Home > Nederlands > Montague Keen, 10 december 2017

Montague Keen, 10 december 2017

Bericht van Veronica

De afgelopen weken ben ik buitengewoon ziek geweest. Het gaat om een aanval op mij, aangezien er geen medische uitleg is voor wat er gebeurt. Mij is door vele bronnen verteld dat het vanuit de hoek van de Jezuïeten afkomstig is. Op 10 December j.l. heb ik de boodschap van Monty ontvangen maar ik aarzelde om het te verspreiden. Gisteren echter spoorde Monty mij aan om dit wel te doen.

Catholic Confidential | Deplorable Jesuit Secrets Revealed! YouTube

Ik was geschokt en van streek. Het vermeldt zelfs hoe Koningin Victoria de Jezuïeten in staat heeft gesteld om de TWEEDE IERSE MASSAMOORD (1845 – 1850) uit te voeren. Dit heeft mij de ogen geopend voor zoveel méér. Ik moet de boodschap van Monty vrijgeven. Bid alsjeblieft voor me.


Boodschap van Montague

Het verborgene kan niet langer voor jullie verborgen worden gehouden. Ik weet dat het blootleggen van de waarheid bij vele mensen verwarring en verdriet veroorzaakt. De waarheid dient onder ogen te worden gezien, zodat de mensheid zich vooruit kan bewegen het licht binnen. Ik ben me ervan bewust dat het voor velen van jullie moeilijk zal zijn om het feit te accepteren dat de Annunaki nog steeds over de mensheid heersen en haar controleren. Jullie hoeven alleen maar de Jezuïtische Ambtseed te lezen om duidelijk te kunnen zien hoe zij de mensheid hebben gecontroleerd.

“Jullie is geleerd om op een verraderlijke manier het zaad van jaloersheid en haat in gemeenschappen, provincies, landen waar vrede heerste te zaaien en deze tot bloedige daden op te hitsen waardoor ze betrokken raken in oorlogen tegen elkaar, en revoluties en burgeroorlogen te veroorzaken in landen die voorheen onafhankelijk waren geweest en welvarend, landen die de kunsten en de wetenschap bevorderden en die van de zegeningen van vrede konden genieten. Partij te kiezen voor de strijders en in het geheim met je Jezuïetbroeder samen te werken, die waarschijnlijk aan de andere zijde meedeed, maar openlijk oppositie voerde tegen dat waarmee je je verbonden zou hebben, alleen om de Kerk uiteindelijk aan het langste eind te laten trekken, in de van tevoren bepaalde condities in de vredesverdragen en dat het doel de middelen heiligt.”

Alle oorlogen werden door hen in gang gezet. Lees hun geschiedenis, de Inquisitie, de kruistochten; het is allemaal zichtbaar voor degenen onder jullie die willen dat jullie wereld de duisternis ontstijgt, een wereld waarin jullie nog maar nauwelijks kunnen bestaan. Alles waar het Vaticaan/de Jezuïeten voor staan is gebaseerd op leugens: absoluut alles. Ze hebben hun leugens beschermd, hun leugens opgedrongen, terwijl ze pedofilie in de praktijk brachten zonder dat er ook maar een spoortje argwaan werd gewekt. Mijn lieve vrouw werd uitgenodigd om in het Vaticaan bloed te drinken als ze zou stoppen met mij samen te werken.

Er zijn er op Aarde wiens levensmissie het is om de mensheid te redden. Veronica wordt door het Vaticaan aangevallen. Jullie zouden je verbazen als je meer zou weten over de wapens die ze inzetten tegen wie dan ook die het aandurft vraagtekens te zetten bij hun plannen. De Paus heeft nu toegegeven dat de Jezus waarover ze hebben gepreekt NOOIT HEEFT BESTAAN. Dit heb ik jullie al sinds mijn heengaan, 13 jaar geleden, verteld. De leugen is tijdens het Concilie van Nicea bedacht en wordt sindsdien gebruikt om de massa onder controle te houden.

Het is van het grootste belang dat jullie de REVOCATIES uitspreken om de macht van het Vaticaan weer terug in eigen hand te nemen. Zonder jullie instemming verliezen ze hun macht. Al diegenen in het Vaticaan leven in luxe, van geld dat van de armen in de wereld is opgeëist.

Het Vaticaan controleert het bankieren op de wereld. Hoeveel van jullie hebben inzicht in dit feit? Ze floreren op armoede, omdat de energie van jullie lijden hen voedt. De Jezuïeten hebben de HOLOCAUST in IERLAND van 1845-1852 georganiseerd en doorgevoerd. Ze hebben ervoor gezorgd dat schepen die waren volgeladen met oogsten van Ierse boeren naar Engeland werden gestuurd. Jezuïeten die in deze tijd in Ierland waren om de Holocaust te handhaven, traden na hun dood naar voren om aan het volk van Ierland vergeving te vragen voor hun grote misdaad tegen hen. Helaas zijn de Jezuïeten tot op de dag van vandaag hun kwaadaardige controle over de Ieren blijven uitvoeren. Ze zorgen ervoor dat ze, door middel van FLUORIDE in de watervoorraad en mindcontrol op de scholen, de controle in handen houden. Mochten de Ieren ooit wakker worden voor wie ze zelf zijn dan zou het plan van het Vaticaan om de mensheid te vernietigen, onmiddellijk stoppen.

Terwijl jullie de Kerstdagen naderen, worden jullie aangemoedigd om iets te vieren wat nooit is gebeurd. Jullie wereld is in de Jezuïtische/Zionistische leugen getrapt. Jullie hebben er nooit vraagtekens bij geplaatst. Onderzoek het zelf. Lees het werk van Michael Tsarion. Ierland was het Heilige Land tot het Concilie van Nicea, toen de Roomse Kerk de namen van plaatsen in het oosten (wat nu bekend staat als Palestina) heeft veranderd om het met haar eigen verhaal te laten kloppen. Indertijd stonden de Ieren bekend als De Wijzen, die in vele delen van de wereld onderricht gaven. Oude Ierse heilige mannen stonden bekend als HEBREEËRS. Jullie kunnen in Egypte bewijs vinden wat dit kan bevestigen. Jullie kunnen via de ondergrondse tunnels onder Tara Hill naar de meeste delen van de wereld reizen. Jullie kunnen een tunnel ingaan naar wat nu bekend is als Irak.

Al deze informatie werd voor jullie verborgen gehouden. Dit is jullie moment om te ontwaken en te weigeren de leugens van de afgelopen 2000 jaar nog langer te slikken. De energie verhoogt zich, dus meer en meer van jullie zullen inzien en begrijpen wat de mensheid werd aangedaan. Deze maand December zal méér onthullen wat voor velen van jullie moeilijk te aanvaarden is. Jullie zijn in een leugen getrapt die jullie werd opgedrongen. Wanneer jullie jezelf uit de ketenen van deze leugen bevrijden, zullen jullie vrijheid kennen.

Jullie zullen je goddelijke recht terugeisen om het leven op Aarde te ervaren zonder dat het Vaticaan elk aspect van jullie bestaan bepaalt. Het Opperwezen zal jullie met open armen ontvangen. Aan deze kant van het leven bestaat enkel liefde. Er is geen hel; dat was een idee, bedacht door het Vaticaan.

Reik elkaar de hand. Jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus help elkaar om bij te komen van de schok van het ontwaken voor de waarheid. Betreed een toekomst die jullie stoutste dromen te boven gaat. Een toekomst zonder oorlog, armoede, honger, thuisloos zijn; een toekomst waar vrede en harmonie voor iedereen de norm zal zijn. De toekomst ligt in jullie handen. Behandel het met liefde en zorg. Bid alsjeblieft ook voor Dave McCann. Hij heeft voor de mensheid een taak te vervullen. Jullie hebben hem nodig.

Mijn lieverd, er was pure wilskracht voor nodig om de afgelopen drie weken te overleven. De aanvallen van het Vaticaan op jou zijn venijnig. Je lichaam worstelt om te overleven zodat je je werk kunt voltooien.

Ze doen nog steeds hun uiterste best om Dave McCann vast te houden, een volkomen onschuldige man die in hun duivelse val is gelopen. Mijn lief, jij weet dat wat er moet worden gedaan, zal worden gedaan.

Mijn liefde is altijd met je. Je aanbiddende,

Monty.


Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!