Home > > Mike Quinsey – 3 augustus 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 3 augustus 2018

Mike Quinsey

Er zijn komen zoveel hartverwarmende boodschappen via Kryon door dat ik gemakkelijk elke week samenvattingen ervan zou kunnen bijvoegen. Ik wil waar mogelijk echter proberen mijn normale manier van het aandragen ervan, iedere 4 weken, vast te houden, maar zo af en toe voel ik de drang om een relatief korte samenvatting in te voegen. De aanhaling die nu volgt is, buiten een aantal kleine aanpassingen, een volledige weergave. Voor eenieder die deze boodschap graag wil beluisteren; het maakt deel uit van een ietwat andere indeling dan gebruikelijk omdat er eerst een introductie wordt gedaan alvorens Kryon begint te spreken bij 12.06 minuten om aan het einde te worden gevolgd door nog een boodschap van Kryon, die eindigt bij 57.40 minuten.


KRYON: WIE JULLIE DENKEN DAT JE BENT

Je ziel bevindt zich binnenin je en rondom je, gezeteld zijn in God is op een bepaalde mysterieuze manier de schoonheid van de Schepper van alles en het is een Eenheid die jou, of het land waarin je leeft, overstijgt; het is een Eenheid met de lucht, die eveneens van de Schepper is, die je inademt en als je in staat bent alles wat je werd verteld los te laten, dan is dit de manier waarop het werkt, dit is wat je kunt verwachten en het volgende dient zich aan als je het loslaat. Ik zou jullie graag iets willen vertellen, dat je kunt beginnen een waarheid op te bouwen die veel verder gaat dan dat iemand je ooit heeft verteld en je zou het kunnen noemen: ‘de “dit draagt je naam-waarheid” omdat het de waarheid van jou is. En mocht je hierover vragen hebben en de metaforische spiertest zou willen doen, doe dat dan.

“Ben ik hier met een reden” – Ja, “Is het zo dat de Schepper van het Universum mij kent” – Ja, “Is het mogelijk dat wanneer ik als mens overlijd, het mooie deel van mij terugkeert naar de Creatieve Bron” – Ja. Het maakt jullie daarom onsterfelijk, het maakt jullie geen mens, het mens-zijn is alleen maar een voertuig dat op dit moment wordt gebruikt en dat je elke dag in de spiegel kunt zien, maar de werkelijke jij is schitterend en wordt door God geliefd. God is een naam die jullie hebben verzonnen – mensen, wanneer deze naam jullie niet bevalt, kies dan een andere naam die je mooier vindt, het Eeuwige Licht, De Grote Centrale Zon, Geest, De Schepper van Alles, of welke naam dan ook. Jij bent dit, en wat dit daadwerkelijk voor je zal doen, wanneer je in staat bent al het gekakel over wie je zou moeten zijn tot zwijgen te brengen, is dat het je in staat stelt en je de kracht geeft om de zaken waarmee je hier bent gekomen op te lossen; het wordt nu dus een persoonlijk verhaal. De God in jou en de God in mij zijn een en dezelfde, je bent verbonden met iedereen die hier op Aarde is en zonder het probleem waarmee je hier gekomen bent zelfs maar te kennen, kan ik je zeggen dat het op te lossen is en zelfs méér dan dat wanneer je begint de chemie van je vertrouwen zijn werk te laten doen, omdat je lichaam erop reageert. De geestelijke diepgang die je van de Schepper hebt meegekregen is in de meeste mensen verloren gegaan en wanneer je begint te begrijpen dat het vuur van de creatie en van het leven zelf binnenin je te vinden is, dan zul je beseffen dat alles wat je leven kan herstellen al in het veld aanwezig is. Het is een kwestie van dit, met een menselijk bewustzijn dat is begonnen zich op waarheid af te stemmen, uit te kiezen. Er is niets verkeerd aan het volgen van diegenen die boodschappen verspreiden, zolang deze maar de waarheid van liefde verkondigen.

EINDE VAN DE BOODSCHAP VAN KRYON


Het is aan het Menselijk Ras om de volgende stappen te nemen, omdat elke ziel nu de mogelijkheid heeft zijn of haar trilling te verhogen, waarbij deze door hun Gidsen worden bijgestaan wanneer ze zien dat de intentie om dit te doen aanwezig is. Er bestaat uiteraard veel afleiding en er is een behoorlijke dosis vertrouwen in de toekomst voor nodig om ongeschonden door de huidige periode heen te komen. Het verschil met de periode van vóór 2012 is dat er meer hulp voorhanden is en dat de zaken geleidelijk aan eenvoudiger worden omdat het vermogen van het duister om met hun verstoring door te gaan steeds verder afneemt. Hun machtsbasis is bezig te verzwakken en hun plannen worden gedwarsboomd doordat ze niet langer in staat zijn die mate van controle uit te oefenen die ze voor volledige overheersing graag zouden hebben. Ze zijn veel van hun leidende aanhangers kwijtgeraakt en anderen die noodzakelijk zijn voor hun plannen, zijn of worden gearresteerd. Het uiteenvallen van hun controleorgaan gaat nog steeds door en zal dit blijven doen totdat ze allemaal zijn verwijderd. Voor hen zal er geen weg terug zijn en wat vaststaat is de overwinning van de Lichtkrachten.

Buiten jullie gezichtsveld wordt er veel gedaan om de ondergrondse activiteiten van de duisteren te dwarsbomen, zij die zeer lange tijd ongehinderd hun gang konden gaan, en die jullie huidige technologisch niveau ver zijn ontstegen. In de huidige tijd van bewapening is er echter niet veel voor nodig om hun installaties te vernietigen en in dit opzicht zijn grote vorderingen gemaakt. Hun grootste probleem is ontstaan door het afsnijden van het grootste deel van hun financiering, hoewel het hen nog steeds lukt via frauduleuze praktijken te stelen. Het net rondom hen is bezig zich te sluiten en uiteindelijk zal er geen uitweg zijn om te kunnen ontsnappen of om, vanwege de misdaden tegen de Mensheid, aan berechting te ontkomen. Hun plannen om van de Aarde te ontsnappen zijn eveneens gedwarsboomd en ze zullen de gevolgen van hun daden onder ogen moeten zien.

De enorme fondsen, veilig bewaard en onder controle van St. Germain, zullen er mettertijd wanneer dat mogelijk is, voor zorgen dat er grote stappen kunnen worden gezet om de buitengewoon noodzakelijke veranderingen snel tot stand te brengen. Het zal ver buiten het bereik van het duister liggen om zich in het vrijgeven van deze gelden te kunnen mengen; gelden die veilig worden bewaard en die goed worden beschermd. Tevens zal het wegsluizen van geld dat is bestemd voor goed werk, worden verhinderd door voltallige teams van beveiligers die hun positie al hebben ingenomen. Jullie kunnen er gerust op zijn dat de plannen voor het herstel van de Aarde al zijn opgesteld en dat, zoals eerder al werd gezegd, op geen enkele manier zal worden toegestaan dat deze plannen mislukken. Geavanceerde technieken staan klaar om dermate snel bij het herstelwerk te worden ingezet dat jullie op zijn zachtst gezegd verbaasd zullen zijn. Jullie hebben lange tijd moeten wachten voordat er iets positiefs kon gebeuren en het ligt in de verwachting dat het lange wachten binnenkort voorbij zal zijn.

De enige tip die we jullie kunnen geven is om klaar te staan en positief te blijven door zo weinig mogelijk aandacht te schenken aan hen die nog steeds proberen de veranderingen tegen te houden. Hun pogingen zullen zinloos blijken te zijn aangezien de beslissingen al zijn genomen om elke negatieve handeling die gericht is tegen het slagen van de Lichtwerkers, te dwarsbomen. Het is absoluut zo dat het duister nooit zal ophouden te proberen invloed op jullie te houden, maar naarmate de tijd verstrijkt zullen ze meer en meer moedeloos en teleurgesteld raken over hun tanende macht. Wat dit betreft kan het de moeite waard zijn te vermelden dat het duister uit zielen bestaat die zijn uitgekozen om deze verregaande ervaring in het spelen van negatieve rollen op te doen. Op een bepaalde manier kan dit vreemd op jullie overkomen, maar het is werkelijk zo dat ze een rol te vervullen hebben in het spelen van “de slechterik” en door jullie op deze manier van dienst te zijn, verdienen ze enig krediet. Uiteindelijk zal hun definitieve lot door de hogere machten worden bepaald en niet door degenen op Aarde.

Jullie zitten nu goed en wel in een cyclus die nog veel méér mogelijkheden vrij maakt om je trilling te verhogen en je op die manier te helpen het gehele pad naar Ascentie af te leggen. Terwijl de jaren verstrijken zullen jullie het bewijs gaan zien van de veranderingen die jullie zullen helpen je doel te bereiken. Dus is het belangrijk dat je je blik stevig gericht houdt op het door jou gekozen pad en dat je je niet laat afleiden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!