. Ga door met elkaar te steunen en informatie te delen. Verwelkom het licht in jullie levens.

Mijn lief, je had onlangs te maken met situaties, zowel met uitrusting als met sommige individuen, die gebruikt werden om ontwrichting en stress te veroorzaken. Trap er niet in, want dat is precies wat ze willen. Dat zou verspilling van kostbare energie zijn.

We zijn op weg. Niets kan het licht stoppen.

Altijd je aanbiddende

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl