Home > Nederlands > Montague Keen, July 1, 2012

Montague Keen, July 1, 2012

Niets is politiek correct dat moreel gezien verkeerd is.
Abraham Lincoln

Houdt in de gaten wat jullie regeringen aan het doen zijn. Vindt jullie stem: jullie hebben die. Geef redenen waarom het niet in het belang is van de meerderheid om aan hun nieuwe eisen te voldoen. Regeringen zouden verantwoording moeten afleggen aan de mensen, niet aan de Cabal. Er worden stiekem nieuwe wetten geïmplementeerd waar jullie totaal geen weet van hebben. Tot nu toe waren ze zeer succesvol om die voor jullie te verbergen. Dit kan niet langer gebeuren. Ze worden komen aan het licht. Ze kunnen niet verborgen blijven.

Jullie verwachtten niet, dat de bankschandalen, die zoveel levens verwoest hebben, aan het licht zouden komen. Kijk goed naar de banken, wie ze steunen en verdedigen zonder rekening te houden met het lijden en de zware tijden waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Ze werden nooit opgericht voor het welzijn van de mensheid. Kijk naar degenen die deze banken beheren. Ze komen allemaal van dezelfde achtergrond. Wat zegt dit jullie? Het is een georkestreerde poging het leven dat jullie kennen te vernietigen. Jullie keken toe terwijl jullie medemens huis en zaak verloor. Jullie deden niets. Jullie zien momenteel de overname van jullie landen. Laten jullie de vernietiging van jullie landen toe voordat jullie actie ondernemen? Wanneer vinden jullie je stem? Zullen jullie gedwee toekijken terwijl de gieren neerdalen?

Het is tijd voor actie, vrienden. Jullie zijn de 99%. Trap niet in de gemeenplaatsen die de ronde doen om jullie in slaap te sussen. Gedachten worden gemanipuleerd, ze kunnen zodanig worden gemanipuleerd dat de Cabal bepaalt wat voor informatie de ronde doet. Een mens kan in 36 uur worden gekloond: dat is hoe geavanceerd de Cabalisten zijn. Jullie kunnen nooit zeker weten dat de persoon die je ziet daadwerkelijk de persoon is die je denkt te zien.

Jullie kunnen je niet veroorloven fouten te maken. De besluiten die jullie nemen hebben verstrekkende gevolgen. Ik heb altijd gezegd dat het geen plezierritje zou zijn. De ‘mensen’ waar jullie mee te maken hebben, hebben geen geweten. Ze zijn verstoken van alle menselijke empathie. Jullie hoeven slechts naar jullie geschiedenis te kijken om een klein beetje een idee te hebben van waar jullie mee te maken hebben. Elk kwaad dat ooit in jullie wereld gebeurde was ontworpen en uitgevoerd door de Cabal. Jullie moeten wakker worden ten aanzien van de realiteit waar jullie mee te maken hebben. Jullie hebben geen tijd om te verspillen. Zij gebruiken elke seconde van de dag om hun plannen in werking te stellen.

Ik heb vaak gesproken over het belang van LIEFDE. Jullie moeten met jezelf beginnen. Als jullie jezelf niet liefhebben en accepteren, hoe kun je dan van anderen verwachten om jullie lief te hebben en te accepteren? Laat je niet beïnvloeden door de Hollywood-versie van LIEFDE; dit werd zorgvuldig gepland om te gedachten van goedgelovigen bezig te houden en een misplaatst gevoel van realiteit te scheppen. Dezelfde mensen beheersen banken etc, en hun eindspel is de vernietiging van de mensheid. 2000 jaren planning gingen op in de MISLEIDING waaromtrent jullie nu wakker worden. Ze hadden 2000 jaren om te plannen – jullie hebben 6 maanden om WAKKER te worden en actie te ondernemen; dat zou het voor jullie in perspectief moeten zetten. Het Vaticaan, Londen en Washington DC hebben EEN STEM. Jullie worden je hiervan nu, in dit late stadium, bewust. Ze hebben 2000 jaren tegen jullie samengespannen. Ze hebben geen steen onomgedraaid gelaten in hun pogingen jullie te vernietigen. Dit is een feit dat onder ogen moet worden gezien en waarop actie ondernomen moet worden. Toen ik op Aarde was leed ik omdat ik weigerde deel uit te maken van ‘het Plan’. Ik kon mijn overgang met liefde in mijn hart bezien en met de wetenschap dat mijn geweten schoon was. Jullie zijn maar voor een korte tijd op Aarde,dus het is belangrijk om het goed te doen.

Eindelijk zijn er wetenschappers en artsen die zich uitspreken. Ze kunnen niet langer leven met de vervorming van de waarheid waartoe ze werden gedwongen om die aan een vertrouwend publiek te presenteren. Deze mensen nemen hun leven in eigen hand om jullie te helpen weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot de desinformatie over medicijnen en medische behandelingen, etc. De verandering in Aard- energieën stelt deze mensen in staat hun waarheid te verkondigen. Ze komen jullie redden. Luister naar ze voor jullie blindelings accepteren wat jullie als de norm gepresenteerd wordt. Als studenten niet de ware feiten krijgen op de medische scholen, hoe kun je dan hun adviezen geloven met betrekking tot jullie gezondheidsproblemen? Als student accepteerden ze alles wat ze geleerd werd zonder vragen. Kijk altijd naar de natuurlijke medicijnen die de God van Liefde heeft ontworpen zodat jullie, terwijl jullie op Aarde zijn niet aan ziekten zouden hoeven te lijden.

De Cabal wil de bevolking ‘ruimen’. Hebben jullie hierin toegestemd? Nee. Neem dus zelf en voor degenen waarvoor je verantwoordelijk bent de verantwoording. Het is je plicht. Jullie werken naar vrede en harmonie voor een ieder. We moeten gelijkheid evenmin vergeten. Jullie kwamen op Aarde om dit te laten gebeuren. Het is jullie project. Het is tijd om ermee op te schieten. Veronica kan jullie vertellen dat ik een voorstander was van ‘opschieten’. Ik liet nooit het gras onder mijn voeten groeien. Jullie leven in de meest opwindende tijd in de geschiedenis. Heb plezier in de uitdaging. Jullie weten bij voorbaat dat jullie succes zullen hebben, daar is geen twijfel aan. Deel alsjeblieft informatie en steun elkaar. Samen zijn jullie sterk. Wees nooit bang om de waarheid te vertellen.

Velen van jullie hebben last van de energieveranderingen. Dit is helaas niet te vermijden.

Probeer vol te houden. Wees niet ongerust. Als de grote veranderingen plaatsvinden kun je je ‘dronken’ voelen of alsof je onder invloed bent van drugs. Dat is alleen het zich aanpassen van je hersenen: het kost wat tijd om aan te wennen.

Mijn lief, je werkdruk neemt elke dag toe. Meer en meer wordt van je gevraagd. Het is niet mogelijk iedereen te beantwoorden. Op een dag zul je wellicht hulp krijgen de enorme hoeveelheid e-mail af te handelen. Het is prachtig dat zo velen bewogen worden om contact te maken. We zijn echt dankbaar voor hun goede wensen.Veel goede dingen staan gepland en het zal niet lang meer duren voor je de vruchten ziet van al je inspanningen.

Mijn lief, probeer alsjeblieft wat rust te nemen. Je doet veel te veel. We namen altijd veel rust toen ik het werk deed; jij hebt echter in de acht jaar sinds ik overging geen rust meer genomen. Dit is niet goed voor je. Ik deel je opwinding en ik begrijp wat je voortdrijft, maar je moet om jezelf denken. Doe dat alsjeblieft voor mij.

Jullie moeten allemaal sterk zijn; vertrouwend in de wetenschap dat jullie voor waarheid en recht voor iedereen staan.

Mijn lief, ik ben altijd bij je. Je aanbiddende, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!