Home > Nederlands > Montague Keen, July 8, 2012

Montague Keen, July 8, 2012

De beweging naar het Licht raakt in een stroomversnelling. Doe alsjeblieft het uiterste om het Licht te verspreiden naar hen die het momenteel nog niet omhelst hebben. Begrijp dat het heel moeilijk is voor sommigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Ze lieten toe dat religies hun vertelden hoe te leven, dus verantwoordelijkheid terugnemen is niet makkelijk voor ze. De Cabal, daarentegen, mist nooit een gelegenheid om er voor te zorgen dat het licht niet gedeeld kan worden. Je hebt deze week zelf zo’n incident meegemaakt. Sommigen hebben niet de moed om op te staan en gezien te worden. Ze praten wel, maar doen niet wat ze zeggen.


Ik ben Penny P. dankbaar omdat ze ATLASPROFILAX bij je heeft geïntroduceerd.
HET IS VOOR IEDEREEN ZO NOODZAKELIJK TE BEGRIJPEN WAT HET MENSELIJK RAS IS AANGEDAAN ZODAT HET GECONTROLEERD EN BESTUURD KON WORDEN.

De Atlas is de eerste ruggenwervel en is bij de meeste mensen verkeerd uitgelijnd of ontwricht. Deze toestand leidt tot een aantal fysieke en psychologische aandoeningen en ziekten. De rotatie zorgt voor een verkleining van de diameter van de opening in de schedelbasis en het wervelkanaal. Dit onderbreekt de normale informatiestroom tussen de hersenen en het lichaam door de wervel- en halsslagaders, het lymfatisch systeem, de cerebrospinale vloeistof, het meningeale systeem en het ruggenmerg.


Mijn lieve Veronica, je hebt de veranderingen al ervaren en je gerealiseerd hoe belangrijk deze aanpassing voor iedereen is. Ik heb, kort na mijn heengaan, uitgelegd dat met het menselijk ras is geknoeid. Je begreep niet wat ik probeerde over te brengen. Nu zie je het volledige plaatje. Het is een speciale aanpassing die alleen uitgevoerd kan worden door iemand die er speciaal voor is opgeleid. Het is zeer raadzaam. Dit zou de greep die de Cabal heeft op de mensheid doen verslappen. Het zou opnieuw zorgen voor het ontstaan van vrij denkende Lichtwezens. Het is speciaal van belang voor de jongeren, die bijna beginnen met hun opleiding. Het kan op elke leeftijd gedaan worden. Het heeft voor onnoemelijke problemen en ziekten gezorgd voor de mensheid en daarvoor was het ook bedoeld. Dit is allemaal deel van het ontwaken. Je lichaam is jouw verantwoordelijkheid.

Ik zei je dat het niet makkelijk zou zijn om de realiteit van wat de mensheid is aangedaan onder ogen te zien. Ik deelde je pijn toen je las wat het Ierse volk was aangedaan om hun DNA te vernietigen, alle bewijzen van hun grootse verleden en hun rol in de beschaving van de wereld. Het is zo belangrijk dat de Ieren ontwaken en hun ware geschiedenis leren, en begrijpen waarom het Vaticaan hen onder controle heeft gehouden door ANGST. Waar is het Vaticaan bang voor?

Waarom werden zoveel baby’s gestolen? Waarom verdwenen er zo veel spoorloos, waar het Vaticaan ook de controle had? Kevin Annett brengt de feiten aan het licht. Hij heeft onderzoek gedaan en het bewijs geleverd. Ja, het is moeilijk te geloven dat kannibalisme nog steeds bestaat. Slechts door het publiekelijk bekend maken kan het worden gestopt.

Het kwade plan dat 2000 geleden werd uitgebroed zal niet tot rijping komen. De mensheid neemt haar macht terug en ziet nu voor het eerst duidelijk hoe ze door enkelen was gebruikt en misbruikt. Samen kunnen we de planeet terugnemen. We zullen een betere wereld voor iedereen scheppen, waar oorlog tot het verleden zal behoren. Het zal de moeite en opofferingen waard zijn om vrede en gerechtigheid aan alle mensen te brengen. Luister niet naar de valse uitlatingen van de Cabal. Hun enige doel is ANGST te veroorzaken. Vertrouw op de God van Liefde om je te gidsen en vraag om leiding als je twijfelt. Wees je ten allen tijde bewust van de plannen van de Cabal, zodat je niet zo dom bent om te geloven wat ze zeggen. De plannen van de 99% die vrede willen, zijn de plannen om na te volgen. Er is zoveel informatie hierover op het Internet. Het is alleen maar een kwestie van samenkomen en de Cabal niet toestaan jullie te intimideren. Jullie hebben je doel bijna bereikt. Waar jullie in aantallen toenemen, worden hun aantallen hulpeloos minder. Goud voorziet ze niet van wat ze nodig hebben: het laat ze in de steek. Ze zijn in shock!

Liefde zal opnieuw de wereld regeren. Alle angst, verdeeldheid en valse religies zullen verdwijnen en een verre herinnering worden. De mensen zelf zullen de controle nemen over het organiseren van dingen die gedaan moeten worden om te zorgen voor gezond voedsel, schoon water en natuurlijke medicijnen voor hen die het nodig hebben. Goede mensen komen bijeen en plannen hoe dit gedaan kan worden zonder al te veel verstoring. Nadat de controle systemen opgeruimd zijn, zal de mens vrij zijn zelf de juiste beslissingen te nemen. Het is verbazingwekkend wat er gedaan kan worden als mensen samenwerken.

We zullen elke stap van de weg bij jullie zijn om je te begeleiden. Vrije energie zal een enorme stap voorwaarts zijn om het leven voor iedereen makkelijker te maken. Het moet alleen nog op zijn plek worden gezet. Alles is getest en operationeel.

Laat ons voorwaarts gaan om deze toekomst met vertrouwen te creëren, met liefde in jullie harten en geloof in een betere toekomst voor allen.

Zorg goed voor je zelf, mijn lief. Hulp is onderweg. Altijd je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!