Home > > Mike Quinsey – 24 augustus 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 24 augustus 2018

Mike Quinsey

Jullie autoriteiten hebben geprobeerd de aangebrachte wijzigingen te versnellen. Ze hebben obstakels om te overwinnen en er is een gevoel dat de tijd nadert wanneer er een aantal eerste aankondigingen gedaan kunnen worden, die degenen die bijna geen geduld meer hebben zullen geruststellen, en in het algemeen zullen worden aanvaard als een teken dat de Lichtkrachten eindelijk naar voltooiing dingen. De eerste echte stappen voorwaarts moeten binnenkort worden gevolgd door aankondigingen die zogezegd "de bal aan het rollen krijgen". Aan de andere kant zijn beslissingen van moment tot moment gebonden aan acties om de duisteren volledig uit hun actie te halen, zodat ze de onvermijdelijke veranderingen die jullie lang hebben verwacht niet kunnen verhinderen of voorkomen. Dus de situatie is erg vloeiend, maar de tijd voor verandering is hier en de Lichtwerkers doen hun best om de uitkomst te versnellen.

De kern van de zaak is dat we jullie kunnen helpen, omdat er voldoende ondersteuning is om dit te rechtvaardigen en de omstandigheden zich lenen voor positieve actie. Wanneer dit het geval is, kunnen jullie er zeker van zijn dat niets het uiteindelijke resultaat dat wordt gewenst zal stoppen. De vertraging heeft natuurlijk degenen geholpen die traag zijn geweest om te ontwaken en de laatste tijd zijn ze enorm geholpen door de toename van trillingen. Sommige zielen hebben helemaal geen interesse in Ascentie, omdat ze nog niet klaar zijn en ook lessen moeten leren voordat ze kunnen denken in termen van zichzelf op te heffen. Elke ziel die een niveau bereikt waarin Ascentie kan plaatsvinden, kan op elk moment opstijgen, maar aangezien de huidige gelegenheid aan het einde van de cyclus komt, wordt er extra hulp geboden om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om voorbereid te zijn.

Langzaam maar zeker vermengen mensen met verschillende manieren van leven en religieuze opvoeding zich met anderen van verschillende overtuigingen, terwijl het heeft geresulteerd in enige frictie. De algemene winst is een tolerantere relatie. Het is waar dat de verschillen veel minder lijken als je begrijpt dat de overtuigingen van iemand anders niet ver verwijderd zijn van de jouwe. Er is alleen de Ene God en Gods vonk zit in elk levend wezen, en naast elkaar ervaren leert tolerantie en het besef dat menselijke wezens over de hele wereld hetzelfde zijn. Jullie hebben een gezegde "maar voor de genade van God ga ik" en als jullie in gedachten houden dat jullie in veel verschillende Rassen zijn geïncarneerd om jullie ervaringen te bevorderen, zul jullie je realiseren dat "Alles Eén is" op manieren die mogelijk niet eerder bij je zijn opgekomen. Er is geen reden waarom religie zulke problemen zou veroorzaken, op voorwaarde dat het niet aan een andere ziel wordt opgedrongen en dat de verschillen dienovereenkomstig worden gerespecteerd.

Dingen veranderen al, ook al is het een langzaam proces, en er is absoluut geen manier om terug te gaan, hoewel sommige zielen alles proberen te doen om vast te houden aan wat voor hen vertrouwd is. Het Menselijk Ras is voorbestemd om één ras te worden met dezelfde doelstellingen en zoals nu begint te gebeuren, hebben sommige individuen al het besef dat ze potentieel alles in zich hebben wat ze nodig hebben om volledig te evolueren. Wanneer de tijd rijp is, wordt je geholpen een volgende stap vooruit te zetten. Er is altijd hulp bij de hand en het enige dat je hoeft te doen is erom vragen, en het zal zeker worden gegeven, wellicht niet precies zoals je hebt voorzien of gewenst. Jullie zijn nooit zonder hulp, zelfs niet op jullie donkerste momenten, maar jullie vergeten vaak dat hulp altijd daar is, maar jullie moeten er eerst om vragen, anders kan het niet worden gegeven.

Jullie hebben de donkere Tijden achter je gelaten en knippen jullie banden ermee door. Een nieuw uitzicht ligt vol beloften en jullie loslaten van aanhechtingen die niet langer aan jullie doel beantwoorden. Het is allemaal voor jullie neergelegd en het enige dat jullie hoeven te doen is het te claimen. Denk aan de beloofde veranderingen die binnenkort in zicht komen en laat de problemen van het verleden achter je. Alles vordert goed, zelfs als het langzamer is dan jullie zouden hebben gewenst, en niets kan jullie verdere mars naar het Licht stoppen dat sterker en sterker wordt. Het brengt nu al een nieuw gevoel van vrede en geluk teweeg dat openstaat voor alle zielen, ook al zijn hun ervaringen op dit moment nog steeds van de oude vibraties. Het zal vrij snel voorbijgaan en absolute vrede zal op Aarde neerdalen. Het moet omdat het al is verordend door de Schepper.

Op verschillende tijdstippen zijn jullie begonnen met het ervaren van de nieuwe energieën die jullie vooruit helpen, zodat jullie verstand en begrip ervan worden verbeterd. Wat voorheen het ultieme niveau was dat jullie verwachtte te maken, was jullie toegepaste limiet van expressie, nu is jullie toekomstige expansie open voor grote vooruitgang. Door jullie niveau van vooruitgang hebben jullie het recht om de kans te krijgen nog verder te gaan dan ooit tevoren. Je zult merken dat vooruitgang niet wordt gepusht of gehaast, maar wordt vastgesteld op niveaus waarvan wordt aangenomen dat ze binnen jouw mogelijkheden liggen. Het is duidelijk dat het geen zin heeft om te snel te werk te gaan aangezien er tijd moet worden vrijgemaakt voor de nieuwe informatie die volledig wordt geabsorbeerd en begrepen. Houd in gedachten dat jullie op de lange duur voorbereid zijn op een grote stap in de evolutie om opnieuw Galactische Wezens te worden. Hoewel jullie behoorlijk ver verwijderd zijn van dergelijke vorderingen, weet in jullie hart dat hereniging met jullie Hogere Zelf terugkeert naar het niveau waar jullie eerder waren.

Lang, lang geleden heb jullie de oproep voor zielen beantwoord om in de lagere vibraties te vallen, om te helpen mensen te verheffen die hulp nodig hadden om hun evolutie te ondersteunen. Het betekende dat jullie je ware identiteit achter moesten laten, maar jullie gidsen stonden altijd klaar om je terug naar je oorspronkelijke niveau te helpen. Het is pas nu dat jullie de uitbreiding van je bewustzijn beginnen te voelen en daardoor een beter begrip van je ware zelf. In werkelijkheid zijn jullie krachtige wezens die je weg voelen terug naar de hogere niveaus waar je vandaan kwam. Beperk je potentieel niet en denk groot, want je bent nu op het pad terug naar de realisatie van je ware zelf.

Jullie, diegenen die ontwaken, zullen een pad creëren dat het anderen gemakkelijker zal maken om te volgen. Zo ver gekomen, is de toekomst alles wat jullie voor jezelf zouden wensen, maar eerst moeten de hogere vibraties op Aarde worden gevestigd. Terwijl jullie dat doen, zal het Licht krachtiger worden totdat de duisternis volledig is geëlimineerd en volledige vrede en sereniteit op de Aarde terechtkomen. Nooit meer zullen jullie worden opgeroepen om dezelfde ervaringen door te maken, maar jullie zullen ze gebruiken om anderen te helpen die in jullie voetsporen treden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad opvrolijken naar voltooiing. Deze boodschap komt door mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God om een beroep op te doen.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!