Home > Nederlands > Montague Keen, 3 januari 2016

Montague Keen, 3 januari 2016

“In de uiteindelijke analyse zijn het de Huizen van de ELITE die het PARASITAIRE SYSTEEM hebben geconstrueerd: EEN MONDIALE GEVANGENIS, een gevangenis zonder tralies. Niemand kan het BEDROG logisch verklaren. Hoe kan iemand een WAANVOORSTELLING verklaren die zo KRACHTIG en ALOMTEGENWOORDIG is DAT HET VOOR DE MEESTE MENSEN ONMOGELIJK IS OM TE DOORGRONDEN?

Eén van de gevangenisbewaarders zegt spottend: “het zijn enkel de kleine geheimen die beschermd dienen te worden. De GROTE BESCHERMEN ZICHZELF DOOR HET ONGELOOF VAN HET PUBLIEK.”

“De ROOFDIEREN HEBBEN ONS HET GELOOFSSYSTEEM VAN GOED EN KWAAD GEGEVEN.

HET GEHEIME COVENANT = HET ZAL EEN ILLUSIE ZIJN, ZO GROOT EN ZO OMVANGRIJK DAT HET BUITEN HUN WAARNEMING ZAL VALLEN.”

“Laat ons niet vergeten dat alles dat de PARASITAIRE ELITE wil vernietigen eerst GEDEMONISEERD wordt. Denk zelf eens na.”

Het laatste stuk van de puzzel valt op zijn plaats en voltooit het Eeuwenoude Raadsel, door de Mysteriescholen gecodeerd, om voor de allereerste keer de verrassende locatie te onthullen van HET KONINKRIJK VAN OSIRIS OP AARDE = DE ONTSTAANSPLEK VAN DE WESTERSE BESCHAVING; HET IS IERLAND, HET LAND VAN DE FARAO’S.”

Veronica: Monty leidde me opnieuw naar IERLAND, HET LAND VAN DE FARAO’S door ANDREW POWER.
Er staat zoveel in dat boek beschreven dat relevant is voor ons ontwaken.

Mijn lief, 2016 zal een jaar van actie zijn. Jullie kunnen niet langer achterover leunen en toestaan dat de wereld van jullie afgenomen wordt en de mensheid weggevaagd. Om te snappen wat jullie vandaag moeten doen, dienen jullie naar het verleden te kijken naar hoe en wanneer alles veranderd werd en de mensen simpelweg slaven werden van jullie onderdrukkers. Jullie kunnen nu duidelijk zien wie jullie onderdrukkers zijn en welke methodes er worden ingezet om jullie in het duister, hulpeloosheid en onder totale controle te houden. Jullie ogen hebben zich geopend voor de methodes die worden gebruikt om jullie in slavernij te houden. Nu moeten jullie samen in actie komen en zeggen: “We gaan niet akkoord met jullie overname van de wereld.”

Ze kunnen het niet klaarspelen zónder jullie goedkeuring en hulp. Geef niet één cent meer om RELIGIES te ondersteunen, omdat er geen waarheid zit in wat ze preken. Weiger nog maar een moment langer door religies bedrogen te worden. Op het moment dat jullie jezelf uit de overheersing van Kerk en Staat bevrijden, worden jullie vrije geesten die in staat zijn om voor het eerst de waarheid te zien. Het is werkelijk een bevrijding.

Jullie licht zal helder stralen en anderen naar jullie toe trekken. VRIJHEID is jullie door God gegeven recht. Wat jullie allemaal om je heen zien is in werkelijkheid het product van VERVALSING en FANTASIE waar jullie dom genoeg zijn ingetrapt. In 2016 hebben jullie de macht om allen die niet op Aarde thuishoren en die er naar gestreefd hebben om de geesten van de mensheid gevangen te nemen om jullie te knechten. Jullie leven in een prachtige wereld waar jullie blind voor zijn. Jullie zijn allemaal slachtoffer van mind-control; vraag jezelf anders eens af hoe het mogelijk is dat jullie hebben kunnen stemmen voor degenen die jullie medemensen vermoorden en die het leven op Aarde tot een overlevingsstrijd hebben gemaakt. Jullie brengen gewillig je stem uit voor degenen die chemicaliën stoppen in de lucht die jullie inademen, het water dat jullie drinken en het voedsel dat jullie eten, en die, door middel van corrupte bankzaken, iedere moment van jullie leven bepalen.

Het is zo eenvoudig om de controle over jullie levens weer in eigen hand te nemen. Stop met het VEREREN van degenen die het leven voor zo velen bijna onmogelijk maken. Het maakt niet uit op wie je stemt, aangezien ze allemaal aan jullie onderdrukkers gehoorzamen. Het is tijd om de controle terug te nemen en de vrede te herstellen. Jullie kunnen het. In Ierland zijn er vier politici die nu in actie komen. Ze willen WAARHEID. Steun hen, omdat ze zich uitspreken. Jullie zullen hen kennen vanwege hun daden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid om de juiste mensen te kiezen en de zaken vooruit te helpen.

Wat zou ik, wetende wat ik aan deze kant van het leven weet, nu graag op Aarde verblijven. Jullie moeten de moed hebben om voor jezelf op te komen en weigeren te MOORDEN of een bijdrage te leveren aan de vernietiging van jullie wereld. De PARASIETEN zullen weggaan wanneer jullie hen zeggen weg te gaan. Jullie hebben door hun toedoen genoeg geleden. De strijd om op Aarde te overleven zal STOPPEN op het moment dat jullie je verenigen en dit stoppen. Het ligt in jullie handen. Informatie komt jullie uit alle richtingen tegemoet, waardoor jullie ogen geopend worden en jullie duidelijk kunnen zien wat er werd gedaan om jullie gevangen te houden. Jullie en alleen JULLIE, kunnen jezelf bevrijden. Wij kunnen en zullen jullie daarbij helpen, maar eerst dienen jullie VRIJHEID te eisen van jullie onderdrukkers en jullie dienen bereid te zijn de nodige stappen te zetten om dit te bereiken. Jullie zouden blind, doof en dom zijn als jullie niet zouden zien wat er wordt gedaan om de mensheid te vernietigen. Jullie kunnen er zeker van zijn dat ze voor jullie deur zullen staan wanneer ze jullie deel van de wereld wensen te vernietigen. Ze hebben geen mededogen. Kijk naar de slachtingen die zich vlak voor jullie ogen afspelen. Het mag niet worden getolereerd. Het is tijd om ze te vertellen: “Ik zal geen bijdrage leveren aan de vernietiging van de mensheid. Ik weiger jullie DUIVELSE PLAN te ondersteunen.” Maak dit je voornemen voor 2016.

Mijn lief, het leven is heel moeilijk. Ze willen niet wij onze gedachten voor de waarheid open stellen. Jij en je gelijken worden ongenadig gepijnigd.

Ga voort in de wetenschap dat jullie uiteindelijk succes zullen hebben, ook al ligt de weg op dit moment bezaaid met moeilijkheden.

Mijn liefde en steun behoort voor altijd aan jou.
Je aanbiddende,

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!