Home > > Mike Quinsey – 31 augustus 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 31 augustus 2018

Mike Quinsey

De duisteren hebben vele, vele jaren doorgebracht met het installeren van zichzelf op hoge plaatsen die hen een stevige greep gaven op gebeurtenissen die hen in staat stelden de loop van de vooruitgang van de mensheid te dicteren voor eigen doeleinden. Het kan moeilijk zijn voor mensen om te accepteren dat ze achter beide Wereldoorlogen zaten, in zoverre dat ze het geweld en bloedbad voor hun eigen ambities deden voortduren. Via hen hadden ze een doel om de menselijke populatie drastisch te verminderen en elke poging om een einde te maken aan oorlogen te verstoren. Ze zijn succesvol geweest, behalve dat in de afgelopen tijd hun dominantie is verbroken en ze niet langer de macht hebben om te dicteren hoe gebeurtenissen evolueren die nu de middelen bieden om vrede in de wereld te brengen. Er vindt een enorme reiniging plaats en veel belangrijke Illuminatieleden zijn uit hun macht gezet, en dat heeft hun greep erop gebroken en het Licht wordt nu de dominante kracht.

Om te zeggen dat jullie in het duister zijn gehouden, is op geen enkele manier een overdrijving, en gedurende vele jaren hebben jullie een leven geleefd waar veel mensen in constante nood van de basisdingen geweest zijn die een redelijke levensstandaard verzekerden. Gebrek aan voedsel en medische aandacht heeft geresulteerd in duizenden en duizenden vroegtijdige sterfgevallen, ondanks wereldwijde hulp van groepen die gespecialiseerd zijn in het helpen van dergelijke mensen. Langzaam maar zeker verandert de positie, maar zodra een probleem is overwonnen, neemt een ander zijn plaats in. Het schetst een vreselijk beeld van moedwillige honger en gebrek daaraan, dat niet wordt geholpen door voortdurende problemen die voortkomen uit onvoldoende fondsen om ze te bestrijden. Het is tijd om de problemen aan te pakken, zodat de rijkdommen van de wereld niet worden verspild maar gericht worden op de meest behoeftige. Als oorlogen niet langer gevoed konden worden met het geld dat zou zijn uitgegeven om hen te doen voortduren, kan het vervolgens worden gericht aan de meest behoeftige en uiteindelijk de levensstandaard verhogen. Het is een hele klus, maar jullie hebben de middelen om de strijd te winnen als jullie je er op de juiste manier voor inzetten.

Somberheid en noodlot is geen mooi onderwerp om te bespreken, dus laten we het onderwerp veranderen naar iemand die de harten van mensen zal verblijden. St. Germain wacht op de geschikte tijd om de enorme fondsen te gebruiken die hij heeft verzameld, onder zijn hoede, en werden bewaard voor de verheffing en vooruitgang van de Mensheid. Dus de toekomst is heel helder en er zullen onbeperkte middelen zijn om ervoor te zorgen dat, om zo te zeggen "geld geen object is". De mens moet echter eerst tonen dat hij van plan is zich tot het Licht te wenden en dat betekent dat alle oorlogswapens permanent moeten worden weggedaan. De eerste onzekere stappen worden nu genomen en gunstige veranderingen vinden veel plaats om de vreugde en verbazing van mensen te wekken. Weet dat je erop kunt bouwen omdat de mensheid voelt dat het tijd is voor verandering op vreedzame manieren en samenwerking met elkaar. De duisteren die hun slechte manieren niet willen of kunnen opgeven, dragen nu bij aan hun eigen ondergang en hun tijd zal snel voorbij zijn. Het scheiding van wegen is al begonnen met de onvermijdelijke uitkomst als de trillingen blijven stijgen.

Er is veel gepland voor jullie verheffing en jullie hebben veel terrein in te halen vanwege de grote mate waarin jullie zijn achtergebleven. Jullie gebruiken nog steeds technologieën die nu verouderd zijn, hoewel sommige ontwikkelingen verder gaan, zoals glasvezel en micro-engineering. Ze zijn slechts het topje van de ijsberg en jullie moeten het verloren gaan van kansen en verloren tijd compenseren om veranderingen aan te kunnen die jullie een grote sprong voorwaarts zullen geven.

Om ervoor te zorgen dat jullie voortgang naar het Licht het resultaat was van jouw eigen kunnen, waren degenen die je graag hadden geholpen teruggehouden. Er is geen winst voor je als anderen, zelfs met goede bedoelingen, jouw evolutie belemmeren, en vooral als je te veel informatie hebt gekregen zonder voldoende tijd om het te absorberen. Evolutie als het menselijk ras moet voortgaan volgens jullie vermogen om dat wat nieuw voor jullie is te verteren en het in jullie geschiedenis op te nemen. Er kan echter hulp worden gegeven als jullie eenmaal beginnen te ontwaken voor de grotere waarheden, zodat ze onder jullie verspreid kunnen worden. Verlies nooit uit het oog dat jullie één zijn en dat jullie elkaar in meer of mindere mate beïnvloeden, afhankelijk van jullie vermogen om de nieuwe informatie te verspreiden.

Er is een plan dat het mogelijk maakt om hulp te geven wanneer je 'vast' raakt, zodat je verder kunt gaan. Toch ben jij het die het werk dat ermee verbonden is moet doen, omdat je niet zult leren dat alles kant en klaar op een bord aan jou wordt overhandigd. Evolutie bestaat uit het ervaren van dat wat nieuw voor je is, zodat het ingebed raakt in je geheugen. Op deze manier kun je anderen helpen evolueren en wordt het duidelijk en gemakkelijker voor alle betrokkenen. Het is mogelijk om zaken te versnellen en dergelijke stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat jullie evolueren zoals bedoeld. Er zijn markeringen langs de weg en de mensheid wordt zowel verwacht als geholpen om bepaalde belangrijke punten op tijd te bereiken. Er wordt feitelijk veel aandacht besteed aan het zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt volgens het plan voor jullie evolutie.

Je zou kunnen worden vergeven voor het denken dat de chaos op aarde zich niet leent voor gedachten over georganiseerde vooruitgang, maar ondanks de gegeven uiterlijke indruk is het aan het gebeuren. Het moet zo zijn, anders zou de mensheid als geheel veel langer in chaotische omstandigheden blijven. Het wordt niet geholpen door de laatste wanhopige pogingen van de duistere Wezens om de zaak tegen te houden, en ze kunnen de aangelegenheden tijdelijk uitstellen. Echter, is hun zaak alles behalve verloren, maar ze zullen hun nederlaag niet toegeven en vechten tot het eind. In feite wordt het Licht krachtiger dan ooit, terwijl Moeder Aarde dieper in de nieuwe energieën reist. Het pad voor jullie toekomst is al geschreven en het totale succes is voor jullie.

Lichtwerkers kunnen anderen door deze periode heen helpen door hun angsten te kalmeren, en zekerheid te geven dat de onderliggende positieven bestemd zijn om de mensheid weer te zien opstaan. Het zal een terugkeer zijn naar die verheven positie die werd vastgehouden voordat jullie naar de lagere vibraties gingen. Houd in gedachten dat toen jullie dat deden, jullie effectief werden afgesneden van jullie Hogere Zelf en je op drift zette zonder de kennis en het begrip dat jullie eerder hadden. Gelukkig zijn jullie de laatste tijd beginnen te ontwaken en beginnen jullie je te herinneren wie jullie werkelijk zijn. Jullie potentieel is zo groot dat jullie je nauwelijks kunnen voorstellen wat een geweldige ziel je was voordat jullie je vibraties lieten vallen om je plaats in de lagere dimensie in te nemen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en paden opvrolijken naar voltooiing. Deze boodschap komt door mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!